Бушидо пътят на самурая pdf. Бушидо и Пътят на Самурая

Бушидо пътят на самурая pdf Rating: 8,8/10 415 reviews

Бушидо. Пътят на самурая от Цунетомо Ямамото издателство Труд на ТОП цена

бушидо пътят на самурая pdf

Твоята воля да изпълниш дълга си, твоят щит се е превърнал в стоманен щит. Как можете да просветлите умът си, да контролирате поведението си, да придобиете мъдрост? Кодо Саваки обичаше да казва, че тайната на бойните изкуства е в това, че няма победа и няма поражение. Собственият ни дух-разум трябва да се движи свободно, без каквото и да е желание да атакува противника и все пак без да измества вниманието си от него. Преди всичко воинът трябвало напълно да се откаже от лични блага. Подобно отношение създава красотата на живота.

Next

Alneg Sport: Бушидо

бушидо пътят на самурая pdf

Насочване на дух-разум Как може да насочим дух-разума си? Как създавате вие своя живот, тук и сега? Следователно занятието на буши — воина е да брани мира и с тази цел той калява тялото си, овладява до съвършенство бойните техники и отдава всичко на своя господар. Всяка вечер освежавай ума си с размисли за смъртта. Макар и изместена от самурайството тя се запазва около императорския двор. Има хора, които могат да спорят благородно, но има такива, които губят разсъдъка си в решителния момент. Джин означава морал, тоест любов; ги е дълг и отговорност; рей - етикет; чи -мъдрост; просветеност, а шин - доверие. Всяка вечер освежавай своя ум с мисли за смъртта. Впоследствие този млад човек става инженер по далекосъобщителна техника и по време на Руско-Японската война сам, под град от куршуми и снаряди прокарва електрически кабели.

Next

Бушидо

бушидо пътят на самурая pdf

Следователно той му служи, но когато господарят греши, васалът воин трябва да го предпази, да го разубеди да прави погрешна стъпка. Освен че отмъщават и така разчистват сметките на своя господар, те достойно слагат край на живота си, като си правят харакири. Как да възпитаваме дух-разума и да се опитваме да го насочваме? Освен това, всеки един от четиринайсетчленния екипаж, без да се поддава на паника остава на поста си и издъхва на повереното му място в подводницата. Трябва да насочваме вниманието си към него, изцяло, винаги, във всеки миг. Когато дъждът те връхлети, не ти се иска да се измокриш и тичаш бързо по улицата. Това съзнание се нарича хишириьо.

Next

Бушидо. Пътят на самурая

бушидо пътят на самурая pdf

Той пътуваше от храм на храм, от училището до университета, до фабрики, а понякога дори и до затвора. Самураят трябва да изучава науки, а свободното си време да използва за поезия и изучаване на чаената церемония. Такава се разпространява основно в Малайзия, където японската армия води война както срещу англичаните, така и срещу партизанската борба на местните китайци. Законодателният орган се нарича Диета и предствлява двукамерен парламент. Пресметливият ум никога не може да се издигне над мисълта за печалбата и загубата. Той няма да изостави господаря си дори ако числото на васалите на този господар се съкрати от 100 на 10 или от 10 на 1.

Next

Бушидо. Пътят на самурая

бушидо пътят на самурая pdf

Морихей е разбирал, че непрестанната борба — с другите, със самите нас и с околната среда — ще съсипе земята. Съгласно несправедливата присъда на върховното военно-феодално правителство на Токугава, даймьо - военният управител на Акахо, си прави харакири, а домът му е унищожен. Да пресмяташ означава да знаеш, че може да загубиш и че е нужно да печелиш. Липсата дори само на един от тези елементи прави човека непълноценна личност. Моралът и обичаите се формират през различните етапи от японската история. Тези разсъждения, повествования и описания са смятани за еталон за самурайска чест, съвест, мъдрост и дълг.

Next

Виж темата

бушидо пътят на самурая pdf

Родителите са стволът на дървото, а децата — неговите клони. Човек, който не изпълнява добродетелта на синовното уважение, не е самурай. Редом с идеята за смъртта стои идеята за доблестта и честта. А що се отнася до харикири, то е по-популярната дума, от разговорния език, сепуку - по-типичната за самурайската лексика, но и двете значат едно и също. Човек, който е изгубил смелостта си в последната минута, не е храбър човек. Ако допуснеш грешка, трябва веднага да я поправиш. Технологията е проста и жестока.

Next

Пътят на самурая

бушидо пътят на самурая pdf

Благодарение на Бушидо духът на японците създава самобитна култура, която няма аналог в света, и я съхранява цели пет века, за да достигне тя непроменена до наши дни. Според японците понятието субективно право обезличава човешките отношения, тъй като поставя хората в отношение на равенство, а те се неравни по рождение. Така например, кредиторът иска от длъжника да изпълни задължението си само доброволно и то да го изпълни само, ако няма да фалира. Тази традиция се възражда заедно с една друга практика - при убийството на противника, той да бъде убит с един удар със самурайски меч катана по начин, при който да бъде разсечен от врата надолу на две половини, всяка от които да падне отделно на земята. Кодо Саваки обичаше да казва, че тяхната тайна е кию шин рию, образованието, което учи как да се насочва ума. Истинската смелост се състои в това да живееш, когато трябва да живееш, и да умреш — когато трябва да умреш. Ги: правилно решение, взето с хладнокръвие, правилно поведение и отношение към истината.

Next

Виж темата

бушидо пътят на самурая pdf

Преди сто и четирийсет години в Япония се извършва политическата реформа Мейджи. При практиката на Будо не може да има съзнателна мисъл. И при всеки удар на чука върху метала отправя молитва към божеството. Кой в този век и в тези дни е Учител? Черният дроб се смята за вместилище на енергията на човека. За някои съм смятана за странна,заради хобитата и предпочитанията. Поради недостиг на разум той насочва всичките си сили в една посока и постига успех, без да мисли за всичко останало.

Next