Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ. Паром на бурнай рацэ, в сокращении. Краткое содержание.

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ Rating: 8,2/10 786 reviews

Паром На Бурнай Рацэ Сачыненне Пра Горава

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Няўжо можна проста хадзіць па лугах, не думаючы, што чакае смерць? На перасцярогу бывалага салдата Івана, які прапанаваў паставіць каравул на рацэ, каб не здарылася бяды з прахожымі, Пора-Леановіч рэагуе іранічна: «Табе што да таго? Пралог рамана друкаваўся як апавяданне «Паром на бурнай рацэ». Чаму Пора-Леановіч дзякуе Гораву за сваю смерць? Вучні ўпэўняцца, што такое, на першы погляд занадта падрабязнае, апісанне-ўспамін пра маскоўскае дзяцінства і юнацтва капітана вельмі да месца ў творы, бо дае выразнае ўяўленне аб тым, што ён не пазбаўлены звычайных чалавечых якасцей. Ён змагаўся, але яна паставіла яго на дрыжачыя калені і потым шпурнула на траву сваёй магутнай рукой. А тыя да пакутніцкай канчыны ўходалі двух братоў і трох сватоў і за гэта хрысталюбівай праваслаўнай царквою прылічаны да хеўры святых. Твар стаў такі дурны, што Гораў са сваім легкаважным і вясёлым характарам не вытрымаў, засмяяўся. Неўсвядомлена, нейкімі глыбінямі душы ён разумеў, што гэты чалавек падобны на сціснутую спячую спружыну, якую лёгка выпусціць з палону, і тады яна б'е - да смерці. Салдат трымаў скрынку з пісталетамі і калоду карт.

Next

План твора Паром на бурнай рацэ, литература

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

А ў прыдоннай лазе круцілася, віравала рудая пена. Іншыя легенды распавядаюць пра прыгожых і дужых людзей, якія мелі светлыя валасы, белы колер скуры, насілі белае адзенне. На заднім сядзенні сядзеў нехта ў вайсковай форме. Як вы ацэньваеце паводзіны царскіх сатрапаў, генералаў Мураўёва і Фікельмонта, якія выдалі жонцы Грынкевіча дакумент аб памілаванні мужа і ў той жа час далі загад падначаленым зрабіць так, каб яна спазнілася і Грынкевіч быў пакараны смерцю? Дарогаю ён адабраў прыпрэжку ў ксяндза і ўсю дарогу гнаў коні. Маладая жанчына прасіла пераправіць яе на той бераг.

Next

Тэма. Уладзімір Караткевіч

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

На жаль, атрад, якім ён кіраваў, быў разбіты, а камандзір расстраляны ў Рагачове. У жанчын такая мімалётная прыгажосць! Можна ўбачыць прагу маладога вайскоўца да цішыні, міру, спакою, жаданне хоць на дзянёк забыцца пра кроу і стрэлы, пабачыць дом, сям'ю, родны горад, любую дзяўчы ну. Вялізны негабляваны стол, шырокія лавы, цемнаваты «Спас» у куце. Прачытайце іх, запішыце ў сшытак выказванне якое на вашу думку найбольш падыходіць да нашага ўрока і да твора У. Перадайце сваімі словамі сюжэт апавядання, знайдзіце ў ім завязку, момант найвышэйшага напружання кульмінацыю і развязку.

Next

на бурнай Уладзімір Караткевіч

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Тут у бурлівую жнівеньскую ноч 1863 года і разгортваюцца трагічныя падзеі. І нёс бы гэтае рабства нават з прыемнасцю. Няшчыра спакойнымі вачыма яны глядзелі, як адбітак зялёнага берага, разарваны рухам парома, ляніва калышацца ў вадзе, як дрыжачых коней узводзяць на паром, як замацоўваюць калодкамі колы, як паром павольна вырастае ў памерах, набліжаючыся да іх. А вы парушылі абавязак і гонар афіцэра. Не трэба, каб нас бачылі разам, ваша высакароддзе. Калі ўслед жанчыне, пасля таго як яна нагадала Пора-Леановічу, што ён таксама нарадзіўся на гэтай зямлі, каштан кінуў брыдкае слова, Гораў назваў паводзіны яго нізкімі.


