Буурчак туру. DuckTales (TV Series 2017

Буурчак туру Rating: 7,9/10 717 reviews

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Башка рецепттерди которбой эле илип коём го. Болгарский перец болсо керек Васек, мен кышкы салаттарын жасай албайм, сактай албайм, банкага да жаба албайм. . Тынбай аралаштырып турабыз, 5мин кууруп устуно капустаны салып 5мин кууруйбуз, болгар калемпирин салып дагы 5мин кууруйбуз. Күрөшүү чаралары: өсүмдүк калдыктарын аянттан тазалап салуу,отоо чөптөрдөн арылтуу, кадимки желелүү кене пайда болгондон баштап төө буурчак аянтында химиялык иштетүүнү колдонуу керек. Жумурткадан чыккан личинкасы азыктанууга жыла баштайт жана алар бир топ жерге жылууга жөндөмдүү жана өсүмдүктүн калдыктары менен да азыктаныша берет.


Next

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Салатты жасоо учун: 4кг- бирдей олчомдогу бутун болгар калемпири. Куурчакчанын ичинде 12 күндөн 17 күнгө чейин жатышат. Талас областында тоо буурчактарын өстүрүүдө колдонулуучу жер семирткичтер. Калемпирлер жумжарганча тууралган пияз, сабизди анан помидорду чеснокту кезек кезеги мн салып казанга кууруп алабыз, 30 минутадан сон аш кок, жусай, туз салып аралаштырып алабыз. Төө буурчактын 1га үрөөнүнүн нормасы 80-100кг түзөт. Кеңири таркаган жана зыяндуу туру бактериялык боз так илдети.

Next

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Башкача айтканда, жакшы өсүп жаткандай сезилет бирок ал жайы менен жашоо үчүн күрөшө берип, түшүмдүүлүгү жокко эссе болуп калат. Огневка билинбей туруп эле өсүмдүктү бир топ зыянга учуратат чанактагы данчалар карайып, оюктар пайда болот. Органикалык жер семирткичтерди жана минералдык жер семирткичтерди колдонууда жерге теренирээк, тегиз чачуу керекжана өсүмдүк калдыктарынан жерди арылтуу да иш чараларга кирет. Өнум фазасында урук үлүшүндө адегенде саргыч, кийинчерээк бозомук тактар пайда болот. Соруп зыян келтирүүчү өсүмдүк бити тля жалпы таралган зыянкеч болуп эсептелинет өсүмдүк биттеринин ичинен эң эле чоңу болуп эсетелинет. Төө буурчакты себүүдө көбүнчө лопатка, кызыл чаар, китаянка, юбка, сахарная, скороспелка ж. Бирден алып калемпирдин капкагын ачып, ичине фарш салып, бууга тазаланган банкаларга тизип, салына баштайт.


Next

DuckTales (TV Series 2017

буурчак туру

Өсүмдүк жалбырагынын буралуусу, анын андан ары өсүшүн басандатат, гүлдөрдүн кургап калышына, данчанын салмагынын, санынын азайышына, жабыр тарткан өсүмдүк түшүмдүүлүктүн кескин түрдө төмөндөшүнө алып келет. Ошого жараша төө буурчакөсүмдүгүнүн зыянкечтери, илдеттери жана отоо чөптөрү менен күрөшүү да жыл сайын жакшы жолго коюла баштады. Up to this point, these classic Disney characters and their storylines were always noted for their superb animation, character design and background artwork, that were a pivotal part of the awe and excitement that came with each adventure and truly engaged the viewer in a genuine and charming way. Кызыл, көк болгар калемпирин майга бир аз гана кууруйбуз да, аны чыгарып алгандан соң капустаны салып 5-10 мүнөт кууруп, аны дагы эттин үстүнө салабыз. Банкаларды чон мискейге салып кайрадан 30-35 мин. Себүүнүн алдында уруктук материалды уулантып протравка алуу керек.

Next

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Устуно 0,5литр суу куюп, устун жакшылап жаап, жай отко 1саат демдейбиз. Өсүмдүккө конуздары жана курттары дагы зыян келтиришет. Зыянкечтөө буурчактын данчасын кемирип жейт, данчада оюктар пайда болот. Дан огневкасына каршы төмөнкү препараттар менен химиялык иштетүү жүргүзсө болот. Кышкысын, эгер сактоочу жайда ынгайлуу шарт болсо 1-2 муун өнүгөт, жайкысын дагы 1-2 муун берет. Ак кебер илдети мучнистая роса — бул илдетке чалдыккан 54 аянттагы төө буурчак болду. Кургакчылыкта тез өөрчүйт вирус уругунда сакталат.

