Баталар кыргызча. Кыргызча Тосттор Жана Тилектер

Баталар кыргызча Rating: 8,6/10 1561 reviews

Орыс тілін үйрену Free Download

баталар кыргызча

Сыймыктуу дөөлөт жашынбасын, Кара ниеттер асылбасын. Азыркы жаштар артын ойлонбой иш кылат эмеспи. Өзүмдү дагы эле жаш сезип жүрсөм керек. . Кайгыланбай каткырып Кол кармашып жүргүлө, — деп бата беришкен. Анткени Акка Сапар, Теңирге Жол түбүндө, айттык, аң-сезимдүү Акт! Видеого тартканы, сүрөтчү эки жашты ар жерден ар түрлөп тартканы, экөө бакыт үйүнөн эки көгүчкөн учурганы, бакыт үйүнө жууп бергендери, шаар кыдырып сейилдегендери болуп бир торпок.

Next

«АТАҢДАН БОТО КАЛБАСЫН, БАТА КАЛСЫН»

баталар кыргызча

Деги балам, каалаганыңды алчы, мен кийлигишпейин деп, амалы куруй ичинен жалдырап да жатты. Жаш балага арналган баталар дегенде биз бобок туулгандан баштап тушамышын кыйганга чейинки болгон убакыттагы б. Бесікке ақ жаулықты әжелер бесікке салып, талапты, арлы, білімді, білікті болсын деген бата, тілегін айтады. Сәтті болсын істерің, Жақсы болсын түстерің, Жұмсақ болсын ішкенің. Анын үстүнө күйөөсүнүн колхоз деген сөзүнө да намыстана түштү. Оқырман, бата берер қарияларымыз көп болсын, Бата сұрар жастарымыз көп болсын! Ошол күчтүн көзү табылганда ал окуяны тикелей өзгөрткөн, ишке ашкан.

Next

Песчаник скин майнкрафт скачать

баталар кыргызча

Пусть тебе покорятся вершины, Непокоренные предками твоими! Есть научно аргументированные игровые методики и разработки, рассчитанные на детей разного возраста. Ачкөз адам башкалардын көзүнө бечара жана кедей болуп көрүнөт жана ал бүткүл өмүрүн эч качан орундалбас куру тилек максаттар менен армандуу ниеттерге сарптап жок кылат. Өмірлік тәжірибе құлаған киіз үйдің ең көп зақымданатыны уық қаламдары екенін көрсетіп жүр. Ал кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү жазуучу. Мурдагы ачык, шатыра—шатман мүнөзү да өзгөрүлүп, жалгыздыкты жактырып, түнт болуп баратат. Андан да берилген баталардын мааниси, орундуулугуна көңүл бурулбайт.

Next

Өргөөңөр башка, казаныңар ашка толсун! Бата менен каалоо

баталар кыргызча

Анда биздин сайт аркылуу озунуздун майрамынызды озгочо кооздой аласыздар. Қыз ұзату батасында қыздың әкесі қызына өсиетін айтып үлкенді сыйлауды, құрметтеу туралы айтылады. Эми ойлосом ысырапты жаман көрчү экен да. Кайната-апасын Айсулуу ушул бойдон төрөлгөндөй сезчү. Дамбыр таш Дамбыр-дамбыр- дамбыр таш, Дамбыр аткан кызыл таш. Оның қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Бата тийген кишинини бак жылоолойт.

Next

бата

баталар кыргызча

Өзүмдү жогото түшүп, эмне деп айтышты билбей, бутумду чечип жатып аябай ойлонсом да, жакшы эч сөз айталбадым. Ошентип, алар теңир тараткан кыргыздардын тегинен тартып, бүгүнкү күнгө чейин уланып-куралып, ардактала айтыла эл оозунда, кагаз бетинде жашап келүүдө. Бата тилеген да, бата берген да абал чыныгы табиятында кайталангыс. Күйөөнүн туугандары аркылуу айыпка жыгып, кемчилиги жок акылман аялга куулуп, күйөөсүн башкарганга өтүшөт. Ак тилегин кошуп, уул-келинине жаңы төшөк, жууркан арнап тикти. Мурдагыдай кылган ишинен, сүйлөгөн сөздөрүнөн күдүктөнгөн Айсулуу эми эрте турбай, жүгүнбөй, мурдагыдай тартынбай калды.

