Кыргызча ырлар тексти менен. Элдик ырлар — Кыргыз маданият борбору

Кыргызча ырлар тексти менен Rating: 6,4/10 168 reviews

Жарым кашык музыка: Унутулган ырлар

кыргызча ырлар тексти менен

Атайбек мырза, жыйнакка сенин канча ырың кирди. Нарколдун башы тар шибер, ботом, Талымсып жаткан Карагул ботом. Чымы-чымыр-чымыр чык, Буудай майлап кууруп чык! Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Мээрим Мураталиевой или найти других. Мингеним жаман тай эле, Жатайын деп баратат. Алгач бала бакчалар үчүн өзүнчө, кенже мектеп окуучулары үчүн өзүнчө жыйнак чыгаралы деп ойлодук.

Next

Элдик ырлар — Кыргыз маданият борбору

кыргызча ырлар тексти менен

Кырча-кырча басканың, Кырман толсун оп майда, Даны бизге пайда, Топону сизге пайда, Майда-майда-майда, Тилек кылдык кудайга. Бычак учу жылтырайт, Май томуруп жатат бейм? Кулуну өлгөн бээдей, ботом, Кууратып кеттиң, Карагул ботом. Менин бул жыйнагыма 18 ыр кирди. Кызыл жака тонуңа, Жең болоюн Бекбекей. Адыр-адыр тоолордон, Айгыр минип мен келдим. Казакстандыктадын да короалатургандай кино-тасмаларды тартканы туура болотле, рынок расширяется. Алдей, алдей бөбөгүм, Кырма табак кырдырба, Кыруусу менен куйдурба, Куруу кыйнап эжеңди, Кокуйлатып кыйнаба.

Next

Элдик ырлар — Кыргыз маданият борбору

кыргызча ырлар тексти менен

Ал эми казак, түрк, өзбек тилдериндеги балдардын жыйнактарын көргөндө эмне үчүн кыргызча обондуу ырлардын жыйнактары жок деп, намыстанасың, арданасың. Мунканып, муунум бошоп турган кезде, Кун болуп, кабакты ачып койбойсунбу. Ай караңгы түн экен, Азыр болчу күн экен, Ай караңгы, түн бүркөк, Жылкынын ичи жык токой, Шыңгыроолуу Бекбекей. Жоолукту белге чалабыз, Шакекти колго салабыз. Элик бир тон кайдан кийгиздим ботом. Алдей, алдей бөбөгүм, Энең тойго кетиптир, Эмчеги толгон сүт келет, Алдей бөбөк ыйлаба, Эжекеңди кыйнаба. Сен өзүңдүн сүйгөн кесибиңди улант, - деп айткан эле.

Next

Жарым кашык музыка: Унутулган ырлар

кыргызча ырлар тексти менен

Таанымал ырчы, обончу, композитор Каныкей Эралиева менен белгилүү обончу, комузчу Атайбек Бөдөшов 34 жылдан бери кол кармашып, бирге жашап, ак уулдун, кызыл кыздын ата-энеси болуу менен бирге чыгармачылыктын да казанында бирге кайнап келүүдө. Улак берсең албаймын, Караңгыда бакыртып, Ушул үйдүн үзүгү, Үзүлүңкү көрүнөт. Бука мурдун тарта албай, Ушул үйгө туш келдим. Кайтарган короом алты жүз, Алты айланып келгенче. Жакын досуң жаны күйүп кашайып.

Next

Жаш Балдарга Жаны Жылдык Ырлар

кыргызча ырлар тексти менен

Аргымагың ат болор, ботом, Алтымышта энекең, ботом, Сенин азабың тартып кор болор, ботом. Шалдыр-шулдур шакек чык, Саймалама жоолук чык! Айя Садырова - Без тебя клип смотреть онлайн, скачать Без тебя бесплатно. Ушулардын урматына Бек Борбиевдин Сунам ыр десте ырын берип коесуздарбы. Шыпшырылдаң шыр экен, Жылкычынын ыры экен. Же мени кейибейт, же мени кейибейт деп ойлойсунбу? Ыргалып короо кайтарган, Жыргал эмей эмне? Супер инфо ушул трейлердеги музыка азап болсо жуктоп койунуздарчы сураныч. Көк-Кайкы барып конуптур, ботом, Мен артымды карабай, ботом, Балдыркан түбү былк этет, ботом.

