Китоби номхои исломи писарона. Вакти намоз дар шахри душанбе

Китоби номхои исломи писарона Rating: 7,8/10 994 reviews

Современные таджикские имена

китоби номхои исломи писарона

Деҳқон т-м кишоварз, солори деҳ. Доир ба хилофати ӯ аз Паёмбар саллалло ҳу алайҳи ва саллам васияте собит нашудааст ва тамоми аҳодисе, ки доир ба васият ривоят шудааст, иснодаш заъиф аст ва ё бофташуда аст. Официальные новости в древности доставляли гонцы, объявляли их для всеобщего сведения глашатаи. Виро т-з ҳушёр, боҳуш, хушзеҳн. Вы можете оставить сообщение Имя Адрес электронной почты не будет публиковаться Url 17 queries. Ҳатто баъзан номҳои аслии тоҷикиро бо номи ба мавқеи деҳа номувофиқ иваз кардаанд.

Next

Вакти намоз дар шахри душанбе

китоби номхои исломи писарона

Оё номгузорон медонанд, ки Авесто ба монанди Таврот, Инҷил ва Қуръон китоби осмонии гузаштагони мост? Қирон а-м наздик шудан, ба ҳам наздик шудани ду сайёра. The work, which is by far Sayyid Qutb's largest and most profound, spans the whole of the text of the Qur'an. Ин нодонии мо, таҳқир ба сарчашмаи фарҳанг ва каломи муқаддаси мост. Абдол а,м 70 нафар хостагони Худо. Fафур а-м бахшоянда, авфкунанда; яке аз исмҳои Оллоҳ.

Next

НОМХОИ ТОЧИКИ ПИСАРОНА ВА ДУХТАРОНА

китоби номхои исломи писарона

Яҳуд ба Таврот ҳарф дароварданд, инчунин рофиза ба Қ уръон ҳарф дароварданд. Ёқуб а-м номи пайғамбар Яъқуб падари Юсуф с. Бо ву ҷ уди ин саҳифаи Фотима, ки бар дурӯғ ба Худованд нисбат медиҳанд, дар назди рофиза ба манзилати Қуръони карим аст. النساء:22 «Бо заноне, ки падаронатон ба акди хеш даровардаанд, заношўи накунед! Зохир а-м ошкор, аён, берун. Масалан вақте, ки кинои «Ман бо духтаре вохурдам» баромад номҳои духтаронаи «Лола» дар солҳои 1970-1980 хело зиёд шуданд. У аслан аз я ҳ удони а ҳ ли Ҳира буд, даъвои мусалмон ӣ кард ва хост, ки риёсати а ҳ ли Куфаро ба даст гирад.

Next

08С Жылдамды пен оз ал ан Электронны Импульсін Табы дар

китоби номхои исломи писарона

Ба онон гуфт, ки ӯ дар Таврот дарёфтааст, ки ҳ ар паёмбаре вас ӣ ва халифа дорад ва Ал ӣ р васии Му ҳ аммад с аст. Комёб т-м ба мурод расида, хушбахт. Онҳо тамоми забонҳои аҳли заминро медонанд ва тамоми замин мулки онҳост. Чунин шахс ба и ҷ моъи уламои аҳли суннат гумроҳ ва бар хато аст. Қуддас а-м дӯстдошта, дӯстдор, маҳбуб, муқаддас. Дар китоби «Мазор» и Муҳаммади Нуъмон Шайхи Муфид омадааст, ки зиёраткунандаи қабри Ҳусайн, бояд бо дасти росташ ишора кунад ва ин дуоро хонад: «Барои зиёрати ту омадам, мепурсам, ки қадамҳои ман дар ин ҳи ҷ рат ба сўи ту устувор бошад. Еще новостями называют програмки сходбище нескольких новостей на телевидении и радио, а в печатной прессе либо на веб-сайтах — сводки новостей, например, в особой рубрике в печатном издании.

Next

Ба номи Худованди бахшояндаи мехрубон.

китоби номхои исломи писарона

Эй Муҳаммад, бузург дор номҳои маро, шукр кун ба неъматҳои ман ва атоҳои маро инкор накун. . Яҳуд ва насоро дар хислате аз рофиза беҳтаранд: Яҳудро пурсиданд, ки бе ҳ тарин афроди дини шумо кист? Кимиё т-з алхимия, маҷозан, камёб, нодир. Бетоб т-м беқарор, ноором, ошиқ. Деҳаҳое ҳастанд, ки номашон бо иловаи пасованди ак дарахтеро ифода мекунад: Чормағзак, Норак, Зардолуак Тутак, Шайкак ё чортут, Чанорҳо, Чорчамано ва амсоли инҳо. Ҳар ки ояте аз китоби маро тағйир диҳад ба таҳқиқ бар ман дурўғ бастааст. Ҳароина Ал ӣ қоим дар шаб са ҷ дакунанда аст, аз охират хавф дорад ва савоби парвардигорашро умед мекунад.

