Китеп жонундо ырлар. Балдар үчүн ырлар — Кыргыз маданият борбору

Китеп жонундо ырлар Rating: 6,2/10 1535 reviews

Мектеп жонундо ырлар

китеп жонундо ырлар

Куттуктаймын баарынарды, Ушул келген жыл менен. Мектептин окуучулары жана мугалимдери китепканадан китеп гана албастан, руханий байлык да алышат. Бадалдуу бактын түбүндө, Тийишип ийин ийинге. Иногда первый герой - юный профессор из Франции, профессионал по ситуации искусств. Ачкычын бул турмуштун ачып берээр, Ээси, мугалимдердин кесиби татаал, куну кыйые кыйын.

Next

Суйуу курманы

китеп жонундо ырлар

Эртели-кеч баккан тунук ойлорду, Бакыраң көз окуучума айтууга. Элде көп эстүү жакшылар, Кездешет кээ бир бакшылар. Жаны шарт аз-аздан барып аны «Пушкиндин мөлтүр булагына тааныш кылат». Ak sutun aktaimyn dep kerseibeili, An uchun bizde ubakyt chenem ele. Мен өңдөнгөн далай жашты өстүргөн, Мекениме, мектебиме ыракмат! Бул жашоонун мага бир да жыргалы.


Next

Мугалим жонундо ырлар макалдар

китеп жонундо ырлар

Терсаяк болуп ошондо Тентектик кылсам кечиргин. Ар минут сайын өскүн деп, Алдынкы элге жеткин деп. Мен сүйдүм, мени чындап а да сүйдү, Үйлөндүк, үйүбүзгө бакыт кирди. Келип-кетип таланттын дартына чалдыккан балапан Байдылданын үлбүрөгөн наристе дил, сезиминде ырчылык шыгы жазуучулук эмес кеберлеп, жук ала баштайт. Көп иштердин көсөмү Эл сонуну ал жакта.

Next

Кыргыз тилинде мугалим жөнүндө ыр керек. жардам бергиле

китеп жонундо ырлар

Сарногоевдин биринчи жалпы өзгөчөлүгү акындык тагдыр күткөн акын экендигинде болсо, экинчи чоң индивидуалдуу өзгөчөлүгү мына мында. Эки эле сап, бирок ошол эки сап баланы эки мүнөт же эки саат ойлондурушу мүмкүн. Жүрөктө жүрөт эскирбей, Сүйөмүн деген бир сөзүң. Издательство: Центрполиграф Год выпуска: 1996 — 1997 Страниц: Большое количество Формат: pdf,rtf,fb2 Объем: 79. Болгону автор песнялык көңүл жагдайга гана түшүшү керек, калганы өзүнөн өзү эле келет. Аяз ата жолго чыкты, Дайындаймын ырларымды. Алдыдан ата-энебиз чыгып калса Аябай кылмыштуудай сүрдөөр элек.

Next

Апакеме арналган ырлар

китеп жонундо ырлар

Илим­ди, билимди баалап-барактаган жана жакшылыкты кө рө билген, бар кү чү н, убактысын ак эмгекке салган инсан. Конуш ээлеп жеримен, Бал тамызып кебинен, Тынчтык жүрөт айтып айкын кеңешин. Энекем сен бар учун мен да бармын, Жашоону белек кылдын мага арнадын. Кымбатсын, баа жеткиссин сен мен учун, Озунду мен теней албайм эч бир жанга. Аны ошондой кылып даярдап чыгарган тарыхый шарттар эми кайра жаралбайт, алар небак эле кайткыс болуп мезгил түпкүрүнө түшүп кеткен.

Next

Мектеп жонундо ырлар

китеп жонундо ырлар

Көчө бойлоп көрүп чыктым көп жерди Же болбосо токсон бешпи тогузбу? Качан болсо карыянын айтканы, Көп болсо экен колхозумдун бактары. Программа и еше удаляет необычайно дополнительные великолепно системные обновления, коие были привнесены великолепно вредоносным почти программным обеспечиванием. Кайырма: Аппак тондуу Аяз ата Ал мектепке кош келди. Жашыл жалбырак жай бүтүп, Алтын түстүү күз келди. Өзгөчө бала жөнүндө жомок окурманды жүгүртүп жетелеген күчкө ээ. Кыйындык башка түшсө, таянып жөлөнөөрбүз. Тил — бардык нерсенин ба­шаты, тарыхы, тамыры жана ө зө гү.

Next

Мугалим

китеп жонундо ырлар

Ангелы-хранители трудятся без выходных Джо Холдеман. Кылган иш, ырым менен кубантсам дейм Кыргызды, кыргыз сүйгөн замананы. Autodesk Moldflow Adviser 2012 3. Мактагым келет күндө эле, Басынтып өзүң сүйлөбө. Биз автордук укуктарды текшерип анан жооп беребиз. Ошентип мен алгачкы чыгармачылыгымдын башатын балдардын дүйнөсүнө арнаган ырлардан баштадым.

Next

Макал

китеп жонундо ырлар

Сага берип озу байкуш жебеген. Балам биздин Сарыбагыштан болбогун, Көрүнгөнсүйт тааныш окшоп иреңиң. Кез-кезде көк базарга бара калам Соодагер наспай ороп сатабы деп. Амансыңбы, жаңы жылым, аруу бол! Силерсиз бул дүйнөнүн кымбаты бекери чын, Силерсиз бул жашоонун жыргалы бекери чын. Жаңы жыл жаңы максат өчпөс таалай, Келе бер баарыбызга бакыт каалай. Ошол окшош өмүр таржымалдарынын ачуу-таттуу сабактарын бизге жарыялап, абайлап бакпай алдырып «арам өлтүрүп», «табийгат берген белектин талаага көбүн ыргыткан» — ай, жылдыздын алдында абийир сотуна түшүп, анан жаңыча акыл-эстүү жыйынтыктарга келип жатат.

Next

Апакеме арналган ырлар

китеп жонундо ырлар

Ким болсоң да жарыкка келсең экен, Кимибизге окшошсуң көрсөк экен. Ал жактагы мугалимдердин да эмгеги баа жеткис. Махабаты терең экен, Терең жерди жай кылган. Асыл жанын тенебесмин алтынга, Апам сенин эбегейсиз баркын бар! Жаш-кары деп ылгаган, Жактырбаймын эл сөзүн. Бирок сулуу биздерди, Сүйөмүн — деп айтпады. Алымкул Үсөнбаев Биз мектепке барабыз, Терең билим алабыз. Акын ушул формасын сактап, дал ушул деңгээлинен тайыбай, кокустан «бутуна жем түшүп кетпей» түз жолун уланта берсе, кыргыз поэзиясынын бактысын ачыша турган эң мыкты китептерин эми жазат.

Next