Next

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Дан зыянкечтери бобовая же акациевая огневка төө буурчактын гүлдөп жана чанак байлаган мезгилде зыян келтирүүчү негизги зыянкечи болуп саналат. Зыянкеч ушинтип биздин өрөөндун шартында 2 же 3 жолу жанырып жашоолорун улантышат. Төө буурчакты зыянкечтери Тала сөрөөнүндө кездешүүчү жана төө буурчак өсүмдүгүнө зыян келтирүүчү зыянкечтер өнүмдөгү чымын ростковая муха , тамырча шиш тумшуктар клубеньковые долгоносики , төө буурчак данчасы фасолевая зерновка , төө буурчак огневкасы фасолевая огневка , кадимки желелүү кене обыкновенный паутинный клещ , өсүмдүк бити зеленая тля. Зыянкеч кышкысынүйүлгөн дандын арасында, жер кыртышында өсүмдүк калдыктарынын арасында кыштайт. Коңуздар жалбырактарын четинен оюк кылып жейт, өсүмдүктөрдүнөнүүсүнө зыян келтирип коркунуч алып келет.

Next

Мин.сел.хоз.

буурчак туру

Бактериоз — илдетке 1032 га аянт чалдыкты, өсүмдүктү 1 %. Төө буурчак негизинен гүлдөөдөдө жаначанак байлаарда сууну көбүрөөк талап кылуучу өсүмдүк. Кадимки желелуу кене обыкновенный паутинный клещ кышындагы кененин өнү саргыч кызгылт, жайкы өңү болсо бозомук жашыл. Канаттары негизи кыйшык саргыч байламтадан чыгып тургансыйт. Аларга каршы өз убагында туура агротехникалык жана агрохимиялык эрежелерди так аткарганда ойдогудай түшүмдүүлүккө ээ боло алабыз.

Next

DuckTales (TV Series 2017

буурчак туру

Азыктана башташканда жалбырактардын бетинде ачык түстөгү точкалар бири-бирине жакындашып сливаются чоноё баштагандай болуп көрүнөт. Жумурткадан пайда болгон курттар тамырдагы азот чогултуучу түймөкчөлөрдүн ичине киришет жана аны менен азыктанышат. Антракноз - өсүмдүктөрдүнүстүнкү органдарынын бардыгын жабыркатат. Мына ушул себептүү төө буурчак айдаган фермер дыйкандардын эсине салып кетүүчү нерсе, бул зыянкечтен да билинбей олтуруп түшүмдүүлүк төмөндөп кетүүсүн эскертебиз. Илдет өсүүнүн ар кандай фазаларында жана ар кандай бөлүктөрүндө пайда болот. Болжолдуу сунуш кылынган 1 га аянтка минералдык жер семирткичтердин өлчөмү. Экинчи муундагысы төө буурчактын бардык сортторунда жана соянын эрте жана орточо бышкан сортторуна зыян келтиришет.

Next

DuckTales (TV Series 2017

буурчак туру

I had been looking forward to this show since it was announced in early 2015, so when it was finally released I was hugely disappointed. Жумуртканын өнүгүүсү 5-11 күн, андан соң жумурткадан чыккан курттар чанактан өтүп, дандын ичине киришет, андан аркы жашоо циклы дандан ичинде өтөт жана курттардын өнүгүүсү 31-57 күн кетет. The show had such huge potential, but all it does is focus of change for the sake of change. A lot of voices are television actors and not professional voice actors, leaving the voice work awkwardly paced and poorly acted. Күрөшүү чаралары:Уруктук материалды ууландыруу протравка , себүү мезгилинде бул тез, тегиз жана илдетсиз өнүпчыгуусуна өбөлгө болот. Мозаикаөсүмдүктүн ширесиндеги вирустар аркылуу жабыркатат, вегетация учурунда өсүмдүк битчелери канаттуулар аркылуу жайылат. Вирустук илдеттерден мозаика 2016 — жылы бул илдет байкоо мезгилинде байкалган жок, илдетке тоо буурчак өсүмдүгү жабыркаган жок.

Next