Кыргызча орусча создук юдахин. Юдахин, Константин Кузмич

Кыргызча орусча создук юдахин Rating: 6,5/10 1155 reviews

Юдахин К.К. Киргизско

кыргызча орусча создук юдахин

Проверить слово можно как и орфографическим словарем Карасаева так и проверкой программы Kyr. Чынында радио, телевидение элге туура сүйлөө, ошол аркылуу сабаттуу жазууну үйрөткөн тил маданиятын элге жеткирип турчу күзгү экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Высокую оценку словарю дают переводчики с киргизского на русский язык, для которых этот словарь является настольной книгой. Качан бир система башкасы менен алмашканда, бир сапаттан экинчи бир сапатка өткөн кезде бардык экономикалык, саясый, социалдык жана башка өзгөрүүлөр менен процесстер баарынан мурун элдин тилинде чагылдырылат да, анда сакталып калат. Буга баарынан мурун адрести - дарек, гражданды - жаран, конкурсту - сынак, штрафты - айыппул мурунураак жазапул , нефтини - мунайзат дегендерди келтирсек болот.

Next

Юдахин К.К. Киргизско

кыргызча орусча создук юдахин

Башкача айтууга, жазууга укугубуз жок. Булар кайсы жерде, кайсы өлкөдө болбосун өз аты менен колдонулуп, жумшалышы керек. Редакциядан: Белгилүү түрколог-терминолог окумуштуу Ч. Отуз төрт миң эки жүз отуз эки сом 3. Албетте, башка тилдерден өздөштүрүлгөн интернационалдык терминдер ушул принцип боюнча өнүгүшү шарт.

Next

Кыргызча Орусча Словарь

кыргызча орусча создук юдахин

Алар мындан ары да элибиздин оозунда мурункудай эле колдонулуп, өмүрүн уланта бериши керек. Бул тил бузарлыкпы же тилибизди өнүктүрүп, байытып жатканыбызбы? Кыргыз радиосу менен телеберүүсүнүн кабарчыларынан баштап, дикторлоруна чейин айтып, окуп жаткан сүйлөмдөрүндө туура эмес колдонулган сөздөрдү, терминдерди угуп, тилибиздин кандай деңгээлге түшүп калганына, мындай абалга кандайча келип калганыбызга өкүнүү менен жооп издейбиз. Посвятив всю свою жизнь изучению киргизской лексики, проф. Түрк тилдеринин эч биринде мындай айтылбайт. Башкача айтканда, бир бөтөн сөздү терминди экинчи бөтөн сөз менен алмаштырып алдык. Кечээ эле, Жаңы жылдын алдында Жогорку Кеңеште бюджетти талкуулап жатканда Премьер-министр Ж.

Next

Юдахин К.К. Киргизско

кыргызча орусча создук юдахин

Эски кол жазма документтерден жолуктурбайбыз, эч бир сөздүктө жок. Ошол айтылган пайдалуу ойду эске алган бирөө жок. Ал эч качан конкурсту алмаштыра албайт. Суверенизация процесси адабий тилдердин лексикасында да кыйла жаңы сөздөрдүн орун алмашуусуна алып келди. Ар бири өз жолун таап жашап жатат.

Next

Юдахин, Константин Кузмич

кыргызча орусча создук юдахин

Сервис создан совместно с Bizdin. Бирок, группа тилибизден кетпеши керек. Он по своей структуре н насыщенности разного характера сведениями является настольной книгой для всех, кто интересуется языком, литературой и этнографией киргизского народа. Словарь, изданный издательством «Советская энциклопедия» в 1965 г. Мамлекеттик тил комиссиясынын алдындагы терминком дегендин азыр бул комиссия жок, тараган бергендери, көк китепче-сөздүк сыяктууларга жазгандары сунуш катары гана кабыл алынышы керек, аларда, кечирип коюшсун, үйрөнө турган, ала турган эчтеке жок. Что нового: Добавлены версии для 6. Термин бир сөздөн туруш керек.

