Саламдашуу манас таануу. 7 класс. Сабактын темасы

Саламдашуу манас таануу Rating: 9,6/10 472 reviews

Манас таануу боюнча суроолорго жооп?

саламдашуу манас таануу

Элин коргоп, эл арасында тынчтыкты, ынтымакты чыңдаган. Ар башка варианттарда ар башка санда, айрым учурларда алардын аталыштары да ажырымдуу болгону менен негизинен элге кенен тараган саны кырк. Кырк уруу кыргыз, кырк чоро, кырк күн, кырк кыз ж. Демек, ошол жылдары эле түрколог Радлов эпосту Европага таанытыптыр. Бул дин Энесай, Сибирь аймактарына чейин жеип, ошол доорлордо жашоочу элдин Манисей аттуу пайгамбары болгон. Кара кытайлардын кыргыздардан жеңилүүсү, кыргыздардын Ала-Тоого көчүшү.

Next

Манас Таануу

саламдашуу манас таануу

Экинчи кабаттан Сиздер «Манас» эпосу тууралуу, ага арналган экспозициялардан кыргыз элинин тарыхын чагылдырган этнографиялык буюмдар, диограммалар, археологиялык табылгалар менен тааныша аласыздар. Калган баардык катышуучулар магнитафон, баалуу белектер менен сыйланды. Кыскасы, бул маселе такталууга тийиш. Turmush - «Манас» таануу интеллектуалдык таймашы мурда Бишкекте өтүп келсе, эми Ысык-Көл облусунда өткөрүлө баштады. «Манас Ата» г ү лзар багы Гүлзар бактын аянты 4 га.

Next

Манас таануу

саламдашуу манас таануу

Манасты биз мистикага айландырбайлы деген ой. «Манас» боюнча кандидаттык диссертациялар корголгон. Чын эле ошондон жаралып атабы же бир мистикалык галлюцинациядан улам пайда болуп атабы? Анда «Манас» жөнүндөгү 1960-жылга чейин жарык көргөн адабияттардын библиографиялык көрсөткүчү да бар. Андан сырткары 3, 5, 7, 9, 12 сакралдык сандар катары эсептелет. Бул жазуулар 1927-жылы жергиликтүү илимпоз Токтогазиев Жусупбек тарабынан которулган. Боз үй «Манас» эпосунун 1000 жылдык мааракесинде баш байгеге татыктуу болгон.

Next

Манас таануу

саламдашуу манас таануу

Бизге бул жаатта Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин Манас таануу кафедрасынын жетекчиси, филология илимдерин доктору, манас таануучу Аскар Медетов жана манасчы, филология илимдеринин кандидаты Талантаалы Бакчиев жардамчы болду. Кыргыз элине Манас эпосун ушул кунго жеткизуудо манасчылардын салымы чон. Материалдын негизги мазмунундагы тилден айырмаланган тилдеги пикирлерди администратор өчүрүп коюуга толук акысы бар. Советы Старайтесь формулировать вопрос максимально четко и понятно. Бул жерге өлкөбүздүн туш тарабынан келген адамдар атайын жандык мал курмандыкка чалып, бул ыйык жерден жакшылык тилеп, ден соолук сурап, жан дүйнөсүн тазартып кетиш үчүн келишет. «Манас» эпосун илимий аңдап-билүү 19-кылымдын экинчи жарымында Ч.

Next

7 класс. Сабактын темасы

саламдашуу манас таануу

Эпостун ар түркүн проблемаларына арналган 20га жакын диссертациялык эмгек А. Ал азырынча элдик манастан жол талашпай турганы оң. Сабактын даярдыгы Саламдашуу,Окуучулардын катышын текшеруу,уй тапшырмасын суроо. Сабакты бышыктоо Мына,балдар бугун биз силер менен манас таануу сабагын оттук. Ауэзов менен Бернштам ошол пайгамбардын аты өзгөрүп отуруп, Манесса, анан Манас болуп калган деген пикирди айтышкан.

