Зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак. Беларуская мова 6кл (12г). Дыктанты, пераказы, пераклады (сiняя) арт.: 14426

Зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак Rating: 6,2/10 194 reviews

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

На выкананне заданняў вам адводзіцца 5-7 хвілін. Русский язык : рабочая тетрадь для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Якім вялікім быў мой жах, калі я ўбачыла маці, якая знепрытомнела і ляжала на падлозе, а на яе з самавара пачынае працякаць кіпень, бо яна упала, набіраючы ў шклянку гарбату. I той факт, што нямецкія полчышчы наступалі на вялізным фронце ад Балтыкі да Чорнага мора, часам выклікаў збянтэжанасць і непаразуменне. Мой родны кут казка Выбарачнае чытанне. Ды бурнос матчын перашыем»… Вялікая канцэнтрацыя жыццёвага матэрыялу і скупая трапная мова робяць вельмі змястоўным кожны радок «Юнацтва ў дарозе». Не глядя на рожи и на копыта, решают про-блемы и рубят пером».

Next

Васіль Быкаў. Артыкулы, эсэ, прадмовы, інтэрв’ю, гутаркі, аўтабіяграфіі, выступленні (1957

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

У І класе пры навучанні пісьму вучням дазваляецца выкарыстоўваць аловак замест шарыкавай ручкі. Разработка проектов и изготовление сувениров для выпускников начальной школы, педагогов, родителей, победителей конкурсов представлена как необязательная и вынесена на изучение по усмотрению учителя. Пераках тэксту Навучыцца чытаць па ролях. Перадача асноўнай думкі кожнай часткі тэксту пры дапамозе аднаго-двух сказаў Напісаць пісьмо графічна у малюнках. Аўтары іх больш-менш сумленна перадаюць змест усяго твора ці яго асобных частак, хваляць пісьменніка і стандартна заўважаюць у канцы, што ён напісаў цікавы твор. Результаты поиска: пераказ па беларускай мове 10 класс.

Next

Беларуская мова 6кл (12г). Дыктанты, пераказы, пераклады (сiняя) арт.: 14426

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Хто ведае, быць можа, некаторыя з гэтых былых палонных ваявалі не горш за тых, у каго грудзі ў крыжах? Дагледзець сад , загаіць рана , зберагчы скарб , вызваліць зямля , схіліць галіны , сказаць словы , збудаваць дом , запрэгчы конь , асвятліць горад , пачарнець пні , пажаўцець лісце , зжаць жыта , збялець твар , пашыць адзенне , пасівець валасы , выцерці падлога , прыціхнуць бяроза , стаміцца чалавек , сагнуць цвік , раскрыць вокны , пасінець далячынь , заслаць ложак , зарасці сцежка , паваліць дрэва , абудзіць прасторы , звезці сена. Мы гулялі на сушы, а калі стамляліся, вярталіся на карабель, які пасля рухаў далей і далей, і мы павольна-павольна аддаляліся ад сушы. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў 12. Супастаўленне якасцей характару Стасіка і Тараскі. Як вынік, мы ўсё ра-дзей і радзей сустракаліся на рознага роду мерапрыемствах нацыянальна-адраджэнцкага характару. Высвятленне галоўнай думкі тэксту Падрыхтавацца да падрабязнага пераказу тэксту 95 Лета — жаданая пара года Янка Журба.

Next

Іта Еліна (ןילי הטיא). Дні майго дзяцінства (מימי ילדותי). Фрагмент кнігі

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

А дзядзька Пракоп не збаяўся нічога. Чытаў ён марудна, ледзьве складаючы з гукаў словы — пэўна, саромеўся сваёй малапісьменнасці і таму хаваўся. У час правядзення займальных гульняў тыпу ,,Што гэта за слова? Кожнаму, хто прыходзіў яго наведаць, ён паказваў гэты плод, што радаваў вока, і кожны дакранаўся да яго рукамі. Заняткі маці і бабулі Калі я вярталася са школы ў зімовыя дні, маці і бабулю сядзелі кожная за сваім заняткам. И за своих сыновей, и за чужих, и за себя…» Она не знала, что совершает в тот час, не думала, что «образ ее западет в сердца многих мужчин горьким, неумолимым упреком, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, изгоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой…» Небольшой этот рассказ, написанный в очень сдержанной, лаконичной манере, огромнейшим эмоциональным накалом действует на читателя: множество глубоких мыслей несет его богатый подтекст. Да таго ж вялікі плюс бібліятэкі ў выхаванні дзетак — з маленства прывіваецца лю-боў да кніг і чытання, а таксама да роднай мовы. Авторы учебника: Быстрова В моей научно-технической жизни я всегда стремлюсь изобрести радикально новые продукты и услуги, облегчающие или ускоряющие внедрение любых биотехнологических средств лечения в практику здравоохранения.

Next

Легенды озера Нарочь на беларусском языке

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Зайздрасцю засвяціліся хітрыя вочы, калі прыгажуня пераступіла княскі парог. У школе мы насілі карычневую сукенку з бавоўны, чорны фартух і белыя каўняры, а адзенне для танцаў хоць і мела такі ж крой і колер, але рабілася з больш каштоўнай тканіны. Вылучэнне са зместу карцін зімовай прыроды, слоўнае маляванне адной з іх. Ці можна грэбаваць праўдай чалавечых паводзін перад тварам смерці? Старэйшая дачка была прыгожая і какетлівая. Мы сядзелі на Пашканскім плацдарме за Сератам, сядзелі, закапаўшыся ў зямлю, закідаўшы маладой кукурузай нізенькія шчыты нашых процітанкавых гармат.

