Кыргызча куран китеп. Намаз китеби

Кыргызча куран китеп Rating: 8,2/10 1736 reviews

Ыйык Куран: Маанилеринин Кыргызча Котормосу Менен Аттуу Котормону Таанытуу Жана Илимий Деңгээлде Изилдеп Чыгуу

кыргызча куран китеп

Убадалашкандан кийин Алла менен болгон келишимди бузгандар, Алла бириктирүүнү буйурган нерсени үзгөндөр жана жер үстүндө бузуктукту жайылтуучулар, дал ушулар — зыянга учуроочулар. Алар дилдеринде сага ачык айтпаган нерселерди сакташат. Албетте Куранды башка бир тилге которуп чыгуу анын коёндой окшошун алып келүү дегенди билдирбейт. Сүткорлук кылгандар Кыямат Күнү мүрзөлөрүнөн жин тийген киши сыяктуу турушат. Чындыгында, Биз ачык-айкын өкүмдөрдү жана туура жолду Китепте адамдарга баян кылынгандан кийин, аны жашыргандарга Алла наалат айтат.

Next

Куран Кыргыз(kyrgyz) скачать бесплатно

кыргызча куран китеп

Чындыгында, Алла — жүрөгүңөрдөгүнү да билээрин унутпагыла! Алланын дининен башка дин издешеби? Бул — Алла оң жолго баштагандардан башкаларына абдан оор сезилет. Чындыгында, тууралык менен азгырыктын ажырымы айкын болду. Алла — момундар үчүн ырайым Ээси! Бирок, Алла кимди кааласа туура жолго салат. Баарысы Аллага, Анын периштелерине, Анын Китептерине, Анын элчилерине ишеништи. Кээде диахронияны тарыхый-салыштырма тил илими м-н алмаштырышат. Сүрөөлөрдүн башындагы ар бир сүрөөнүн аты кыргызчага которулуп жазылган.

Next

Намаз китеби

кыргызча куран китеп

Оо Эгем, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүк жүктөй көрбө! Бул нерсе кыргыз маданияты учун коркунучтуу нерсе. Сен да алардын Кыбыласына жүз бурбайсың. Же силер Аллага карата билбеген нерселериңерди айтып жатасыңарбы? Алланын буйругу келгенче аларды кечиргиле, алардан жүз үйрүгүлө! Хидаяттын, туура жолдун жана кутулуунун жалгыз гана өз диндерине калуу менен жүзөгө ашарын ырасташат. Силерден мурдагыларга буйрулгандай эле, силерге да орозо кармоо буйрулду. Тафсирул Карим ир-Рахман фи Тафсири Каламил-Маннан. Ал кимди кааласа кечирип, кимди кааласа азаптайт.

Next

Китеп

кыргызча куран китеп

Биз силерди Фараондун элинен куткардык. Ал - дүйнөдө, акыретте, даңктуу жана Аллага жакындардан. Тамагыңа, суусундугуңа бир көз салчы: өзгөргөн эмес. Ал эми анттарын бузушса , албетте, Алла — Кечирүүчү, Мээримдүү. Изилденип чыккан китепте, мурунку котормолорго караганда алда канча жылыш бар экендигин байкадык. Алардын кектешүүсү оозунан чыккан сөздөн ачык-айкын көрүнүп турат. Ошол учурда силерден эки топ кайратынан тайа түштү.

Next

Интернетте кыргызча китептер барбы?

кыргызча куран китеп

Алла — баардык нерсеге кудурети жетүүчү! Алар мындай ишти кылгандарга акыретте эч кандай үлүш жоктугун жакшы билишкен. Бизге элчилериңе убада кылганыңды бере көр! Алар кимиси Марйамды кепилдикке алаары тууралуу маселеде калемдерин ыргытышып, жаңжалдашкан кезде сен алар менен болгон эмессиң. Бул — жакшылык кылуучуларга милдет. Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йакуп жана алардын урпактары иудейлер, же христиандар болгон деп айтасыңарбы? Биз котормо кылууда пайдалуу деп эсептеген мисалдарды макалабызда берүүгө аракеттендик. Каир: Марказ ли ал-Бухус ва ад-Дирасати ал-Арабиййати ал-Исламиййа.