Next

Номхои точики

китоби номхои исломи писарона

Ҳоло, боз як Кумитаи истилоҳоти забон дар назди ҳукумат бо сарварии узви вобастаи Академияи улум, профессор Додихудо Саймиддинов, донандаи забонҳои қадим ташкил шудааст ва умедворем, ки забони ширини то ҷик ӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои то араб ӣ ва мардум ӣ ған ӣ мешавад. Қозӣ а-м мансабдори шаръӣ, довар. Ба сабаби насли ӯ савоб ва иқоб мекунам. Бо ин қ авлашон сифотеро, ки дар Қ уръону суннат собит шудааст инкор мекунанд. Зулфиқор а-м номи шамшери ҳазрати Алӣ к. Ту барангезандаи ончиро, ки дар қ абрҳост.

Next

Вакти намоз дар шахри душанбе

китоби номхои исломи писарона

Ин тавр тафсир карданд ин оятро тамоми муфассирон аз саҳобагон ва ғайри онон. Умар гуфт : Оё ва қ ти муайяне аст, ки он Қ уръон зо ҳ ир гардад? Дар натиҷаи номгузории нав, деҳае ки дар роҳи кутали Чормағзак бо номи Зардолуак буд, номи Зардолуро гирифтааст. Ҳар оина Худо донову ҳаким аст! Хуб мешуд, ки Кумитаи терминалогия онро расмӣ менамуд. Дар китоби «Кашфул ғито»-и Ҷ аъфари На ҷ аф ӣ са ҳ :417 омадааст, ки ҳарки ба дидани худованд иқрор кунад кофир аст. Вафо а-м ба ҷо овардани ваъда.


Next

НОМХОИ ТОЧИКИ ПИСАРОНА ВА ДУХТАРОНА

китоби номхои исломи писарона

Кайҳон т-м ҷаҳон, дунё, коинот. Рузи душанбе чаро руза мегирем? Дар асл номҳои тоҷикӣ асосан Далер, Парвиз, Сиёвуш, Равшан буда солҳои охир ин номҳо камтал ба кудакони навзод дода мешаванд. Агар ту набуди Мусо калим намешуд. Оё ин а қ ида аз исломе аст, ки онро Му ҳ аммад с овардааст? Ин амрест, ки аз аҳли китоб содир шуда буд ва ба сабаби он Худованд ононро лаънат кард ва уммати исломро аз он таҳзир намуд… Тар ҷ умаи «сураи Вилоят» аз китоби «Фаслул хитоб»: «Эй мӯъминон, имон оред ба ду нур, ки фуруд овардем онро, мехонанд бар шумо ояти маро ва метарсонанд аз азоби рӯзи бузург. Fунча т-з пунбаки гул, гули ношукуфта, нозанин.

Next

НОМНОМА ***НОМХОИ ФОРСИ

китоби номхои исломи писарона

Баъд аз ӯ ба Мусо фитнаҳо густурда мешавад. Баштар т-м Микоил, малаки муваккали борон, абри серборон. Комил а-м пурра, тамом, фозил, соҳибҳунар. Аллома Қ ум ӣ , ки аз уламои бар ҷ астаи шиъа аст дар китоби «Ма қ олот ва фирақ» са ҳ :10-21 ба вучуди ин шахс и қ рор мекунад ва ӯро аввалин шахсе медонад, ки ба фарз будани хилофати Али р ва бозгашти ӯ баъди мурданаш қ оил буд. Дар Роғун даҳҳо роҳрав ва обрав ва обпартовҳо канда шуданд, ки яке онҳоро тунел,тонел ва дигаре бомушкилие нақб мегӯяд, ҳол он ки вожаи хуби тоҷикӣ сумч вуҷуд дорад.

Next

Мусульманские имена для девочек

китоби номхои исломи писарона

Инчунин дар боби «Имомон агар хоҳанд, ҳамаро медонанд» меорад: «Имом ҳаргоҳ, ки донистан хост, хоҳад донист. Бо онон фитнаҳоро дафъ, зилзиларо рафъ ва зан ҷ ирҳоро бартараф мекунам. Муҳаббати ту маро дохили биҳишт хоҳад кард…» Ин маънии қасида аст. Қасам ба номи худо, ки аҳли ҷ оҳилият ба мисли ин шоири рофиз ӣ дар ширку куфр ва ғулувв фуру нарафта буданд. Хонандаи азиз худат қазоват кун, ки ин қавм то ч ӣ андоза дар ширку гумроҳ ӣ фурў рафтаанд; Ба хонаи Худо истеҳзо мекунанд ва аз одам ӣ талаби мағфират мекунанд. Fаюр а-м маҷозан боғайрат; ҳамиятдор.

Next