Next

Кыргызча Жаны Кино 2012 Азап

кыргызча ырлар тексти менен

Эт желиндүү боз койго, Тели козу не керек? Азыр мектептерде балдар ырдай баштады. О, Карагул ботом, О, Карагул бот-ом! Деги эле келечектин ээлеринин кыргыздын элдик, профессионалдык музыкага болгон кызыгуулары кандай экен, байкай алдыңызбы. Айлабыз кеткенде агаларыбызды туурап, сүйүү ырларын ырдаар элек. Далым күйдү бул жайда, Баба дыйкан бар болсо, Бир карашар ал жайга. Түн уйкуну үч бөлгөн, Көк чунак каны төгүлсүн. Эртең-бүгүн деп коет, Катыным жаман киши эле, Карышкыр, бөрү жеп коет, Бука берсең шайлап бер, Мурунтугун байлап бер. Курут берип кубантпа, Куру сөзгө жубатпа! Кыз-жигиттин ортосунан никесиз жаралган наристе тууралуу тасма.

Next

Ойлойсунбу: ыр тексти менен, mp3 укса болот, Самара Каримова.

кыргызча ырлар тексти менен

Күмүштөн сака калчадың, ботом, Күнүңө жетпей чарчадың, ботом. Бай, бай терек, бай терек, Башын кесмек не керек? Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл- насааттар, Бирок анын жаны жок. Gladiadors fira romana Barcelona 2012 - Gladiators Fight in Barcelona 2012 - Part2. Майың болсо алып чык, Сака, мурут майлайлы. Карыш бою кер жаздык, Карышкыр сага не жаздык? Таруу берип тамшантпа, Таң аткыча какшатпа! Мен ботомду жеп койдум, ботом. Тасмада балакай менен бойдок жигиттин окуялары. Карылардын наркы экен, Жигиттердин айты экен.

Next

Кыргызча Жаны Кино 2012 Азап

кыргызча ырлар тексти менен

Кар алдында калбасын Эртелеп барып майдала, Орой-орой оп майда, Орой-орой басканың, Ороо толсун оп майда. Ушул үйдүн үзүгү, Ак кочкордун чуудасы, Ушул үйдө жеңейим, Азыраак уктап, тыңдачы! Мине турган атыңа, Жал болоюн Бекбекей. Аман болсо жылкыбыз, Эртең канар уйкубуз. Арзыдудук жаны Кыргыз Кино 2015 Кыргызча кинолор Просьба! КөрсөИштван Санта муну шайырлардын өздөрүнөкоюптур: — Мен жандуу музыкага кызыктым. Ушул үйдүн үзүгү, Көк кочкордун чуудасы, Ушул үйдө жеңейим, Көп уктабай, тыңдачы. Курут болсо алып чык, Катыр-кутур чайнайлы. Жети айланып келгенче, Жети аркар жылдыз батпайбы? Шырылдаң биздин шыйкыбыз, Түндө келет уйкубуз.

Next

Жаш Балдарга Жаны Жылдык Ырлар

кыргызча ырлар тексти менен

Таруу ташка бүткөндө, Талаша чыккан шырылдаң. Город: Дятьково Сообщений: 68 Рейтинг: 89. Балдардын жан дүйнөлөрүнүн таза болушун үндөккө алган эл, жерди сүйүүгө чакырган ырыңдын маңызын айта аткаруучусунун ысымын атап, угармандарга тартууласаң. Бекер жүрсөң жан багып, Таба албайсың эч пайда. Алдей алдей бөбөгүм, Алдей бөпөм ыйлаба, Менин жаным кыйнаба, Атаң тойго кетиптир, Аккисте толгон эт келет. Же мени суйо албайт, же мени суйо албайт деп ойлойсунбу? Браво нурлан насип bravo кыргыз кино полная версия.

Next