Исломий исмлар кизлар. ИСЛОМИЙ ИСМЛАР КИЗЛАР УЧУН

Исломий исмлар кизлар Rating: 6,2/10 1472 reviews

ИСМЛАР КИЗЛАРИ ИСМЛАРИГА ЧИРОЙЛИ ШЕРЛАР

исломий исмлар кизлар

Н-ега Бунча Чиройлисиз Капалакдек, А-сал Сўзлаб Юрагимга Кирарсизда. А-йтармикан Зор Кутганим Интизорим, М-ен Бугун Мен Ҳам Жоним Сени Соғиндим… ……………………. Н-иятим бир сенла яшамоқ абад, А-йцанг жоним бераман сенга хақиқат. Л-аҳза лаҳза уради юрагим сенсиз, Ш-ирин ҳаёлларга яна алданиб қолар. Ҳ-ижронли Тунларга Бошладинг Мени, И-шонмадинг Севгимга Вафосизгинам. И-шқ куйини чалиб бедор овворадурман, Н-ечун бу қиз юрагимни девона қилган.

Next

ИСМЛАР КИЗЛАРИ ИСМЛАРИГА ЧИРОЙЛИ ШЕРЛАР

исломий исмлар кизлар

Б-ир боқишинг тўхтатар жоним уришин, У-нутолмам сени ўша қора кўзингни. Л-ола каби қизармасин ойдек юзларинг, А-сал каби ширин бўлсин доим сўзларинг. Л-айлим Сени Соғинган,Юрагим Қолди, Й-ўлларингга Термулиб,Кўзларим Толди. Л-ола каби яноғингдан ўпайин ўзим, А-трофингда парвонангман вафоли ёрим. И-шқим тушди бир гулга жудаям гўзал, З-ухроларга алишмасман азиздур ўшал. Р-ашк Ўти Юрагимни Ёндирмоқда, У- Бошқа Бировга Ерга Тегсая.

Next

ИСМЛАР КИЗЛАРИ ИСМЛАРИГА ЧИРОЙЛИ ШЕРЛАР

исломий исмлар кизлар

Р-ахмдил Жонкуяр Бир Севганим Бор, З-аминга Гул Бўлиб Очилганим Бор. Л-абларингни бир кун ўпарман, И-болигим қилма кўнглинг тор. Р-ахм Айлагин Ёнган Дилим Куйдурдинг Ёмон, И-зларингни Ўпай Енди Келгин Мен Томон. Б-едор ўтган тунларим сенсан, И-шон қўлим йетмас,орзуйим сенсан. Р-ухсорингга тўёлмайин кўзларим излар, Кел ёнимга нозли ёрим бахтлимиз бизлар. Л-абларингда табассум,қувончга тўлсин бағринг, К-елажакда ёринг билан фарзандга тўлсин уйинг. О-смоним қоплади қора булутлар, Д-унёни оппоқ қор босдику бугун.

Next

чиройли кизлар исмлари маьноси

исломий исмлар кизлар

Н-аҳот Бўлди Севгимиз Сен Учун Ёлғон, У-мрим Тугаб Борар Мисоли Шамдон. А-рмон Бўлма Ёнимда Ёр Бўлгин Мани, Н-игоҳингда Кўзларимни Кўрсам Қани. О-ромим йўқотдим тунларим бедор, Р-озиман майли жоним юрагимни ол. И-нтизорман кўзларимга,уйқу йўқ тунлар сенсиз, Й-орим бўлиб кел ёнимга,сирдош йўқ жоним сенсиз. А-қлим Олиб Мендан Йироқлаб, М-ен Ошиғиз Девона Етманг… Н-отинч юрак нелардандир,қийланган онда, А-ста секин борарману,сени ёнингга. О-ром Ҳам Олмайсиз Ҳар Кеча Тунда, Д-еразам Ортидан Боқиб Мен Томон. Ф-ариштадек Нур Сочасиз Кўз Олдимда, И-нтизорман Қалбим Тўри Фақат Сизга.

Next

ИСМЛАР КИЗЛАРИ ИСМЛАРИГА ЧИРОЙЛИ ШЕРЛАР

исломий исмлар кизлар

У-цин Умрим Бахт Тилаб Сизга, З-олим Кўнглим Меҳрибон Ишққа. И-стамайман сенсизликда яшаш азоб, Д-унё ҳам тор кўринади сенсиз жоним. Л-абларим айтади исмингни такрор, Б-ахтлиман мен сени учратдим ей ёр. Ҳ-ижрон ўти қийнар мени, И-шқ олови ёқар мени. Н-аҳот Севгим Дилинг Оғрица, О-йдинойим Севмайсан Нега. Н-урли туннинг юлдузлари олса ҳаёлим, А-дашмайин синовидан топсам сени.

Next

чиройли кизлар исмлари маьноси

исломий исмлар кизлар

Л-атофат юзингда меҳр кўзингда, А-қлу ҳушим ўғирлаган,ей Дилафрузим. О-стонамга Қадаминг Ташлаб, Д-аргоҳимда Чин Ёрим Бўлгин. И-кки дунё мен сендан воз кечолмайман. Н-игоҳингни соғинганда ойга термулиб, И-лҳом келди ёзмоқдаман ушбу шеримни. О-смондаги Юлдузга Ўхшар, Н-озли Боқиб Юрагим Ўртар. К-ўзларингни жодусида сеҳрлаб мени, А-йрилиқда қийнамагин бу юрагимни.

Next

ИСЛОМИЙ ИСМЛАР КИЗЛАР УЧУН

исломий исмлар кизлар

Х-атто ожиз бўлиб қолсин бу қора кўзим, Р-уҳимни севишдан қайтаролмайман. А-зоб бериб юрагимга келмадинг ёрим, Муҳаббатим оппоқ қордек музлади гулим. Р-анжимайман Бахтли Бўл Фақат, Ж-аннатдаги Фариштадек Бўл. У-ндан узоқлашган қалбни йиғлатиб, М-удом унинг чексиз меҳрини қўмсаб. Р-ашким Келар Ҳатто Гўзал Гулдан Ҳам, А-сра Мени Севгим Учун Кўнглингда… ——————— С-евиб Қолдим Гўзал Гулимни, Е-нг Ёқимли Ширин Сўзимни. А-гар мени юрагимдан жой олса ўзга, Й-улиб ташла юрагимни севмасин бошқа.

Next

ИСЛОМИЙ ИСМЛАР КИЗЛАР УЧУН

исломий исмлар кизлар

С-оғинаман кўзларингни қароси бўлиб, О-йдек юзинг силагайман тушимда сени. О-қшом Тушиб Уйқуга Кетганда Ёрим, З-ерикма Деб Кўрсатдингми Тушида Мени. И-кки юрак,бир бўлсин енди, Р-ишталарни боғла кел қани. Ж-оним берай сенга жоним фидодур, И-шқ йўлида мен ошиғи Мажнундур. В-исолингни Соғиндим,Ойга Термулиб, И-зҳор Етай Севгимни,Суратинг Қучиб.

Next