Кыргызча ислам баяндар. Намаз окууну уйронуу начиная соевом

Кыргызча ислам баяндар Rating: 9,2/10 143 reviews

Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгари (Барскани) Карахандардын мамлекеттик башкаруусу тууралуу — Кыргыз маданият борбору

кыргызча ислам баяндар

Алар тек гана өлкөнү башкаруучу болуп эсептелбестен, интеллектуалдык жактан да калайыктын каймагы катары бөлүнүп турууга тийиш эле. Бардык изги ишке болсо экен колу узун, Уяттуу, сылык да, мүнөзү түзүк». Демек, мамлекеттеги мыйзам жана салт улам жаңы доорго ылайыкталып өзгөрүүгө учураары ошол кезде да белгилүү болгон. Мисалы, ооруп жаткан киши сажда кыла албаса ишарат менен кыл деп буйрук кылгандыгы сыяктуу. Ал мусулмандык маданий өрүш доорунда Жакынкы Чыгышка чейин билим кубалап саякат кылып, ошол жакта өмүр кечирип, 950-жылдын 14-декабры менен 951-жылдын 12-январынын ортосунда Дамаск шаарында дүйнөдөн кайткан. Бектер Карахандар сулалесинен династиясынан эле эмес, башка тектен чыккандардан деле дайындалган.


Next

Намаз окууну уйронуу начиная соевом

кыргызча ислам баяндар

Эгер жалгыз өкүм болгондо мазхабдар пайда болмок эмес. Кыяматка чейин дүйнөнүн ар жеринде, ар мезгилде, ар шартта жалгыз бир эле эреже болуп, мусулмандардын абалдары жана жашоосу кыйын болуп калмак. Бул — тээ 11-кылымда да бабаларыбыз жалаң гана өздөрүнүн коомдук тажрыйбасы менен чектелбестен, Батыш менен Чыгыштын өз дооруна таандык ой берметтерин өз философиясына, анын ичинде мамлекетти башкаруу тууралуу ой-мурасына кошо алгандыгында. Tags: намаз уйронуу , намаз тюбетейки, чапаны, куфия арафатки , костюмы, брюки, афганки костюмы для намаза , махси и. Аны «йарлыг» сөзү менен белгилешкен. Деги келсинчи бизге нааразынын баары тең, Ак сарайдын дарбазасына адилеттик тилеп, Күндүзү келишсин, түндүн дал ортосунда келсин, Биздин адил сөзүбүздү угуп-билсин. Веб-сайт азыркы учурда уйроно албай жургон мусулман бир туугандарга.


Next

Түрдүү ижтихад жана түрдүү хадистер »

кыргызча ислам баяндар

Ошентип, бири-биринен айырмаланган далай хадиси шариф пайда болгон. Мында ысымы эске алынган Аристотель байыркы грекче Ἀριστοτέλης; 384-322 болсо өз доорунун залкар жеңип алуучусу, ири дөөлөттү негиздеген Александр Македондуктун 356-323 мугалими, устаты болгон. Ал Ортоңку Чыгышты жана Борбордук Азиянын айрым аймактарын талоонго алып, далай көтөрүлүшчүлөрдү кыргынга учураткан менен, заман жаңырып, кылымдар карып, мусулман дүйнөсүндө ал тууралуу ой-пикир оң маанайга көчкөн. Махмуд Кашгаринин атасы Хусейн ибн Мухаммед — айтылуу каган Харун Сатук Буура хандын небереси Мухаммаддын уулу экени жана Барскандын беги катары Ысык-Көл ойдуңундагы аймакты башкарганы маалым. Аталган бул өкүм бардыгына таандык эмес болчу. Орто кылымдардагы жана жаңы доордогу түшүнүккө ылайык, мамлекетти бийлеген адил падыша, адил хан же султан калайыкка оор салык салбагандыгы үчүн жаккан.

Next

Намаз окууну уйронуу начиная соевом

кыргызча ислам баяндар

Бул баа жеткис чыгармасында бири-бирине тескери болуп көрүнгөн хадис шарифтердин хикматтарын сырларын билдирген. Бул бек бир эле учурда аскер башчы да болгонун айгинелейт. Мындан улам, мамлекетти башкаруу тууралуу илим башка чыгыш өлкөлөрүндө да өнүккөндүгү тууралуу Жусуп Баласагын кабардар экенин боолголой алабыз. Жусуп Баласагындын «Кут билим» поэмасы акылмандык менен бийлик жүргүзүүгө, адамдарга жакшы мамиле кылууга алып баруучу жолду көрсөтүү максатында жазылган этикалык-дидактикалык чыгарма болуп эсептелет. Бирок мамлекеттин тиреги анын мыйзамдары менен байланыштуу экендиги да Жусуп Баласагындын дастанынан даана байкалат: «Түз мыйзам орнотсоң, түзөлөт дүйнөң, Киши чыкпас, өлкөдө, зомбулук көргөн». Мындан тышкары, Жусуп Баласагын мамлекеттик бийликти зомбулук менен кармап турууга мүмкүн эместигин, эл мындай зөөкүр мамилеге чыдап турбастыгын да эскертет.

