Багымдат намазын уйронуу кыргызча. Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

Багымдат намазын уйронуу кыргызча Rating: 6,8/10 252 reviews

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Чындыгында, каапырлардын балдары да, мал-мүлкү да Алланын алдында эч нерседен сактап кала албайт жана алар — Тозоктун отундары. Силер аялдарыңарга жакындаганга чейин жана калың берүүдөн мурда ажырашсаңар, анда ажырашуу айып эмес. Асмандар менен жердин кожойундугу — Аллага гана таандык. Жана Мен — Тооболорду кабыл кылуучу Мээримдүүмүн. Чындыгында, каапырлардын мал-мүлкү, балдары Алладан келүүчү эч бир нерседен аларды куткарып кала албайт.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алар өздөрүнө пайда келтирбей, бирок зыян келтире турган нерсени үйрөнүшкөн. Каапырларлардын мисалы мындай : үндү, кыйкырыкты угуп, бирок анын маанисин түшүнбөй турган адам сыяктуу: дүлөй, сокур , дудук — алар эч нерсени түшүнүшпөйт. Силер кайда гана бурулбагыла, ал жакта Алланын жүзү. Чынында эле Алла бардыгына кудурети жетээрин билбейсиңби? Акыйкатта, Алла силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен , ошондой эле мал-мүлкүңөрдү, жаныңарды , түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алардын азабы жеңилдетилбейт, мүмкүнчүлүк да берилбейт. Ал Акыретте үлүштөн куру калат. Булар дүлөй, дудук, сокур жана алар туура жолго кайтышпайт. Бул шарт — Алладан корккон мусулман үчүн. Алардын түн мезгилинде тике туруп, Алланын айаттарын окуп, сежде кылуучу бир тайпасы бар. Сафа менен Марва — Алланын белгилеринен. Каалаган адамыңды ардактап, каалаганыңды кордойсуң.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Ыймансыздардын жүрөгүнө Алла Өз Китептеринде кабарлабаган шериктерди кошкондугу үчүн коркунуч салабыз. Андыктан каршы болгондордон сени тазартуучумун жана сени ээрчигендерди Кыйаматка чейин каршы болгондорго үстөмдүк кылып койом. Чындыгында Алла сабырдуулар менен бирге. Силер бири-бириңе душман болуп турган учурда жүрөктөрүңөрдүн аралыгын жакындаткан, Анын жакшылыгы менен бир тууганга айланганыңарды эстегиле! Ким Аллага, Анын периштелерине, Анын пайгамбарларына, Жебреилге жана Микайилге душман болсо, акыйкатта Алла — каапырлардын душманы. Бирок иш тууралуу алар менен кеңеш.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алардын арасында өз Китебин билбеген, сабатсыздар өздөрүнүн курулай кыйалдарын гана билишет. Андан соң силер баш тарттыңар, эгер Алланын жакшылыгы жана мээримдүүлүгү болбогондо силер зыян тартуучулардан болмоксуңар. Өзүңөрдү жакшылык кылуудагы, такыба болууңардагы жана адамдардын ортосун жараштыруудагы антыңар үчүн Алланы калкан кылбагыла! Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Алла Өзүнө тобокел кылгандарды сүйөт. Алланын белгилерине эмне үчүн ишенбейсиңер? Алла — жасаган иштериңерден Кабардар! Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун! Алар адамдарды сыйкырга жана Бабилдеги эки периште: Харут менен Марутка түшүрүлгөндү үйрөтүшкөн.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Санды толуктагыла, силерди туура жолго салганы үчүн Алланы улуктагыла! Заалымдардын эч бир жардамчысы жок. Ибрахим айтты: Албетте ишенем , бирок жүрөгүмдүн тынчтануусу үчүн билгим келет. Ибрахим: «Чындыгында, Алла күндү Чыгыштан чыгарат, сен аны батыштан чыгарчы? Аларга коркунуч да, кайгыруу да болбойт. Аныгында алар өздөрү кем акылдар. Ал жерде алар түбөлүккө болушат.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Намаз окуучулар менен чогуу намаз оку! Анда ачык белгилер жана Ибрахимдин орду бар. Алар Алланын каарына учурап, кедейчиликтин да соккусун тартышат. Ал аялдарга жуучулук сунушуңарды ачык айтсаңар, же купуя сактасаңар, андан күнөө болбойт. Ошондо ким Тозок отунан куткарылып, Бейишке киргизилген болсо, мына ошол ийгиликке жетет. Аллага кайтып келе турган Күндөн корккула сактангыла. Өзүңөрдү өз колуңар менен Отко таштабагыла. Бул азап — силердин колуңардын жасаганынан улам.


Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Каапырлардын шаарлар арасында айланып сайакаттап жүрүүсү сени азгырбасын. Алла — жакшылык кылуучуларды сүйөт! Ибрахим: «Эгем, өлүктү кантип тирилтесиң? Чындыгында, Алла — баарын Камтуучу, Билүүчү. Силерди да, силерге чейинкилерди да жараткан Эгеңерге сыйынгыла! Чындыгында, Китеп ээлеринен Аллага ыйман келтирип, силерге түшүрүлгөн жана өздөрүнө түшүрүлгөн нерселерге Алладан корккон абалда ишенгендер да бар. Алла бузукуну түзөөчүдөн ажырата билет. Чындыгында, каапырларга эскертесиңби, же эскертпейсиңби, баары бир — алар ишенишпейт. Чындыгында, Алла үчүн жерде да, асмандарда да жашыруун нерсе жок. Бул — адамдарга эскертүү жана Такыбаларга — жол көрсөтүүчү насаат! Алар мечиттерге кокушкан гана алабда кирүүлөрү зарыл.

Next