Next

МАНАС ТААНУУ

саламдашуу манас таануу

Көлөмү жагынан тең келе алган эпос азыркыга чейин кезиге элек. Манасда эпостун чыгыш доору, идеясы жана каармандары, жомоктун сюжети жана композициясы, типологиялык байланышы, айтуучулардын чыгармачылык бөтөнчөлүктөрү, варианттарынын идеялык-көркөмдүк салмагы, бири-бири менен жакындыктары, айырмасы, поэтикасы, элдүүлүгү, жарыяланыш тарыхы, басылыштары илимий жана массалык , окутуу проблемалары, эпостун кыргыз маданиятындагы орду ж. Рапортлар тапшыру, байрак кертү, җыр Мин яратам сине Татарстан! Колдошов баш болгон коноктор калыстык кылышты. Сабактын темасы:Манас эпосу жонундо маалымат. Бул жерде кырк Чородон тышкары да 4 скульптура бар Гүлзар бакка кире бергенде оң тарапта. «Манастын» ар кайсы маселелерин изилдеген бу мезгилге чейинки эпостун орчундуу маселелери чечилгени менен алигиче бир пикирге келип тактала элек, болжолдуу маселелери дагы эле көп.

Next

“Билим берүү министрлиги Манас таануу окуусуна 72 саат бөлдү”

саламдашуу манас таануу

Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Японияда Семетей шаары, Испанияда Манас шаары, Казакстанда Манас жайлоосу, Кореяда Манас чокусу, Венгрияда Манас айылы бар. Эл ичинде зор абройго ээ болгондуктан, 1838-жылы ага Датка наамы ыйгарылып, Таластын башкаруучусу болуп дайындалган. Ушундан кийин гана алар бул өнөргө баш-оту менен кирет. Музей,архитектор Нурбеков Эркинбектин долбоору менен курулган. Кыскача алар жонундо маалымат беруу. Акыркы жолу, 2015-жылы Сагымбай Орозбаковдун вариантындагы 180 миң сап тогуз томдук болуп жарык көрдү.

Next

«ОГПИ мырзасы

саламдашуу манас таануу

Администрация алдын ала эскертүүсүз эле колдонуучуну баракчага кире алгыс кылып, же пикир калтыруунун эрежелерин бузган шартта, же анын аракеттеринен ушундай белги байкалса, аккаунтун өчүрүп салууга акылуу. «Хан Өргөө», атайын хандарга арналып, колунан көөрү төгүлгөн усталардын, уздардын чеберчилиги менен жасалган. Манас эпосу жонундо окуучуларга сурот аркылуу маалымат беруу. Поливанов орус тилине эпосту которуунун принциптерин иштеп чыккан. Yazım Aşamasında Сборның беренче элементы Сәламләү. Бул ат майдан тарыхый, маданий иш-чараларга бай. Мында улуттук ат оюндар, көк бөрү, оодарыш, кыз куумай ж.

Next

Turmush: Караколдо «Манас таануу» интеллектуалдык таймашы өттү

саламдашуу манас таануу

Азыр силер слайдан манасчылардын омур баяны,суроту менен кыскача маалымат ала аласыздар! Жунгар доору менен байланыштырып келет. Бул гүлзар багында убагында «Мээрим» эл аралык фондусу тарабынан түзүлгөн жаш таланттар фестивалы өткөрүлгөн. Биринчи ушул кайып илимин изилдеш керек. Манас эпосунан кыскача узунду угузуу. Тактап айтканда, окуу программасы жогоруда мен айткан варианттардын өзөк окуяларынын негизинде түзүлүшү шарт. Административдик имарат, мында комплекстин жетекчилиги менен бухгалтериясы жайгашкан. Мелдеште окуу жайдын Кесиптик кошунунун төрагасы А.

Next

“Билим берүү министрлиги Манас таануу окуусуна 72 саат бөлдү”

саламдашуу манас таануу

Натыйжада «Манас» үчилтигинин кыскарта бириктирилген вариантынын төрт китеби чыккан кириш сөздөрүн жазгандар: Б. Көпүрөнүн оң сол тарабында Манастын Чоролору кылкылдаган найзаларын, калдайган калкандарын көтөрүп, Манастын күмбөзүнө өтчү көпүрөнү шаңдуу кайтарып тургандай сезилет. Бирок жалпы изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча манасты биринчи айткан Ырамандын ырчы уулу. Эпос боюнча режиссерлор Болот Шамшиев, Евгений Котлов жана Мелис Убукеевдер тарткан бир нече илимий-даркетүү тасмалар бар. Боз үйлөр көчүп конуп жүрүүгөыңгайлуу болуп, кереге, ууктарына, көлөмүнө жараша 6, 9 жана 12 канат болуп бөлүнгөн. Сынактын жүрүшүндө окуучулар «Манас» үч илтиги боюнча суроолорго жооп берүүдө андагы каармандар, салгылашуу жүргөн жерлерге чейин айтышып, өздөрүнүн мыкты билим деӊгээлин көрсөтө алышты.

Next