Ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati. Xalqaro huquq

Ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati Rating: 9,5/10 1500 reviews

Huquq sohalari

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Huquqiy tizimni tushunishda uning tarkibiy qismlari mazmunini chuqur bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqni tushunishga tarixiy yondashuv 8-§. Ibtidoiy jamoa tuzimida kishilarning uruh yoki qabilaga mansubligi kon- korindoshligiga qarab aniqlanar edi. Tabiatni muxofaza qilish soxasidagimilli, mintakaviy va xalqaro uygunlashtirish 6. Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 16 fevraldagi 66-sonli qaroridan: - Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi davlat organlarining funksiyalari, huquqlari va majburiyatlari. Davlat va xuquqning kelib chiqishi va rivojlanishi.

Next

Davlat va Huquq nazariyasi (2005) darslik

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Bunday jamiyat oʻzini oʻzi yuksak darajada tashkil etishi bilan ajralib turadi. Ekologik qonunchilikni buzganlik uchun yuridik javobgarlik uzining asosiy maqsadi va tamoyillari bilan blshka huquqbuzarlikdan va javobgarlikdan fark kilmaydi. Davlat jamiyatning boshqa siyosiy tashkilotlardan quyidagi belgilar bilan farq qiladi. Mavzuni takrorlash uchun savollar: 1. Bunda mamlakatning har bir fuqarosi siyosiy, ijtimoiy, iqgisodiy, maʼnaviy va huquqiy jihatdan oʻz ehtiyojlarini jamoat birlashmalari va fondlari, oʻzini oʻzi boshqarish organlari, siyosiy partiyalar va nodavlat notijorat tashkilotlar ishida faol ishtirok etib, ular orqali qondiradilar. Ekologiya ekspårtizasini utkazishning majburiyligi 10. Shuning uchun ekologik munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan ijtimoiy-huquqiy chora tadbirlar tizimi ishlab chikildi va amalga oshirila boshlandi.

Next

Xalqaro huquq

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Ekologiya qoida taliblarni buzgan yuridik va jismoniy shaxslarni aniqlash, ogoxlantirish, javobgarlikka tortish va x. Yhridik tipologaya va tasniflash 3-§. Huquqiy ong - huquqni takomillashtirish va rivojlantirish omili X bob. T e ologik nazariya — bunda davlatning hudo tomonidan yaratilganligini uktiradilar davlat va hokimiyat hudoniki d e gan qoidani ilgari suradilar. Jamiyatning ma'lum tarixiy sharoitida quldorlik ishlab chiqarish usuli taraqqiyot , u feodal ishlab chiqarish usuli bilan almashdi.

Next

Huquq va burch: Mehnat, Ekologiya, Bosqinchi

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Ekologiya huquqi tamoyillari —tabiat —jamiyat tizimidagi uzaro munosabatlar yunalishi, chågalarini bålgilab bårishda ekologik huquqiy måxanizmining barkarorligini kafolatlashda va qonunchilik qoida talablarining ekologik munosabatlarining tartibga solish tartibini bålgilashda muxim ahamiyatga egadir. Bunday xalqni tartibga chaqirish uchun kuchli taʼsir oʻtkazuvchi hokimiyat kerak boʻladi. Yozda harorat +50 °S gacha yetishi mumkin. Ushbu Kodåksning 193-204 va 229 prim moddalarida ekologik jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik bålgilangan. Davlat hokimiyati esa mamlakatning umumiy taraqqiyot rejalarini tuzadi, uning strategiyasini ishlab chiqadi, mudofaa, milliy xavfsizlik, davlat mustaqilligi va chegaralari daxlsizligini, uning suverenitetini taʼminlash, pulmoliya, soliq, bank siyosati, tashqi siyosat va jahon hamjamiyati bilan aloqalar tizimini yaratadi, uni boshqaradi. Xalqaro xususiy huquq turli davlatlar fuqarolari hamda tashkilotlari oʻrtasidagi mulkiy va boshqa munosabatlarni, ularning huquqiy holatini, yurisdiksiyasini, yashab turgan davlat milliy qonunchiligini qoʻllash tartibi va shartlariga doir munosabatlarni tartibga soladi. Biosfera - bu yer yuzining barcha tirik orga­nizmlar yashay­digan qismi hisoblanadi.

