Син сураси араб тилида. «Келинг, араб тилида гаплашамиз» keling arab tilida gaplashamiz

Син сураси араб тилида Rating: 9,3/10 789 reviews

Куръони карим (араб ва узбек тилида),куръон,курон

син сураси араб тилида

Улар пайғамбарларига: «Бизга бир подшоҳни тайин қилиб бер, шунда Аллоҳ йўлида жанг қилайлик! Агар асирлар келса, уларни товон билан қутқариб оласизлар. Дарҳақиқат, мазкур фикрларнинг биронтасини қўллаб-қувватлайдиган очиқ бирон оят ёки саҳиҳ ҳадис йўқ. Қиёмат куни Аллоҳ улар билан сўзлашмайди, уларни покламайди ва уларга аламли азоб бордир. Аллоҳ , албатта, кечирувчи , меҳрибондир. Бир-бирлари билан холи қолишганда эса: «Улар Роббингиз ҳузурида ҳужжат талашишлари учун Аллоҳ сизларга очган нарса ҳақида уларга гапиряпсизларми, ақлни ишлатмайсизларми? Кейин осмон тарафга юзланиб, уни етти осмон қилиб ростлади. Мусо: «Яхши нарсани паст нарсага алиштирасизми, бирор шаҳарга тушинг, сўраган нарсаларингизни топасиз», деди. Бу тилда давлат дастурлари олиб борилади ва хикматларга тула асарлар ёзилади.

Next

Жумъа Хутбалари (Араб тилида) — Саҳвийнинг шахсий блоги

син сураси араб тилида

Шулардан Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Наср Форобий, Мухаммад Хоразмий ва Махмуд Замахшарий каби узларининг чукур илмий мулохазалари билан дунё фанининг равнакига сезиларли таъсир курсатган фан дахолари, буюк ватандошларимиз хам шу тилда самарали ижод килишган. Лекин улар Тавротга амал қилишмади, ниятлари бузилди, пора ола бошлашди. «Қасос» сўзи луғатда «баробарлик, тенглик» маъноларини билдиради. Намозларни эҳтиётлаш, деганда уларни вақтида, барча рукнларини камчиликсиз, тўкис адо этиш тушунилади. Масжидларда, эътикофдалигингизда уларга яқинлик қилманглар. Балки ҳар бир мусулмон энг камида фотиҳа сурасини ёд олиши фарздир.

Next

Жумъа Хутбалари (Араб тилида) — Саҳвийнинг шахсий блоги

син сураси араб тилида

Феъл эса у билан хабар берилади. Сиз ушбу саҳифамиз орқали уйингиздан чиқмаган холда китоб ва медиа маҳсулотларимизни харид қилишингиз мумкин. Аллоҳ: «Менинг аҳдим золимларга таааллуқли эмас! Уларни мажбурлаб динга киритишнинг ҳожати йўқ. Олгиси келса, соғнинг ҳам жонини олади, подшоҳни гадога айлантиради. Одам алайҳиссаломнинг пайдо бўлгани хабари фаришталарга етганида улар бу зотнинг шаклу шамойилларини кўриб: «Бу жасадда ҳис-туйғу ва ҳаракат бўлса ҳам, оқибати яхши бўлмайди, балки улар манфаат йўлида бир-бирлари билан урушиб, жонларига қасд қилишади, улардан фойда йўқ», дейишди. Бундайлар фақат қўрққан ҳолларидагина масжидга киришлари керак эди. Улар худди устини тупроқ босган, аммо жала қуйиши билан яланғочланиб қолган силлиқ тошга ўхшашади.

Next

002. Бақара (сигир) сураси

син сураси араб тилида

Жавоб: Ва алайкум ассалом ва роҳматуллоҳи ва барокатуҳ! Бу нарсалар Масжидул-Ҳаромда ва муҳаррам ойида уруш қилишдан ҳам ёмондир. Кейин гувоҳлик бериб, иқрор ҳам бўлгандинглар. Уни мудроқ ҳам, уйқу ҳам олмайди. «Аллоҳ таоло берган ризқдан еб-ичинглар, аммо ер юзида бузғунчилик қилиб юрманглар». Агар бир киши ҳаж ё умра учун эҳромга кирганидан сўнг бирор душман сабабидан ё хасталаниб қолиб Маккага етолмай қолиб кетса, у ўзи қодир бўлган бир жонлиқни Масжидул-Ҳаромга бирор киши орқали юбориб, унга бу жонлиқни фалон куни Макка Ҳарамида сўйишни тайинлайди. Хавф кўтарилиб, хотиржам бўлингач, намозлар аввалда Аллоҳ таълим бергани каби барча рукнларига риоя этган ҳолда тўкис адо этилади. Улар Аллоҳ таолонинг тақдирига кўнишмади, Унга таваккул қилишмади, қадарга ишонишмади.

Next

Куръони карим (араб ва узбек тилида),куръон,курон

син сураси араб тилида

Йўналиши ўзгарса ҳам, ибодат Аллоҳ таолонинг Ўзигадир. Аллоҳ таоло Ўз қудратини кўрсатиш учун унинг жонини олди ва эшагини ҳам ўлдирди. Собиийлар ҳар диндан оз-оздан ҳукм олган, Иброҳим алайҳиссалом динида юрамиз деб, аслида фаришталарга ибодат қилувчи бир қавмдир. Аллоҳ хоҳлаганида эди, улар урушишмасди, аммо Аллоҳ нимани хоҳласа, шуни қилади. Хайр-эҳсон мевали бир боққа ўхшайди: унинг меваси қиёматда, ниҳоятда муҳтож бўлиб турилган пайтда тановул қилинади.

