Эне жонундо корком окуу. Она Тилим Жону Дилим Реферат

Эне жонундо корком окуу Rating: 6,5/10 1028 reviews

Эне Тил Жонундо Сочинение

эне жонундо корком окуу

Кыргыз макал лакаптарын, чечен айтыш боюнча конкурс. Эҳтиросли, оташ дил Беранжи сўрди нолон: - Наҳотки фаранги тил Йўқолгиси бир замон? Кандай гана мезгил болбосун бала. Мына, муну озүбүздүн эле ичтен чыккан «ийри жыландарыбыз» жерип, аларга оон учурап. Эне тилин билбей туруп, Эне тилге күйбөй туруп, Эли-журтун Сүйөмү н деш чекилик. Чыгарманы идеялык-тематикалык талдоону көркөмдүк-эстетикалык талдоо менен айкалыштыруу — адабият сабагынын натыйжалуулугун арттыруунун фактору. Чагатай жазуу маданиятынын таасирине карабастан, кыргыздарда ѳз жазуу маданияты өнүгө берди.

Next

Мугалимдер жонундо жалпы маалымат

эне жонундо корком окуу

Алар түрк адабиятынын байркы үлгүүлөрү да болуп саналат. Бул кыргыздар сүрүлгөндөн соң, энесайлык кыргыздар ѳз алдынча этностук өнүгүү негизинен ажырап калышкан. Ал эми мындай сөздөр ичкиликтердин диалектисине кирбей калышы — ичкиликтер ал туугандарынан өтө оолакта калганын, же кыргыз эли моңгол тилин сөзүн кабыл алып жүргөн мезгилде алардын алыскы түштүк-батыш чегинде калышканын далилдейт. Биз силер менен бүгүн «Эне тилим — эне сүтүм» деген темада сабак өтөбүз. Шоҳ бу жумбоқни Навоий топганини билиб, уни ҳузурига олиб келишларини буюради. Эмгекчи адамдарды жалпы коомубуз кадырлап,сыйлаары баарыбызга белгилүү.


Next

Эне Тил Жонундо Реферат

эне жонундо корком окуу

Эне тилим-оз омүрүм, бул-жалпы Кыргыз Атанын жардыгы. » жана Шамбетованын «Серая Шейка» аттуу ачык сабактарына катышып, анализ беруу Предметтик мугалимдер Акматбекова В Метод бирикменин жетекчиси: Шамбетова Г. Окуучулардын таланты энелерге ото жагымдуу маанай тартуулады. Ал китептер инженерияда, технологияда, физикада, физиалогияда ж. Октябрь Класс жетекчилер 6 «Башталгыч класста окуучулардын окуу кондумдорун кантип жакшыртабыз? Жазуучунун өмүр-баяны доор жана окулуучу чыгармалары менен байланышта каралат.

Next

Она Тилим Жону Дилим Реферат

эне жонундо корком окуу

Загрузки June 4, 2008, by Админ 2 Comments on менин эне тилим сочинение. Адабият сабагында окуучуга билим берүү менен тарбиялоонун биримдүүлүгүн камсыз кылуунун актуалдуу милдеттери. Көркөм чыгарманы үйрөнүү процессинде окуучуларды патриоттуулукка, мекенчилдикке, достукка тарбиялоо жолдору; 2013-2014-окуу жылында 5-11-класстарда «Кыргыз адабияты» предмети боюнча колдонула турган окуу китептери т өм өнд өг үл өр: «Биздин адабият», 5-класстар үчүн, авторлору: Артыкбаев К. Биздин мектепте энелер майрамы откорулот. Ошол байыркы түрк элдери Орхон-Энесай жазууларын колдонушкан. Соңку таасири менен кыргыздар араб арибин пайдаланууну ѳздѳштүрүшкѳн.