Next

Кыргыз тилдүү окурмандардын тандоосундагы 20 китеп

кыргызча куран китеп

Өзүңөрдү жакшылык кылуудагы, такыба болууңардагы жана адамдардын ортосун жараштыруудагы антыңар үчүн Алланы калкан кылбагыла! Албетте, жетимдин мал-мүлкүн адилетсиздик менен жегендер өз курсактарына отту жутушат жана тозоктун отунда азапталышат. Силер эмнегедир жаман көрөсүңөр, бирок ал силер үчүн жакшы. Ким шашса — эки күндө , ага— күнөө жок. Бул темага байланыштуу кененирээк маалымат алуу үчүн караңыз:. Алла — силер жасап жаткан иштерди Көрүп туруучу! Kırgızistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülkede İslamî ilimlerle ilgili kitaplar bağımsızlık öncesine göre daha çok yayınlanmaya başlamıştır. Бирок, Курани каримди баштан аят окуган адам хатм сообун алат. Ал каалаган адамына Өз ырайымын багыштайт.

Next

Ыйык китеп туралуу жооп берилген суроолор

кыргызча куран китеп

Аларга пайгамбары: «Анын падышалыгынын белгиси — Эгеңер тараптан көңүлгө бейпилдик жана Муса менен Харундун үй-бүлөсүнөн калган калдыктар буйумдар бар периштелер алып жүргөн сандыктын силерге келүүсү». Силер туура жолго түшүшүңөр үчүн Алла Өз айаттарын ушундай кылып байандайт. Алла тараптан коргоо, же адамдар мусулмандар менен келишими болсо гана аларга сокку урулбайт. Тоорат түшүрүлөрдөн мурда Исраил өзүнө-өзү арам кылган нерселеринен башка бардык тамактар Исраил урпактарына адал болчу. Анан, Ал силерге кайгыдан кийин, силердин бир бөлүгүңөрдү тынчтандыруучу уйку жиберди. Алла — бардык нерсени Билүүчү. Силер Эгеңердин ырайымын көздөгөн болсоңор, силерге күнөө болбойт.


Next

Куран окуунун сооптору.

кыргызча куран китеп

Эгер силер жаралансаңар, тигил коомго да ошол сыйактуу эле жарадарлык жеткен. Алла силерге кайыпты билдирбейт, бирок элчилеринен каалаганын тандап, ошого гана билдирет. Сулайман каапыр эмес, бирок шайтандар каапыр болуучу. Кайсыл жерде болсоңор да, жүзүңөрдү ошол тарапка бургула. Акыйкатта, Алла алардын эмне кылгандарын Көрүүчү! Жакшы сөз жана кечиримдүүлүк, ыза ээрчитип келген садакадан жакшы. Алла — Улуу Ырайымдуулуктун Ээси! Маселен, бирөөгө кат жазууда жакшы көргөн авторуңуздун чыгармасындагы өзгөчөлүктөрдү өзүңүздүкү сыяктуу эркин колдонуп калган болосуз. Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсени Алла жолунда сарптамайынча жакшылыкка жете албайсыңар.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

кыргызча куран китеп

Алар: «Биз бала-чакабыз менен журтубуздан куулуп чыгылган болсок , эмне үчүн Алла жолунда согушпайт экенбиз? Дин жагынан Алладан ким мыкты? Ыйык Китеп туралуу жооп берилген суроолор Азыркы убакта кыргызча жазылган суроолорду биз кабыл албайбыз. Чындыгында эки тайпа бетме-бет келген кезде силердин араңардан артка кайткандар, алардын бузукулук аракетинен улам шайтан жаңылыштыкка түрттү. Өзүңөрдү өз колуңар менен Отко таштабагыла. Эгер силер муну жасай албасаңар, чынында, силер муну эч качан аткара албайсыңар. Бизге Өзүңдүн алдыңдагы Ырайымыңдан бер. Анткени бул Ыйык Курандын маанисин өзгөрткөнгө тете. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин тереңден билип алат.

Next

Китеп

кыргызча куран китеп

Силерге жакшылыктарымды толук берүүм жана туура жолдо болууңар үчүн алардан коркпогула, Менден гана корккула! Эгер аларга жакындоодон мурда ажырашсаңар, же калың берүүнү убада кылган болсоңор, убада бергениңердин жарымын ага калтыргыла. Карызды кайтаруу милдеттендирилген адам айтып, ал катчы жазсын. Бир текстте бул оозеки болбогон элементтер жок жана кандай болсо да кайра орундатуу керек. Кыргыздар илгертеден эле эн маданияттуу калктардын бири болуп келген. Мен Кутахия шаарында окугандыгым учун бул шаарда Кыргызстандан келип билим алып жаткан студенттер менен жолугуп чогулуш жасап бул проектти келечекте эн, жакын убакытта колубуздан келген иш чаараларды жасап , ушул долбоор боюнча кетууну максат кылып койдук.

Next