Бланк акт про використану електричну енергю зразок. Типовий договір про користування електричною енергією

Бланк акт про використану електричну енергю зразок Rating: 6,4/10 268 reviews

Постанова №1497 от 22.11.2006, Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються законодавством. Вы можете добавить свой обзор. У разі неприбуття представника Енергопостачальника у встановлений термін Споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. Новая история с середины xvii века до 1870 г. N 1275 Права та обов'язки Енергопостачальника 12. Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 2006 року N 1497 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2006 р. У додатку 4 до Правил: підпункт 2.

Next

>>> Атлас новая история с середины xvii века до 1870 года гдз

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Енергопостачальник може відмовити в задоволенні претензій Споживача щодо відхилення показників якості електричної енергії від встановлених державними стандартами на підставі даних реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих територіальними органами Держстандарту. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики І. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. Споживач електричної енергії зобов'язується: дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про користування електричною енергією; забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок та побутових електроприладів; забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу обліку у квартирі або на іншому об'єкті Споживача; невідкладно повідомляти Енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку; оплачувати спожиту електричну енергію відповідно до умов договору; вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку; пункт 11 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

Next

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією. Зразок від 22.11.2006 №1497 Постанова від 22.11.2006 №1497

бланк акт про використану електричну енергю зразок

У разі заборгованості, що існує на час укладення договору, сторони погоджують графік її погашення за умови обов'язкової оплати поточних платежів. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами Городиський І. Дашкевич Міністр палива та енергетики України Ю. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам. Новая история с Атлас с комплектом контурных карт.

Next

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією. Зразок від 22.11.2006 №1497 Постанова від 22.11.2006 №1497

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Скачать по ссылке download link : Атлас новая история с середины xvii века до 1870 года гдз Атлас по истории России. Акт-претензія Споживача подається Енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає Споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами. N 1607, абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11. Розбіжності з технічних питань під час виконання умов цього договору регулюються органами Держенергонагляду згідно з правилами користування електричною енергією, правилами улаштування електроустановок, правилами безпечної експлуатації електроустановок Споживача, правилами технічної експлуатації установок Споживача.

Next

>>> Атлас новая история с середины xvii века до 1870 года гдз

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Доповнити Правила додатком 6 такого змісту:. Атлас с комплектом контурных карт. Все торговые марки принадлежат их владельцам. N 4 узгоджувати з Енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності; надавати розрахункову книжку на вимогу представників Енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у ній показанням приладу обліку; забезпечувати доступ представникам Енергопостачальника, які пред'явили свої службові посвідчення, до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки; не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території, що належить Споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі; не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або на іншому об'єкті письмово повідомити Енергопостачальника про розірвання договору та розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду. N 1497 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2006 р. Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затверджених , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.

Next

Постанова №1497 от 22.11.2006, Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

бланк акт про використану електричну енергю зразок

У разі порушення Енергопостачальником умов договору Споживач викликає представника Енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються терміни, види, показники порушень тощо бланк типового акта-претензії надає Енергопостачальник. За технічний стан натяжних ізолювальних підвісок, установлених на лінійних порталах з боку лінії, а також усі затискачі, закріплені на проводах лінії, відповідає організація, що експлуатує лінію. Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує передачу електричної енергії місцевими локальними електричними мережами та технологічними електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими локальними електричними мережами. Електропередавальна організація не має права відмовити в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, у приєднанні до її мереж інших електропередавальних організацій або замовників за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів. N 1607 повідомляти Споживача письмово або через засоби масової інформації та в місцях оплати за електричну енергію про зміни тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження; проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольне знімання показань приладів обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків; проводити планові повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені нормативно-технічними документами та договором; розглядати звернення Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені Правилами користування електричною енергією для населення; ознайомити Споживача з Правилами користування електричною енергією для населення та провести інструктаж щодо умов безпечної експлуатації приладів обліку. Бойко Міністр економіки України В. Споживач має право на: вибір постачальника електричної енергії; підключення до електричної мережі за умови дотримання правил користування електричною енергією; отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів цін , порядку оплати, умов та режимів її споживання; отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами; відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав; якісне обслуговування електричних мереж, розрахункових приладів обліку.

Next

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією. Зразок від 22.11.2006 №1497 Постанова від 22.11.2006 №1497

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Цей договір укладається на три роки, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення терміну його дії жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення. При зміні тарифів цін Енергопостачальник зобов'язаний довести до відома Споживача письмово або через засоби масової інформації, письмовим повідомленням та в місцях оплати за електричну енергію нові величини тарифів не пізніше ніж за 5 днів до їх запровадження. Енергопостачальник зобов'язується: забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією; надавати інформацію про послуги, пов'язані з електропостачанням, та про терміни обмежень і відключень; гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, за умови дотримання Споживачем вимог правил безпечної експлуатації внутрішньої електромережі, електроустановок та побутових електроприладів; у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання; пункт 13 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26. Договір може бути розірваний достроково у разі зміни Споживачем місця проживання та остаточного припинення користування електричною енергією. Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду.

Next

Типовий договір про користування електричною енергією

бланк акт про використану електричну енергю зразок

Акт-претензія складається Споживачем та представником Енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. Новая история с 1870 до 1918 года. У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію визначається відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. . У додатку 3 до Правил: у підпункті 2.

Next