Next

Кыргыз тилиндеги өздөштүрүүлөрдүн жана термин жасоонун бүгүнкү абалы — Кыргыз маданият борбору

кыргызча орусча создук юдахин

Казактарды көрүп, туурай бериштин кереги жок. Материалы словаря используются широкими кругами специалистов, включая аспирантов и докторантов. Мына ушунун өзү эле ушуларга котормосу менен жол бергендердин, сөздүктөрүнө жазып алгандардын терминдердин тилге кандай жол менен келери жөнүндө түшүнүктөрү жок, кыргыз колдонуп жаткан эл аралык термин-сөздөрдүн келиш тарыхынан кабары жок экенин билдирет. Ошондуктан, врач, башкы врач, ветеринардык врач мурункудай эле колдонула бериши туура. Мен макалаларымда да бул маселеге бир нече жолу кайрылгам. Словарь является переизданием словаря, выпущенного в Москве в 1957 году Государственным издательством иностранных и национальных словарей. Ушуларды тилибизге киргизебиз дегендин өзү алаңгазарлыктын дагы бир көрүнүшү деп айтууга суранып тургандай.

Next

Юдахин, Константин Кузмич

кыргызча орусча создук юдахин

Мисалы, Россияны - Орусия, процентти - пайыз, адрести - дарек, квартираны - батир, гарантияны - кепилдик, методду - усул, микрорайонду - кичи район, заказды - буюртма, врачты - дарыгер, штрафты - айыппул, группаны - тайпа, рекламаны - жарнама, коллективди - жамаат кээде жаамат деп да айтып жатабыз, күлкүң келет , медсестраны - медайым, мээрман айым, заявканы - табыштама, талапкат, планды - мерчем, финансыны - каржы ж. Теперь выделяется только неправильное слово. Эч ким андай укукту бере албайт. Юдахин 1965-жылы чыккан кыргызча-орусча сөздүгүнүнү кириш сөзүндө белгилеген 6-бет. Сестра, медсестра терминдери төл сөзүбүздөй болуп, канча бир муундун канында, жанында, мээсинде болуп, биз менен дайыма жакшылык-жамандыкта бирге жашап келатат. Дарыгер сөзү ишкер - ишчи, кызматкер - кызматчы, жоокер, табышкер, зергер, кылмышкер, соодагер, калемгер сыяктуу дарыгер - дарычы деген эле сөз. Шүкүров да өзүнө жардам бергенин К.

Next

Кыргызча Орусча Словарь

кыргызча орусча создук юдахин

Программа - Маани - Электронный кыргызско-русский русско-кыргызский, англо-кыргызско-русский словарь. Бирөөнүн сөзүн ээрчидик да кеттик. Ырас, биз мындай кадамга бара турган болсок, калгандарын да алмаштырышыбыз керек. Баарынан өкүнүчтүүсү - адабий тилдин жазуу эрежелери менен өмүр бою иришип келген, белгилүү тилчи Х. Алардын бирөө окумуштуу, тилчи, проф. Кыргыз тилинде стипендия, пенсия, пособие, диплом, аттестат, сертификат, грамота, патент дегендер бирдей статустагы терминдер катары төл сөзүбүздөй болуп колдонулуп келатат.


Next

Кыргызча Орусча Словарь

кыргызча орусча создук юдахин

Баарыбыз эле кыйынбыз, бирок колубуздан бок келбей жатканын моюнга алгыбыз келбейт. Аны өз ордунан козгоонун эч кандай зарылчылыгы жок. Тескеме, тастыктама, нускама, талаптама, сунуштама, сурама сыяктуу сөздөрдү эл жакшы түшүнбөйт, алар тилди байытпайт, бузгандан башка пайдасы жок. Эгер бүгүнкү турмушту алып карасак, кечээ эле элге белгисиз болуп келген акционер, акциз, аудит, бакалавр, ваучер, вотум, дивиденд, диверсификация, инвестиция, инвестор, кампус, квота, лоббизм, консенсус, мажоритардык мажоритарный , маклер, менеджмент, меценат, отель, офис, плаза, плюрализм, приватизация, сити, спикер, секвестр, спонсор, субаренда, субвенсия, субсидия, толеранттуулук толерантность , унитардык унитарный , чартер ж. Вышла версия Эл- сөздүк для мобильных устройств на базе Андроид. Сынакты жакшы табылга катары эсептөөгө болбойт жана ал экзаменди алмаштырууга жарабайт. Бул француз тилинен орус тили аркылуу бизге келген интернационалдык термин.

Next