Next

План твора Паром на бурнай рацэ, литература

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

І сам кінуўся да печы, зачыніў каглу, падторкнуў яе анучай. Белы, як снег, ён спытаў: - Жонку бачылі? «Капітану не надта верылі як нашчадку сепаратысцкай фаміліі і ўраджэнцу Магілёва. І сказаў, быццам даравання прасіў, быццам не афіцэр падбіў яго на процізаконны ўчынак: - Вайна вайною, а баб шкада. Плечи должны находиться над кистями, колени слегка согнуты, тяжесть тела равномерно распределена на ноги и руки. Здзічэлы конь - іх многа было ў тое лета - старожка ўзняў галаву ад вады з цёплых шэрых губ падалі кроплі і кінуўся прэч. Галоўнае - стаць на той бок, які выйграе. Пакуль Сымон ставіў на стол гарэлку, гуркі ў смятане, міску з варанымі кіяхамі і патэльню, на якой клекаталі ў кіпячым масле смажаныя гусцёркі, Пора-Леановіч сядзеў на лаве ля акна, чысціў пісталеты і размаўляў сам з сабою.


Next

Уладзімір Караткевіч. Паром на бурнай рацэ

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

А вакол мокрыя лугі з высокай, перастаялай травой. Ну не, няхай хоць на дзве гадзіны скароціць такое чаканне - і тое выдатна. Юрый Гораў парушыў загад нiкога не перапраўляць на другi бераг ракi. Караткевіч пры стварэнні вобразаў Пора-Леановіча і Горава ў апавяданні «Паром на бурнай рацэ». Абодвагероі - выпрабаваныя ў баях ваенныя ў чыне каззітанаў, якія накіраваны з ротай салдат ахоўваць адзіны паром, каб не аддаць яго ў рукі паўстанцам.


Next

Складзите тэкст тыпу Апавяданне!, беларуская мова

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Гэта быдла па галаве трэба біць. Яшчэ падалі кроплі дажджу, але відаць было, што дзень хутка заўсміхаецца ўсімі сваімі прамытымі і цёплымі фарбамі. Пярун бурчаў ужо зусім блізка, замрэяна, амаль без перапынку. На кожным уроку варта звяртацца да слоўнікавай працы, бо мова У. У другі слупок — словы негатыўныя, чэрствыя, якія не прымае ваша сэрца. Порассуждай о том какую роль сыграла татарская девочка в его судьбе.

Next

Паром на бурнай рацэ (fb2)

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Зямля трапляе ў яго кожныя трыццаць тры гады. З аднаго боку, ён афiцэр i павiнен безагаворачна выконваць загады свайго камандзiра, з другога боку — у кожнага чалавека павiнна быць сумленне i галава на плячах. У цемры дзве цёплыя рукі абвілі шыю Горава. Быць чалавекам, любіць людзей, адчуваць сябе адказным за ўсё і за ўсіх — дэвіз жыцця і творчасці У. А Леановіч ужо скончыў з пісталетамі, паклаў іх у футляр і сеў да засланага стала. Ён разумеў іх як выяўленне любові да волі і незалежнасці, а гэтыя паняцці былі для У.


Next

Паром на бурнай рацэ (fb2)

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Хлюпаючы балотнымі ботамі, яны ішлі далей і далей у лугі. І такою светлаю раніцай чакаць смерці? Улан стаяў перад ім моцны, як Геркулес, кучаравы «Ванька-ключнік», - падумалася Гораву , з румянымі вуснамі і нахабнымі светлымі вачыма. Але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуць трызніцца тыя дзесяць хвілін, на якія я спазнілася. Незадоўга да гэтай знамянальнай падзеі яго, памятаючы бой пад Ракавам, узнагародзілі медалём «За ўціхаміранне». Перачытаем апісанне набліжэння навальніцы, звернем увагу на маляўнічасць апісання, на мастацкіядэталі, якія дапамагаюць нам «убачыць» цяжкія, нібы расплаўленае волава, хвалі Дняпра, сіні агонь бліскавіц, пачуць гнеўныя, амаль бесперапынныя раскаты грому, шум ліўню, а галоўнае — адчуць, наколькі адпавядае трывожнаму стану душы гэта чаканне жахлівага ў прыродзе, як яно быццам прадвызначае сабою будучыя страшныя падзеі, звязаныя з падаўленнем паўстання.

Next

План твора на бурнай

Характеристика Юрыя Горава Паром На Бурнай Рацэ

Гораў глядзеў, як пальцы Пора-Леановіча з незвычайнай пяшчотай мацалі сталь, і здзіўляўся, чаму нешматслоўны, заўсёды іранічны калега сягоння такі гаваркі, быццам баіцца пакінуць язык хоць на хвіліну без працы. І Гораў, успомніўшы яго сённяшнюю забаўку, зразумеў, што чалавек, які сядзіць насупраць яго, - страшны чалавек, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення. Раю ўлічыць: мы ідзём на сяброўскае паляванне. З-за пірага ўсё, родненькі, з-за пірага. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі». І тут жа Гораў Дасць дакладную характарыстыку Пора-Леановічу: «Чалавек, які сядзіць насупроць яго, — страшны, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення».

Next