Жетимдер зуура сооронбаева. Зуура Сооронбаева

Жетимдер зуура сооронбаева Rating: 6,8/10 1759 reviews

Зуура Сооронбаеванын уулу Абдыкерим: « АПАМДЫН КЕРЭЭЗИН АТКАРДЫМ»

жетимдер зуура сооронбаева

Карыя эки аялды жалжал карап, жанынан өткөрүп жиберет. Мен катты алып ичимден купуя окуй баштадым. Тим эле жакшынакай балдар болду. Анын бери жагында жүнү жерге тийген топоздор тобу менен асканы көздөй чубап баратат. Жакшы көрүп ичим элжирегендиктен эмне деп эркелетээримди билбей айткан бир сөз да.

Next

Бул ролик агабыз Улан Чолпонбаевдин жаркын элесине арналат

жетимдер зуура сооронбаева

Сыягы энең экөө ушинтип кеңешишсе керек. Эмне үчүндүр анын өңү бузулуп,көздөрүнөн зил чачып турганын көрүп,жүрөгүм дүпөйүл тартып,бир нерседен шектенгендей бүткөн боюм жыйрыла туштү. Эмне болуп кетти деп чочулайбы,бир орундан жылбайт. Когда я спросила в библиотеке, что можно почитать их киргизской литературы, мне ответили так: - Современную практически не переводят, досоветский период - это записи устного эпоса, а советский. С 1961 года издательству принадлежат права и на издание энциклопедии англ. Мен кетээр күнү мейманканага келиптир.

Next

жана жазган Зуура Сооронбаева тууралуу 7 факты

жетимдер зуура сооронбаева

Анын үстүнө Майрамбек экөөбүздүн болжошкон күнүбүз бүгүн эмес,эртең саат он эки болучу. Чай үстүндө сүйлөшүп отуруп, өң-келбеттүү, маданияттуу жигиттин аты Шарип экенин билдим. Эгер кызың биздин жашыруун сырыбызды билип туруп,ушул ишке барса жөнү бир башка эле. Жалгыз кызымды малга сатпасымды күйөө балам менен кудагыйым эсине алсын деп эскертти. Кээ бир китептердин абзацтарынан бери көзүмө жатык болуп кетер эле. Бул тирүү кезимде түйшүктүн үзүрүн көргөндөй болот экен. Комнатага кирсем бирге келишкен кыздар жасанып-түзөнү киного барууга камынап жатышыптыр.

Next

Бул ролик агабыз Улан Чолпонбаевдин жаркын элесине арналат

жетимдер зуура сооронбаева

Мынчалык болуп кетет экен деп ойлогон жок элем. Менин бардык жакшы ой,жакшы тилегимди кыйратып жаткан жалгыз гана окуу болду. Карагайлуу капчыгай,жалама зоолор бет алдыма келди. Мен эми атамдан да,энемден да,элден да уялбастан,жалгыз Турсунайдан уялып,Турсунайды аяп турдум. Майрамбек экөөбүз антрактта,тыныгуу учурунда кездештик. Кимдир бирөө киши бою келген жаш балаты менен катар өскөн топ четиндин ортосунда атын оңдоп токунуп жатканы көрүнөт. Сүйүү адамды андан чоң күнөөлүү ишке кириптер кыла тургандыгын айтат.


Next

Зуура Сооронбаева.

жетимдер зуура сооронбаева

Эки колум менен бетимди баскан бойдон жерге отуруп өксөп жибердим. Майрамбек деген атты азыр эмтесем да уктап жатсам умачтай көзүм ачылат. Эми мага бардыгы көңүлсүз боло баштады. Жигиттин мага урунган колунан титиреп,майда калтырак басып турганын билдим. Кудая тобо,карасаң, төбөгө кулап түшчүдөй болуп салаңдаган ушул үйдөй таштар кантип гана омкорулуп кетпей аска менен аска болуп,бири-бирине жармашып турат? Кантип жиберди экен деп ойлодум,энем жөнүндө. Талантынан бакыт тапканы менен, Зуура эже жеке тагдырында бактысыз болгон экен.

Next

Сооронбаева, Зуура — Википедия

жетимдер зуура сооронбаева

Үстүмө үйрүлүп түшүп,чарк көпөлөк айланат. Жигит серпиле түшүп,манжаларымды шашыла кармады. Ошон үчүн эң биринчи сенин тилиңди кесишим керек. Бир күнү агам экөөбүз дарыканага бардык. Ойлоп-ойлоп олтурсам ал кызга энелүү-бала- сен экөөбүз карыздар да,күнөөлүү да экенбиз го,энеке? Башка бардык кубанычымдан да сенден алган кубаныч артык болду. Майрамбектин эжеси да жездеси да инисин көрө замат күлүп жиберишти.

Next

Жапайы розалар. Зуура Сооронбаева

жетимдер зуура сооронбаева

Бешинчи кабатта турсам да Майрамбектин залкар денеси көзүмө күндөй чагылышты. Машинанын ачык терезесинен айланага көз чаптырдым. Болуптур кечинде өзүм таап алам. Кайын энем бир күнү койлорун короодон чыгарып,үйдөн эчак алыстап,тоо таянып кеткен уулунун караанын эмне үчүндүр кадала тиктеп турганын көрүп,ууртумдан жылмайып койдум. Зыйнаттын жасаган аракети, махабатты канткен менен Толкунбекти өз үй-бүлөсүн, Жайнагүлдү унуттура албады.

Next

Сооронбаева, Зуура, биография, награды

жетимдер зуура сооронбаева

Тажеңем барганда,адегенде чабанга бербейм деп асаман-айга түйүлүп барып,келиниңдин мактоосу боюнча макул болгонунду уккан жок белем. Экөөнө улам жакындап жетээр-жетмексен бараттым. Жогорку бетте кара комоктой болуп бир үйүр жылкы жайылып жүрөт. Кыздар кинодон келгенге чейин же жатпай,же олтурбай,же сыртка чыкпай үйдүн ичинде аркы-терки басып жүрдүм. Корпус статей современной Британники создан преимущественно англоязычными авторами со всего мира.

Next