Туркчо кыргызча создор. Кыргызча

Туркчо кыргызча создор Rating: 7,7/10 1950 reviews

Кыргызча Туркчо Создук

туркчо кыргызча создор

Отко келген катындын Отуз ооз сөзү бар. Иттин - ээси болсо, Карышкырдын - Кудайы бар. Тууган - күйдүрүп айтат, Душман - сүйдүрүп айтат. Карт дарак жакшы күйөт, картаң аттын жүрүшү тынч, эски китепти окуган кызык, эски шарапты ичсең - жагымдуу, эски досторуң - ишенимдүү. Жигиттин сөзү өлгөнчө - Өзү өлсүн.

Next

Туркчо Кыргызча Создук

туркчо кыргызча создор

Барса - базар, келсе - кербен. Иши керине кеткендин - Келини ууру кылат. Авторлор тууралуу да так маалыматтар берилди. Келесоолор - өз жаңылыштыгынан, акылдуулар - өңгөлөрдүн жаңылыштыгынан таалим алат. Жакшы кыздын башына - Бермет менен шуру ойнойт. Дубана таарынса - Куржунуна зыян. Баймын деп, мактанба, Жокмун деп, суктанба.

Next

Кыргызча Учкул Создор

туркчо кыргызча создор

Көп суур ийин казбайт, Ийин казса да - кең казбайт. Тараза жылдыздын төлгөсү боюнча, сизден эки күн мурун өлөт экенмин. Булуттан чыккан күн - ачуу, Жамандан чыккан сөз - ачуу. Долбоордо редакторлор менен котормочулар өкүлдөрү катышышкан. Катуу сөз - камчы, Жылуу сөз - укурук.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

туркчо кыргызча создор

Кырк жылы кыргын болсо, Бейажал чымын өлбөйт. Отуз уулуң болгончо, Осураак чалың болсун. Бай ыңгыранып отуруп, араң берет. Консерватор - эки саны соо, бирок, баса албаган адам. Чындыктан коркпогон адам - калптан да коркпойт. Ичи жарык адамдын - жүзү да жарык.

Next

Кыргызча Туркчо Создук

туркчо кыргызча создор

Чындыкты укаанды жакшы көрсөң, чындыкты сүйлөй бил. Айга жетпес ашыңды - Айылдаштан аяба. Идеалы жок эркиндиктин зыяны көп. Уяла түшкөн Апенди: - Апенди, сеники беле? Балдарыңдан күткөн мамилени ата-энеңе өзүң жаса. Апенди да ысык кесмеден байкабай чоң ууртап алат.

Next

Орусча

туркчо кыргызча создор

Ат - эриндүү болот, Эр - мурундуу болот. Бирөө жете албай жүрсө, Бирөө кете албай жүрөт. Энеден кийин - төркүн жок, Эрден кийин - урмат жок. Өтө сыйчылдык - кошоматчылыктын өтө купуя, өтө сыпайы түрү. Өткөн өчү бардын - кетпес кеги бар. Кыламыктан - бут сынат, Буламыктан - тиш сынат. Дипломат - аял кишинин туулган күнүн унутпай, бирок, жашын билбеген адам.

Next

Орусча

туркчо кыргызча создор

Дени соо адам - табияттын асыл баа чыгармасы. I - латин грамматиги Публилий Сир б. Аттан айрылсаң - айрыл, Ээр токумдан айрылба. Адамзат эңкейишке аккан дарыя, аны артка агыза албайсың. Чындык - ашыкпайт, анткени, анын басар жолу алыс. Ичип, арактын көөнүн алган - Кусуп, Кудайдын көөнүн алат. Жалкоонун - жаны, Байдын малы - ардактуу.

Next

Онлайн словарь кыргызского языка — Эл

туркчо кыргызча создор

Бөрү атар уулду бөркүнөн тааны. Асырнды баланы Айылчы катын чыгарат. Жалкоого жиниң келбесе - сен да анын түгөйүсүң. Дубана таарынса, куржунуна зыян 'Айдаганы эки эчки, ышкырыгы таш жарат' 'Башка тушсо байтал жорго' 'Эрте аттанган кеч калбайт, элдуу тулку ач. Айыл башы болгуча, Суу башы бол. Демек, Батыш менен Чыгыштын даанышман сөздөрүнүн колуңардагы жыйнакта да бири-бирине үндөш келип, эриш-аркак жайгашышы - закон ченемдүү көрүнүш.

Next

Кыргызча Учкул Создор

туркчо кыргызча создор

Раззаковдун учкул создору 2 x264. Баккан ээси жарашса, Күйпүл күчүк сак болот. Жакшыны - сөз өлтүрөт, Жаманды - таяк өлтүрөт. Бир жолу ал Бернард Шоуго колу-бутун тийгизбей эле тамак ичкен столун нарыга жылдырарын айтат. Үйдөн чыкпас конокко - карыз акча бере сал.

Next