Чабалекей менен жылан на русском. Калем: Жаштар дайыма эле жигердүү болот — Кыргыз маданият борбору

Чабалекей менен жылан на русском Rating: 7,8/10 622 reviews

Айбат » “Ажардын” ажары

Чабалекей менен жылан на русском

А Ысык-Кол б Нарын в Талас г Ош д Чуй 7. Туткалуу кыргыз ак калпак, Тууганым кетпес көңүлдөн. Таң менен шаңшып ышкырган, Уларың эстеп жүрөрмүн, Аскадан аркар көтөргөн, Карааның эстеп жүрөрмүн. Аралап, терип чоңойгом, Адырдын жашыл гүлдөрүн. Аткарып калети жок турмуш шертин, Берметти безелентип таккан эмгек.

Next

Түс жорып көрейік! / Жалпы қазақша форум / Общение / Сервер Казах.ру

Чабалекей менен жылан на русском

Баялиновдун эн алгачкы жазган ырын белгиле. Октябрь революциясынан кийин 1918-жылы Токмокко келип, дарыканада дары-дармек ташуучу, ат багуучу, армиялык казармада ашпозчунун жардамчысы болуп ар түрдүү иштерге жалданып иштейт. » - Деп койчу, маңдайымдан өөп, сылап. Анан да толугу менен жаз кирип келгенде турналар келишет. Жашымдан көөнүм шат болуп, Жалтанбай жүрүп көнгөмүн. Кайсы бир маалыматты интернет тармагында колдонуу алында бизге билдирүү жөнөтүңүз. Бул алдейлеген апаңдын батасы, унутпагын балам! Ал эми тематика жагынан талдай келгенде , прозалык чыгармалардын бир даарында Октябрь революциясына чейинки кыргыз турмушунан кеңкесири орун алган социалдык адилетсиздик , таптык эзүү, салт-санаанын терс көрүнүштөрү сыяктуу темалар козголонун байкайбыз.

Next

Олжобай

Чабалекей менен жылан на русском

Ошол каражат менен 1 ай жашайбыз. Жел жүрүп көңүлүңдү эркелеткен, Жер ушул баатыр кыргыз мекен кылган. Элебаев кайсы жылы дуйнодон кайткан? Жантошевтин эн алгачкы драмасы кайсы? Ала жылан, аш бақа күпілдектер, Кісі екен де ұлықтан ұялмай жүр. Токтогул Сатылганов: Акындын чыгармачылыгы жана баяны. Эрибей мөңгү жаркырап, Эзелден жаткан жерде өстүм, Санаасыз көңүл кубанып, Сайрандап салкын желде өстүм, Кордукту салып душманга, Колумдан намыс бербесмин.

Next

Касымалы Баялинов

Чабалекей менен жылан на русском

Деп айтып бака сууда чардай берди, Оп тартып аны жылан арбай берди. Бөкөнбаевдин башка чыгармалары да орусчага которулган. Москвада журналисттердин коммунисттик институтунда окуйт. Детские рассказы: «Лисица и сурок», «Ласточка и змея». Агалар аман калгыла, Кыянат ишке баспаган. Жетіліп тұр қызыл гүлім Діл бақшасы , Бұлбұлдай жырлаған көңіл! Маселең, мекткптер үчүн жаңыдан жазылчуу окуу китептерине майда аңгемелер , дагы башка адабиятташтырылан материалдар керек эле.

Next

Тесты по Кыргызскому языку

Чабалекей менен жылан на русском

Онын алдындагы куни бир жылан кетип бара жатып еркекке айналып кетеди, сол еркек мени кылкындыра бастайды. Атылып тоодон секирген, Булагың эстеп жүрөрмүн. Дос болобуз экөөбүз Сыр алышып турсак. Кана, курбум, Калам—тулпар биз минип, Жар салалы Европага шам кармап! К- Баялинов вступает в ряды комсомола, затем оканчивает шестимесячную краевую совпартшколу в Ташкенте. Ал рухтан қалай қайта туылуға болатынын арыға үңілмей-ақ Абай-Шәкәрім аталарымыз насихатын өлеңмен өрнектеп, көрсетіп кеткенін дінші ғалымдар түгіл Абай- Шәкәрім танушы философ, тиологтарымыз да біле білмейміз.

Next

DataLife Engine > Версия для печати > Прозаик Касымалы Баялинов

Чабалекей менен жылан на русском

Жамандық істеген әркім Нұрды жек көріп, жасаған істері әшкереленбес үшін Нұрға аян, батаға жоламайды. Жаркыраган күмүштөй Кары сонун Алатоо. В ознаменование 100летия со дня рождения В. Тіпті кейде басқа біреудің өміріне кіріп кетем. Анан мен ал түшүмдү айтып берсем: «Жылан - бул, байлык болот! Жүрчү элең көкөлөнүп мурун кандай? Лениндин 100 жылдыгынын урматына «Каарман эмгеги үчүн» медалдары менен сыйланган. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр, О дағы ұры-қарды тыя алмай жүр. Бір күшті аруақ көп тентекті жын-шайтан, нәпсі жыға алмай жүр.

Next

Жүрөк шуу дейт! Кайык менен 32 метр бийиктиктеги шаркыратмадан түшүп... Видео

Чабалекей менен жылан на русском

Мышыктардай бизде да, Тишибиз курч болсочу. Бутакта турган булбулдун Гүл болсо тили чыкпайбы? Рано лишившись родителей, воспитывался у родственников. Умтулуп сойлоп келип жылан жутту, Баягы түзөйм деген ийри бутту. Бирок ошол серияда бир катар оригиналдуу кара сөз туундулары да жарык көрөгөн. Ал курсактарын ачырбай, чыдамдуулугун, шамдагайлыгын арттырып, күч-кубат берип турган. Анда мен коркуп өлүк өңдү көрүп, Аздан соң ыйлачу элем өңгүрөнүп. Прозаик К Баялинов родился в местности Котмалды с.


Next

КЕЛГИН КУШТАР МЕНЕН ТААНЫШАБЫЗ!

Чабалекей менен жылан на русском

Баарың менен коштошом, Дүйнөдөн каргап жоготкун, Душмандын жолун тоспосом. Күүгүм кирип, күн батканын койсочу, Саат жылып баратканын койсочу. Жел қалаған жерінде соғады: оның гуілін естисің, бірақ қайдан келіп, қайда кеткенін білмейсің. Жашыл чөп—жарашыгы салкын жайдын, Жайкалып, суу башына басып бардым. Кайгы менен муңга салып асманды, Кучагына кысып жүрдү жаш жанды.

Next