Next

Түрдүү ижтихад жана түрдүү хадистер »

кыргызча ислам баяндар

Махмуд Кашкари Барскани болсо - Ысык-Көл аймагында туулуп-өсүп, дүйнөгө залкар түркологиялык энциклопедияны калтырып кеткен аалым. Бул маселе тууралуу маалымат бересизби? Ошондуктан алардын чыгармалары кыргыздардын жана теңир-тоолук түрк калктарынын мамлекеттик башкаруу илиминин тарыхын иликтөөдө көөнөргүс булак болуп саналат. Бул мыйзам каада, салт-санаа, нарктан турган жана укумдан тукумга оозеки өткөрүлгөн. Если нельзя убрать его загрузить 2 для android. Кыскача жыйынтыктасак, бул эки чыгаан окумуштуунун — Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгари Барсканинин эмгектеринде мамлекетти башкаруу илиминин айрым идеялары, жоболору, ага байланыштуу мол терминдик маалымат камтылган. Мисалы, эркектерге жибектен кийим кийүү тыюу салынганына карабастан Зубайр хазреттери жана Абдуррахман хазреттери үчүн жибек кийүүгө уруксат берген жана бул уруксат аларга гана таандык.

Next

Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгари (Барскани) Карахандардын мамлекеттик башкаруусу тууралуу — Кыргыз маданият борбору

кыргызча ислам баяндар

Махмуд ал-Кашгари өз эмгегинде өзү ак сөөктөрдүн тукумунан жана Карахандар кагандыгын негиздөөчүлөр менен башкаруучулардын урпактарынан экендигин баса белгилейт. Бектерди, кагандарды, падышаларды абийирдүү жана адилет башкарууга чакырган мындай китептер жалпы чыгыш калктарынын орток ой казынасы экенин Жусуп Баласагындын дастанынын баш сөзүнөн эле айгинелей алабыз. Махмуд Кашгари бул сөздүн чигил тилинде экенин айтып, бирок бул терминди огуздар билишпейт деп кошумчалай кетет. Маселен, Махмуд Кашгари чийген дүйнө картасында Искендер Зу-л-Карнайндын дубалы Түштүк-Чыгыш Азия тарапта көрсөтүлөт. Анын санжыралык аты-жөнү: Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед. Билимдүү, окуган, элине карамдуу, Дили да, көзү ток, көңүлү жарамдуу. Кээ бир уруксат берүүлөр канчалык ал киши үчүн гана болушуна карабастан, баары үчүн таандык болмок.

Next

Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгари (Барскани) Карахандардын мамлекеттик башкаруусу тууралуу — Кыргыз маданият борбору

кыргызча ислам баяндар

Кээ бирлерине да оор иштерди кылууга уруксат берчү, булар да күч-кубаты жетиштүүлөр үчүн болчу. Расулуллах хазреттери мусулмандарга ырайымдуулук болуусу үчүн ар түрдүү өкүмдөр билдирген. Имам Шарани аларды ташдид жана тахфиф деп ажыраткан. Улуу каганга баш ийген жергиликтүү «эликтер» дубан хандары өз кезегинде бектер аркылуу өз ээлигин башкарган. . Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг ал-Фараби ат-Түрки - жалпы түрк калктарынын орток аалымы, Теңир-Тоонун эң түндүк-батыш өңүрүндө туулуп-өскөн ойчул. Каган мамлекетти башкаруу жүрүмүндө өзүнүн атайын буйругун — жардыгын чыгарып турган.

Next

Намаз окууну уйронуу начиная соевом

кыргызча ислам баяндар

Имам Шарани хазреттери ар түрдүү ижтихаддардын жана ар түрдүү хадиси шарифтердин ырайым экендигин билдирүү үчүн чоң китеп жазган. Бул дастанда Фирдоуси Искендерге байыркы Ирандагы эң адилет падышанын мүнөздөмөсүн таңуулайт. Арфеже хазреттерине да алтын мурун тагуусуна уруксат берген. Аны ээрчүү үчүн Анын мурасчылары болгон аалымдарды дагы ээрчүү керек. Расулу дагы ырайым жана жеңилдик болушу үчүн ар түрдүү өкүмдөр билдирген. Жусуп Баласагын билимди баарынан жогору коёт, ал аны менен баардык адамдык касиеттерди байланыштырат. Китебине Мизан деген наам берген.

Next