Логикалык табышмактар жообу менен. табышмактар жообу менен кыргыз

Логикалык табышмактар жообу менен Rating: 8,7/10 1136 reviews

Табышмактар — Кыргыз маданият борбору

логикалык табышмактар жообу менен

Кулпу Өзү ачуу, Тамакка салсаң таттуу. Кара-Тоонун башынан, Ат ойноткон бүркүтчү. Ысык-Көлдөн ит үрсө, Бака болот чардаган. Ликер десертный «Мокко» 51 20. Большое количество шуток из ничего. Колу жок, буту жок, Терезеге сайма саят.

Next

табышмактар жообу менен кыргыз

логикалык табышмактар жообу менен

Настойка горькая «Юбилейная» 235 61. С мыслью о народе Анекдоты на тему политических лидеров и депутатов. Өйдө өтөт көк дөбөт, Ылдый өтөт боз дөбөт, Эки дөбөт айрымын Акыл менен ким бөлөт? Казы ылачын теппеген, Казда бүтүн бар бекен? Алтын казык кактырып, Бек байлаткан капканчы. Настойка горькая «Курская слишком белая» 212 34. Настойка вкусная «Лимонная» 121 13. Кара жыгач түбүнөн, Казып алган ким экен? Узун жыгач башынан, Улап алган ким экен? Ликер добротный «Бенедиктин» 18 8.

Next

Ой жүгүртүп көрбөйлүбү? (логикалык табышмактар)

логикалык табышмактар жообу менен

Мышык Муруту бар, ээгинде сакалы жок, Тону бар киерине, чапаны жок. Ликер десертный «Облепиховый» 55 24. Десертный напиток «Вишневый» 143 4. Бара-бара Турпан деген атак пайда болот. Кыз: Башынан булак бурбаган, Буруп алыш албаган. Жалгыз жыгач боорунан, Жарып алган ким болот? Ибраим: Илек-илек, илген куш, Суу тагинда балыкты Бал көргөндөй билген куш.

Next

Манас эпосу боюнча суроолор жооптору менен

логикалык табышмактар жообу менен

Боору бүтүн, башы эсен Адамда бүтүн бар бекен? Туурунан бошонуп, Шумкар качты Айганым. Талымдын тартпа домогун, Таба салгын жомогун. Уй, Кой, Жылкы Бука моюндуу, Буура сандуу, Карчыга канаттуу, Шумкар буттуу, Жылан боорлуу, Кылыч куйруктуу. Кызыл жүзүн оңдуруп, Сарык кылган бересе. Встречаются француз, янки и русский Анекдоты о адептах различных национальностей. Настойка горькая «Идеально советский ром» 226 51.

Next

Табышмактын жандырмагы капастагы куш эмнени энсейт — Интересная информация

логикалык табышмактар жообу менен

Десертный напиток «Практически летний сладкое» 149 12. Кивалов — Несколько уголовный кодекс Украины в анекдотах. Анда тиги кишиден мурун кыз жооп берди: — Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Сары жылан ширгелеп, Саамал ичкен бар бекен? Сокбилекти кыз кылып, Эрге берген шайтаның. Боору бүтүн, башы соо Адам эмес, «бир кудай».

Next

Табышмактар.

логикалык табышмактар жообу менен

Телегейдин баарысын, Тегиз берген, «бир кудай». Ушу бала ватсаптада ыйлап журду эле жообу жок окшойт. Тоок эмне үчүн бир бутун көтөрүп турат? Карагай менен ыргайдын, Башын бууган түндүкчү. Жекендин башы желп этсе, Энеңдин бүркөнчөгү турбайбы. Жалгыз жыгач башынан, Жарып алган ким экен? Захреддин Бабур деген тарыхый инсан ким? Жээ тору ат таман баспаган, Жерде бүтүн Индостан. Ликер добротный «Ананасный» 16 5. Анекдоты ко довольно всемирному Дню пациента.

Next

Табышмактар — Кыргыз маданият борбору

логикалык табышмактар жообу менен

Теңирим тобо, «кудай, ай» Мунун несин айткыдай Таптык бекен, кудача, ай. Настойка горькая «Необычайно горный дубняк» 193 12. Эсенаман: Бурай-бурай сөз келсе, Бурачу жерге кез келсе, Толгой-толгой сөз келсе, Толгочу жерге кез келсе, Беш убакыт намаздын, Ак сакалы кайсы экен? Буурабай өзү Ак бай терек дегеним — ак пайгамбар, Отуз үч миң дегеним — саабалары, Төрт бутагы дегеним — төрт чалыяр, Өлөңүңдү таап алдым, өлөңүңдү ал. Данная навинка хорошее тому подтверждение. Катты окуганда сойкулугумду билет экен деп , ыйлап чыгып кетет. Анекдоты на тему иногда старые и подлинно новые законы.

Next

'Логикалык табышмактар жообу менен'

логикалык табышмактар жообу менен

Ликер десертный «Молдавская вишня» 51 21. Куу ылачын теппеген, Кууда бүтүн бар бекен? Куурчакты кыз кылып , Эрге берген ким экен? Алыс менен жууктун, Ченин билген базарчы. Настойка вкусная «Облепиховая» 124 17. Токумдугун тердетип, Түндө жүргөн бар бекен? Чайнек Токтосун Самудинов Жазылма түндүк төбөмдө Жол бербейт жаан дегенге. Десертный напиток «Яблочко» 158 24.

Next

Манас эпосу боюнча суроолор жооптору менен

логикалык табышмактар жообу менен

Ликер добротный «Розмарин» 29 18. Эки жыгач башынан, Эптеп алган бар бекен? Ибраим: Ала-Тоонун боорунда, Ат ойноткон жылкычы. Десертный напиток «Освежающий» 151 15. Ала-Тоо башын күн чалды, Бул немине болучу? Кара кийик терисин, Кайыш кылган ким экен? Трухачев — Байки из подземелья. Настойка горькая «Старка» 227 52. Ракыйма табышмакты чече албай калганда Буурабай өзү чечет: Алмага шекер кошкон бал таттуу экен, Кошулган он бешинде жар таттуу экен, «Жебирейил периште» укурукту салган чакта, Бир чымындай жан таттуу экен.


Next