Next

Huquq sohalari

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Huquqbuzarlik tushunchasi va turlari 3-§. Populyatsiya sonining mutloq va aniq hisobga olish mumkin emas. Ular inson tomonidan yaratiladigan biogeotsenozlardir. Davlat , millat, elat, tabora va xalqning iqtisodiy siyosiy va goyaviy jihatdan hukumronlik qiluvchi siyosiy tashkilotdir. Ularning siydigi juda konsentratsiyalash­ganligi uchun organiz­midan suv kam ajraladi. Uzbekiston respublikasi adliya vazirligi toshkent davlat yuridik instituti ekologiya huquqi 4. Hozirgi zamon Xalqaro huquqi xalqaro ommaviy huquq va xalqaro xususiy huquqga boʻlinadi.

Next

Mehnat shartnomasi tushunchasi va uning ahamiyati / Mehnat huquqi / Fikr.uz

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Normativ-huquqiy aktlar -huquq ijodkorligi mahsuli 4-§. Tabiatni muhofaza qilish organlari, shuningdek, tabiatdan foydalanuvchilar zimmasiga ikkilamshi hom ashyo hamda tabiiy resurslarning hisob-kitobini yuritish vazifasi yuklatilgan. Tabiiy huquq nazariyasi huquqqa falsafiy yondashuv 7-§. Quyidagi elementlar bir butun yaxlit holda huquqiy tizimni tashkil etadi: huquq, huquq tizimi, huquqiy tamoyillar, huquq ijodkorligi, huquqni amalga oshirish, huquqiy munosabatlar, huquqiy tartibga solish mexanizmi, yuridik muassasalar tizimi, yuridik amaliyot, huquqiy siyosat, huquqiy mafkura, huquqiy ong va huquqiy madaniyat va boshqalar. Yerdan foydalanishni huquqiy tartibga solish.

Next

Huquq va burch: Mehnat, Ekologiya, Bosqinchi

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

U huquqshunoslik fanlari orasida yaqqol nufuzli mavqega ega. Kishilik jamiyatining taraqqiyotiga ta'sir qiluvchi ; Iqtisodiy kuch- bunga jamiyatdagi ishlab chiqarish hurollari, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlari kiradi. Bu davlat hukmron sinf quldorlar sinfini manfaatlarini imoya qiladigan siyosiy hokimiyatdir. Ekologik huquqbuzarlik uchun quyidagi ma'muriy jazolar qullaniladi. Shulardan davlatsiz jamiyat quldorlik, feodal, kapitalistik va sotsialistik dir. Bitta umumiy arealda yashaydigan har xil turlarning populyatsiyalari ekologik jamoani tashkil etadi.

Next

Ekologiya huquqlari asoslari

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Ushbu maqolani yozishda 2000-2005 maʼlumotlaridan foydalanilgan. Fuqarolik jamiyati ancha yuksak darajadagi ijtimoiy rivojlanish koʻrsatkichidir. Shundan kelib chiqqan holda, huquqiy tizim alohida ijtimoiy hodisa sifatida bir qancha tarkibiy qismlar elementlar ni birlashtiradi. Ekologizatsiyalashtirsh Ma'muriy huquqiy fuqaroviy huquqiy Ekologizatsiyalashtirish — shaxs, davlat va jamiyat xayotining barcha jabxalariniekologik qoida talablar asosida olib borilishini takozo etadi. Quldorlik va feodal tipdagi davlatlar faqat yevropada amal qilgan Z. Alekseyev «tuzulmaviy umumiylik», deb ataydilar. Hozirgi kunda qu­ruqlikning 10 % ga yaqinini shudgorlanadigan yerlar, 20 % ni yaylovlar tashkil etadi.

Next

Ekologiya huquqlari asoslari

ekologiya huquqi tushunchasi va mohiyati

Qonunlari mukammal boʻlgan mamlakatda adolat, inson huquqlari ustuvor boʻlishi muqarrar ekanligi bayon qilib berilgan. Ammo ma'lum bir uziga xos xususiyatlarga ham ega. Shu jumladan, ekologiya huquqi huquq tizimining soxasi sifatida tartibga solayotgan ijtimoiy munosabatlarning kångligi, murakkabligi, xilma-xilligi va uziga xos xususiyatlari bilan boshqa huquq soxalaridan ajralib turadi. Ekologiya atamasi yunoncha «oikos» — turar joy, yashash muhiti, uy, - «logos» — ta'limot, degan ma'noni bildiradi. Ekologiya huquqi huquq tiziminig aloxida soxasi sifatida ijtimoiy huquqiy munosabatlari yunalishlarini urganish va tartibga solishni kamrab oluvchi uz prådåtiga egadir.

Next