Next

002. Бақара (сигир) сураси

син сураси араб тилида

Шунда унга «Ҳассангни тошга ур», дейилади. Лекин эҳсон қилгач, ортидан миннатни кўпайтириб, мусулмонга озор етказиш ярамайди. Эй Муҳаммад : «Агар рост айтаётган бўлсанглар, ҳужжат келтиринглар», денг. Маълумотларга кўра, энг кўп сўз бойлигига эга тил ҳам араб тили экан. Бу ҳукм никоҳда турган онага ҳам, талоқ қилиниб иддада ўтирган онага ҳам, иддаси чиққанга ҳам баробардир.

Next

Араб тили тарихи

син сураси араб тилида

Шу шартдан бири бола тирик қолиши керак экан. Пайғамбар солллаллоҳу алайҳи васаллам сифатларини Тавротда кўриб қолиб, уни йўқотишдан бошқа йўл топишолмади. Иброҳим: «Аллоҳ қуёшни, албатта, шарқдан чиқаради, сен уни ғарбдан чиқар-чи! Сажда қилиш ўрнига Қуддус шаҳрига думбалари билан сурилиб киришган. Кофирлар эса: «Бу мисолдан Аллоҳнинг нима мақсади бор? Фақат 313 нафар навкар бир ҳовучдан сув ичиб, Толут билан бирга кетишга мушарраф бўлди. Масалан, القسط алқист сўзининг ҳам «адолат», ҳам «зулм», درس дароса феълининг ҳам «ўрганиш», ҳам «унутиш» маънолари бор.

Next

Намозда ўзбек тилида дуо қилиш жоизми?

син сураси араб тилида

Бу эса мўминларга вужуд лаззатланиши чўққисига чиққанида ҳам ахлоқий ва маънавий ҳолатларни эсдан чиқармасликни эслатмоқда. Бу оятда эса Мусо алайҳиссаломга нозил қилинган шариат маъносида келган. Сиздан уларнинг қилмишлари ҳақида сўралмайди. «Иккаласида улкан гуноҳ бор ва одамларга бироз манфаати ҳам бор, аммо гуноҳи манфаатидан каттадир», денг. Аллоҳнинг сизларга берган неъматини, насиҳат учун туширган Китобини ва ҳикматини ёдда тутинглар. Ояти каримадаги «сибға» сўзининг маънолари кўп, «бўёқ, ранг, ҳақ дин, эътиқод, насронийлардаги чўқинтириш маросими » маъноларини англатади. Иккинчиси, мақсадлари йўлида ватандан, яқинлари ва қариндош-уруғларидан жудо бўлиб, хорижга чиқиб кетдилар.

Next

Намозда ўзбек тилида дуо қилиш жоизми?

син сураси араб тилида

Араб тилида «роина» ва «унзурна» сўзлари маъно жиҳатидан бир-бирига жуда яқин: иккови ҳам «бизларга боқ» маънисини билдиради. Баъзилар қилган дуоларида фақат дунёвий роҳат-фароғатни сўрашган, бундайларга охиратда ҳеч қандай насиба бўлмайди. Гарчи сизларга ажиб туюлса-да, мўмин қул мушрикдан яхшидир. Узайрнинг ўзида ҳам мушоҳада илми пайдо бўлиб, Аллоҳ таолонинг ҳамма нарсага қодирлигига яна бир бор иймон келтирди. Аллоҳнинг бандаларига раҳмли Ҳасан ва Қатода айтганлар ; 3. Ҳолбуки, бежон эдингиз, У жон берди. Яъни тақводорлар жамоаси жаннат ва дўзахни, фаришталарни ва шу каби ғайбий махфий нарсаларни кўришмаса ҳам, Аллоҳ ва Унинг Расули баён қилганига кўра, ишонишади.

Next

Куръони карим (араб ва узбек тилида),куръон,курон

син сураси араб тилида

Тақводорлар эса, уқубатга элтгувчи нарсалардан сақланадиган шахслардир. Мен ғазаллар ёздим, яхшими ёмон, Бу йўлда устозим, Навоий бўлди! Парвардигор марҳамат этадики, ҳамма иш Аллоҳнинг Ўзига ҳавола этилади, ҳаммага муносиб муомалани Унинг Ўзи қилади, қачон қилишини ҳам ёлғиз Ўзи билади, инкор этувчилар бетоқат бўлишавермасин. Ночор қолинганда, масалан, очликдан ўлиш хавфи бўлганида бироз миқдорда ҳаром чегарасидан ўтишга рухсат бериляпти. Қуръони Карим оятлари орқали Аллоҳ таолонинг тавҳиди яккахудолиги бутун инсониятга очиқ-ойдин баён қилинди. Улар: «Диёримиздан ва фарзандларимиздан жудо бўлгач, Аллоҳ йўлида урушмасмидик! Агар харжда шерик қилиб олсангизлар, улар биродарларингиздир. Ушбу оятда Аллоҳ таоло мунофиқлар ҳидоятни қўйиб залолат-адашиш йўлини ихтиёр қилганликларини илоҳий таъбирлар билан баён қилмоқда. Баъзи одамлар борки, улар: «Эй Парвардигоримиз, бизга шу дунёлигимизни бер », дейишади.


Next