Китоби намоз бо забони точики. Сурахои Намоз Бо Точики

Китоби намоз бо забони точики Rating: 7,9/10 1968 reviews

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Он гоҳ, ки пешвоён азобро бингаранд, аз фармонбарони хеш безорӣ ҷӯянд ва пайванди миёни онҳо гусаста гардад. Ва пурсида нахоҳи шуд аз аҳли дӯзах. Ва агар бо онҳо омезиш мекунед, чун бародарони шумо бошанд. » Бидон, ки ёрии Худо наздик аст! Касоне, ки имон овардаанд ва онҳо, ки ватанро тарк кардаанд ва дар роҳи Худо ҷиҳод намудаанд, ба раҳмати Худо умед медоранд ва Худо омурзанда ва меҳрубон аст! Худо барои шумо хостори осонӣ аст, на сахтӣ ва то он ҳисобро комил созед. Ва маъноҳам тамоман тағир меёбад. Ба мисоли чахмия ,муътазила ,мушабиха ,ваххоби , харгох ки мардум бохабар мешавад, аз рафтори бадашон, хамон замон номи худро иваз мекунанд.

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Ҳидоят ёфтани онҳо бар ӯҳдаи ту нест, балки Худост, ки ҳар киро бихоҳад, ҳидоят мекунад. Ё худи ӯро сураи ихлосро бихон, ё ӯро гузошта, дигар сураро бихон. Онон, ки Китоберо, ки Худо нозил кардааст, пинҳон медоранд, то баҳои андаке биситонанд, шикамҳои худро ҷуз аз оташ пур намесозанд. Ин ҳукм сабукиву раҳматест аз ҷониби Парвардигоратон ва ҳар кӣ аз он сар боз занад, насиби ӯ азобест дардовар! Ва ҳар ҷо, ки бошед, рӯй ба он ҷониб кунед. Ин охирсухани Қози Иёз раҳимаҳуллоҳ буд».

Next

Бо тартиб хондани сураҳо дар намоз.

китоби намоз бо забони точики

Бисёре аз аҳли китоб, бо он ки ҳақиқат бар онҳо ошкор шуда, аз рӯи ҳасад дӯст доранд шуморо пас аз имон оварданатон ба куфр бозгардонанд. Касоне, ки кофир шаванд ва оёти Худоро дурӯғ бароранд, худ аҳли ҷаҳаннаманд ва ҷовидона дар он ҷо хоҳанд буд. Аз ҳар ҷое, ки берун шавӣ, рӯи худ бар ҷониби Масҷидулҳаром кун. Тарзи дуруст хондани куръон дарси точики - 1 - Duration: 34:53. Барои занони талоқшуда баҳраест ба ваҷҳе матлуб урфи мардум , чунонки лозим аст бар мардони парҳезгор.


Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Ҳар гоҳ пас аз он ки ин оёти равшани Худо ба шумо расид, дар имони хеш лағзише ёфтед, бидонед, ки Худо пирӯзманд ва ҳаким аст. Баъзе аз ин паёмбаронро бар баъзе дигар бартарӣ додем. Ва қарздор бояд, ки бар котиб имло кунад ва аз Аллоҳ, Парвардигори худ битарсад ва аз он ҳеҷ накоҳад. Мисоли кофирон мисли ҳайвонест, ки касе дар гӯши ӯ овоз кунад ва ӯ ҷуз бонгеву овозе нашнавад. Мо Иброҳим ва Исмоилро фармон додем: «Хонаи маро барои тавофкунандагону муқимон ва рокиъону соҷидон покиза доред! Эй касоне, ки имон овардаед, аз сабру намоз мадад ҷӯед, ки Худо бо сабркунандагон аст.

Next

Бо тартиб хондани сураҳо дар намоз.

китоби намоз бо забони точики

» Гуфт: «Мегӯяд; «Говест на сахт пиру аз кор афтода, на ҷавону корнокарда, миёнасол». Имом Бухорӣ чунин гуфтанд: «Аҳноф дар ракъати аввал Каҳфро, дар ракъати дуввум бошад, Юсуф ё Юнусро хонд. Кист ситамкортар аз он ки манъ кард масҷидҳои Худоро аз он ки ёд карда шавад номи Худо дар онҳо ва дар вайрон сохтани онҳо кӯшид? Баъд аз куръон муъчизаи бузурги Мухаммад с Абуханифа мебошад. Ва ба Исо ибни Марям далелҳои равшан иноят кардем ва ӯро бо Руҳу-л-қудс-таъйид намудем. Афзун бар ин хаворич пушти сари дигар мусалмонон намоз намехонанд ,зеро онхоро мушрику кофир мепиндоранд ривоя Муслим ва Абу- Довуд дар мунхоч ч. Бо касоне, ки бо шумо ҷанг мекунанд, дар роҳи Худо биҷангед ва аз ҳад нагузаред.