Next

Куран окуу текст. >>> Куран окуу текст

эне жонундо корком окуу

Гамзатов «Эгер бүгүн менин тилим жоголсо, анда мен өлүмгө даярмын» деген ыр саптарын кимдер гана билбейт. Нурпейил: — Менин кыргыз тилим бай, ийкемдүү. Алдынкы тажрыйбалуу мугалимдер Узакбаеванын жана Мусаеванын ачык коргозмолуу сабактарына катышып,тажрый-балары жайылтылды. Мугалим —ѳнѳр ээси үлгү берээр, Мугалим эрктүү адам баарын жеңээр. Отошева Кансаадат Назаркуловна Математика сабагынын мугалими 09.

Next

Кыргыз тилим

эне жонундо корком окуу

Адабият мугалимдери август ке ӊешмесинде талкуулай турган маселелердин болжолдуу тематикалары: 1. Анан муну билип ал, Адам түгүл, Айбандын да тили бар. Өткөн кылымдын отузунчу жылдарынан бери чоло жери калтырылбай айтылып бүткөн, жедеп жеперибизге жеткен, кыргызды санааркаткан маселе ушул. Катышы бар жана алтай, хакас, тува элдеринин макалдарына кандай. Бирок аталган тил андан мурунку доорлордо кезигерин унутпашыбыз керек.


Next

Мугалимдер жонундо жалпы маалымат

эне жонундо корком окуу

Эне сенден ким сыймыкты талашат? Бекназаров Суйоркул Базарбаевич Физика жана астраномия сабагынын мугалими 1962 Бут. Улуттук ар намысты тепсегендер, Улуттун кадырына жетпегендер. Куз мезгили жонундо кыргыз ырлары. Прослушать скачать текст песни добавить в избранное 03:23 Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы 1996-жылы сентябрь айында. И никто, кроме Него, не властен ни над чем в Этот День. Чырмаш торобеков кыргыз тилим кыргызча ыр.

Next

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

эне жонундо корком окуу

Которот десе эле туура эмес которсо болбойт. Бул дүйнөдөн жок болгону жарашат! Жаңы кыргыз тили төңкөрүштөн кийинки мезгилде биротоло калыптана баштады. Араб арибинде Осмоналы Сыдык уулу ѳз эмгектерин жазган, 1917 ж. Макалдар, керез сөздөр, жоктоо, арман, мактоо жана накыл сөздөр сыяктуу. Эне сага теңдеше албайт эч бир жан, Баардык мактоо сага кана жарашат. Эне мээрими жонундо дилбаян «Карга сүйөт баласын аппагым деп, кирпи сүйөт баласын жумшагым деп» дегендей эне үчүн бала дайым жаш. Мугалим: Бизин эне тилибиз — кыргыз тили Кыргыз Респуликасынын.

Next

Элибиздин эл келечеги

эне жонундо корком окуу

Кыргыз адабияты Анталогия -10 томдук. Чын ыкластан Манас Саматов, техника илимдеринин кандидаты. Кыргыз адабий тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар. Ата салтын сакта, эне адебин бил. Саҳна кўриниши намойиш қилинади: Бунда ҳаваскор актёрлар: шоҳ, вазирлар ва Алишер Навоий тимсолида иштирок этади. Эскертерим силерге: Чындап кызмат кылам десе ким элге, Сүйсү н тилин Сүйгөн жарын сүйгөндө й, Күйсү н тилге Перзентине күйгөндө й. Окуучулардын билимин текшеруу дептер абалы,окуу техникасы 2-6-кл.

Next

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

эне жонундо корком окуу

Бул жазуу системасы ошол учурдагы кыргыздар пайдаланган тил катары мамлекеттик иш-кагаздарынын, дипломатиялык алакалардын талабына толук жооп берген дешке болот. Зоок үчүн келгеним жок бужерге. Суур деле таштай элек аңкушун, А сен, кыргыз, байкушум Өз тилиңди жерисең, Айтчы анда Ким болосуң деги сен? Тилингни ҳеч ким забт этмасин. Мектепке баардык энелер коноко чакырылган. Ошол кыргыздардын тили бүгүнкү хакастардын, тувалардын, шорлордун, карагастардын, түштүк алтайлыктардын тилдеринин калыптанышына башкы ролду ойноду, энесайдагы кыргыз тили кийинки жашоосун улантты.

Next