Next

Васіль Быкаў. Артыкулы, эсэ, прадмовы, інтэрв’ю, гутаркі, аўтабіяграфіі, выступленні (1957

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Інсцэніроўка эпізодаў твора або твора — цяжкі, але практыкуемы ў школе від работы на ўроках літаратуры. Аўтар і газета проста ўхіліліся ад крытычнага разбору альманаха, пераклаўшы гэтую справу на іншыя выданні. Гарманічнасць колерных спалучэнняў — гэта галоўнае патрабаванне жывапіснага майстэрства — у яго заўсёды беззаганная. Найчасцей ён сёння прыгадвае маці і дзеда. У пла-нах работнікаў не спыняцца на дасягнутым, а далей папаўняць экспазіцыю новымі прадметамі старажытнасці, пашыраць пло-шчу выставы ў далейшым. У некаторых каранях адбываецца чаргаванне е — і : цв е т — цв і сці, усм е шка — усм і хацца, кв е тка — кв і тнець, пам е рці — пам і рае, в е тлівы — в і тацца, бл е ск бл я ск — бл і скавіца, сл е пнуць асл я піць — сл і пучы.

Next

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Таксама дзяўчат там кармілі абедам, і я бачыла, як назіральніца напоўніла чарпак супам і дала яго гаспадыням, каб тыя пакаштавалі ежу, які вучаніцы атрымліваюць на абед. Няхай нашы сэрцы ніколі не чарсцвеюць да ахвяр і ранаў вайны. У даўно запазычаных словах э перайшло ў а , а ў некаторых словах — у ы : характ а р бр ы зент літ а ратура інж ы нер с а кр а тар ц ы р ы монія адр а с канц ы лярыя бухгалт а р р ы сора майст а р поч ы рк р а монт ч ы гун вод а р др ы зіна с а крэт дыр ы жор лод а р ар ы шт У некаторых словах са складамі ро, ло замест о не пад націскам пішацца ы : г ро м — г ры ме́ць, б ро вы — б ры во́, к ро ў — к ры ва́вы, г ло тка — г лы та́ць, б ло хі — б лы ха́, п ло т — п лы таго́н. Чытачы, радыёслухачы і ўсе савецкія людзі разам з героямі славутай абароны ўдзячныя пісьменніку за тыя яго сапраўды самаадданыя клопаты, якія ён праявіў да лёсу несправядліва зняслаўленых людзей. Нам вядома, напрыклад, што двое ранейшых спаборні-каў набылі сабе руска-бела-рускі матэматычны слоўнік. Нават тыя газеты, у якіх справа рэцэнзавання наогул пастаўлена лепш, чым у іншых магілёўская, маладзечанская, віцебская , надрукавалі за ўказаны час па 4—10 рэцэнзій на творы мастацкай літаратуры. Плакала Нара і чакала дапамогі ад каханага.

Next

Іта Еліна (ןילי הטיא). Дні майго дзяцінства (מימי ילדותי). Фрагмент кнігі

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Яшчэ ў аўтобусе, калі яго абыякавы позірк затрымаўся чамусьці на звычайным краявідзе, што прамільгнуў паўз акно, яму неяк нечакана падумалася, што гэты краявід, звычайны для яго, некаму такі родны і жаданы. У складзе інжынернага батальёна будаваў розныя інжынерныя збудаванні і адступаў ад Гомеля да Варонежа. Ужо змалку ён быў і за гаспадыню ў хаце, і за няньку, пасвіў кароў і вазіў соль гандляру, часта перападала яму і «мочаных лейцаў» ад бацькі. Вядомы сваёй працавітасцю і любоўю да прыроды Гродзеншчыны М. У момант на лучыне перад цялеснікамі была падсмажана яешня. Вучні ІІ — ІV класаў рэгулярна выконваюць работу над памылкамі ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася адпаведная навучальная або кантрольная работа.

Next

Дыктанты па беларускай мове 5 клас оверсев

зборнк пераказ па беларускай мове 11 клас матчын падарунак

Маці мяла тканіну, каб тая зрабілася белай і тонкай, у яе былі навалачкі і прасціны, якімі тады дзеля прыгажосці накрывалі ложкі. Вось жа шашкі, шахматы — спартыўныя гульні. Вылучэнне з тэксту слоў і выразаў да характарыстыкі Іллі. Выдаў кнігі прозы «Стронга» 1984 , «Вочы Начніцы» бібліятэка часопіса «Маладосць», 1989 , «Прыручэнне птушкі» 1989 , зборнік казак «Сонейка, свя-ці! «Жыццё чалавека на вайне было для яго тады большай каштоўнасцю, калі гэтае жыццё не шукала выратаваныя за кошт іншых, не хітрыла, не ўвільвала». Фунт каштаваў 40 капеек, а кожны залаты яблык — 6 капеек, бо гэта быў дэфіцыт. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Next