Next

Ақ бата (байқау)

баталар кыргызча

Азамат боп ер жетсін, Қиын кезде жолдастан Аямайтын көмегін. Таластыктардын тою кийит жана призсиз өтпөйт. Бөбекке бата берейік, Ағынан айтып тілекті. Киіз үй формасының дөңгелек түрде алынуы, барлық бөлшектерінің бір-бірімен айналмалы, қозғалмалы шарнирлі етіп жалғастырылуы киіз үйді жел екпініне, жер сілкінісіне төзімді етеді жҽне киіз үйдің бұндай қасиеттері кездейсоқ құйын соғып, не қатты дауылға шыдамай құлаған жағдайда үйлерді аз ғана шығынмен қайта тұрғызуға мүмкіндік береді. Уйкуну бузуп, апаң эмне чалат? Демек оң жақ бiр әлеуметтiк сатыдан екiншi әлеуметтiк сатыға немесе бiр әлеммен екiншi әлемге өткiзетiн көпiр iспеттес.

Next

БАТА

баталар кыргызча

Мен деле апаң деп сүйлөйүн анда, менин апам сеникиндей эмес деп, купуя ичтен кайрып алды. Атам — апам сен жүгүнгөндө айланып-кагылып бата берсе, алар ошондой сөздөрдү айтууга милдеттүүдөй сезилчү. Экинчи никеде турмушу оңолгондор, оңолбогондор да бар. Кызымдын турмушуна киришчээк эне окшойм деп ойлоп алып, өзүн жемелеп да жиберди. Телевизордогу батыштын тарбиялары силерди каякка алып барып такар экен. Қырғыз және қазақ тілдерінде « сөзі « - синонимі «, сөзбе-сөз айтқанында: «Әке үйі» дегенді білдіреді.


Next

Орыс тілін үйрену Free Download

баталар кыргызча

Чебичегим челеңдеп, Челек- челек сүт бер, Ченебестен бүт бер! Бул бата создор балага тилеген курулай эле тилек болбой, баланы тарбиялоодо, кандай адам болуусу ж. Алтын тойго бата Алтын той куттуу болсун, Алтындан баалуу болгула, Жылдыздай наарлуу болгула. Айдарыңнан жел есіп, Желіп барып, желіп қайт. Корпоративное отзывчивость в исполнению многих индивидов выводит ее на качественно новорубленый урез. Чынында эле Кошой өмүрүнүн аягына чейин, башка кандардай болуп Манастын бийлигинен баш тартпаганы, ак ниет кызмат кылганы эпосто баса белгиленет.

Next

Ақ бата (байқау)

баталар кыргызча

Бір елдің атасы болма, Көп елдің данасы бол! Эртең менен эрте туруп кайнене — кайнатаңа жүгүнүшүң керек да. Өз оокатыбыз өзүбүзгө жетиштүү деп коюшкан. Өрүктөр, эрте жаздагы гүлдөр гүлдөп дүйнө көркүнө чыкты. Айсулуу, Белектер өзүнчө кийинип үйдөн чыгып кетмей, жумуштан келип укташмай башка жумуш жок да. Кысылып уялбай, менин келгениме булар кубанычта экен деп, аларды жакшы көрүп, аларга жакындай баштайсың. Қазақы үйлер дөңгелек, толық күмбезді болды.

Next

Кыргызча Тосттор Жана Тилектер

баталар кыргызча

Эртеси Кемел келип, жумушка кеткенге даярданып жаткан. Жергелүү жериң өссүн, Керилип келин өссүн. Бізге келген бәлекет — Қармен бірге қаңғырып, Таудан ары өрлегей, Мұсылман бетін көрмегей. Баатырга да жан керек, каапырга да. Позитивные подстроки разделяйте точкой с весны.


Next