Next

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Худо ибое надорад, ки ба пашша ва болотар аз он мисли анкабут масал бизанад. Бигӯ: «Дар он ду шароб ва қимор , гуноҳест бузург ва судҳоест барои мардум. Ва гӯш фаро доред, ки барои кофирон азобест дардовар! Ва онҳо, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, аҳли биҳиштанд ва дар он ҷовидонанд. «Эй Парвардигори мо, агар фаромӯш кардаем ё хатое кардаем, моро бозхост макун! Ва ба ғайр аз вай дигараш имом шуданашро нахостанд. Касе, ки аз шумо ба Худо ва рӯзи қиёмат имон оварда бошад, инчунин панд гирад. Чун Толут сипоҳро ба роҳ андохт,37 гуфт: «Худо шуморо ба ҷӯи обе меозмояд: ҳар кӣ аз он нахӯрад ё танҳо кафе биёшомад, аз ман аст».

Next

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Ва Иброҳим гуфт: «Эй Парвардигори ман, ин шаҳрро ҷои амне гардон ва аз мардумаш ононро, ки ба Худо ва рӯзи қиёмат имон доранд, аз ҳар самаре рӯзӣ соз! У гуфт: ман инро сураи ихлосро дуст медорам. Бар онон, ки кофир буданд ва дар кофирӣ мурданд, лаънати Худо ва фариштагону ҳамаи мардум бод! Инҳо Худову мӯъминонро мефиребанд ва намедонанд, ки танҳо худро фиреб медиҳанд. Ва ҳар моле, ки сарф мекунед, Худо бар он огоҳ аст! Ва низ дар он ҷо ҳамсароне покиза доранд ва дар он ҷо ҷовидона бошанд. Аз ӯ битарсед ва бидонед, ки ӯ омурзанда ва бурдбор аст!. Пас моро бар гурӯҳи кофирон пирӯз гардон! Тартиби оятҳоро тағир додан - ин ояти баъд омадаро аз ояти аввал омада муқаддам кардан аст. Некӣ он нест, ки рӯи худ ба ҷониби Машриқу Мағриб кунед, балки некӯкор касест, ки ба Худо ва рӯзи бозпасин ва фариштагон ва китоби Худо ва паёмбарон имон оварад.

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Онҳоро аз торикиҳо ба равшанӣ мебарад. Бигӯ: «Ислоҳи ҳолашон беҳтар аст». » Ҳама саҷда карданд, ҷуз Иблис, ки рӯй гардонд ва бартарӣ ҷуст. Ҳар ҷо, ки хоҳед, ба киштзори худ дароед. Аҳли китоб медонанд, ки ин дигаргунӣ ба ҳақ ва аз ҷониби Парвардигорашон будааст. Одам аз Парвардигораш калимае чанд фаро гирифт.


Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Ҳар гоҳ пас аз огоҳӣ, дар пайи хоҳишҳои онҳо биравӣ, аз ситамкорон хоҳӣ буд. Аз миёни аҳли китоб онон, ки кофир шуданд ва низ мушрикон дӯст намедоранд, ки аз ҷониби Парвардигор ба шумо хайре фурӯ фиристода шавад. Ва чун бо якдигар хилват кунанд, гӯянд: «Оё бо онҳо13 аз донише, ки Худо ба шумо арзонӣ дошта, сухан мегӯед, то ба ёрии он дар назди Парвардигоратон бар шумо ҳуҷҷат оранд? Ва бандаи мӯъмин ғулом, барда беҳтар аз мушрик аст, ҳарчанд шуморо аз ӯ хуш ояд. Пас агар бозоянд, Худо омурзанда ва меҳрубон аст. Худоро омоҷи василаи савгандҳои хеш қарор мадиҳед, то аз некӯкориву тақво ва ислоҳ дар миёни мардум бозистед, ки Худо шунаво ва доност! Эй хирадмандон, шуморо дар қасос гирифтан зиндагист25.

Next