Кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк. Беларуская мова. 3 класс.

Кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк Rating: 7,8/10 228 reviews

Праверачны тэст. 3 клас. Часціны мовы. Прыметнік.

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Над словамі ўкажыце часціны мовы. Спішыце словы, разбярыце іх па саставе. Паветры, лятаюць, у, павуцінкі, празрыстыя. Тэма урока: Кантрольная работа па тэме Паўтарэнне Гукі і літары Мэты урока: 1. Хлопчыкі сталі будаваць снежную крэпасць. Пазіраюць на сонца блакітнымі вочкамі кветкі.

Next

Программа Начальной Школы Беларусь

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Абазначце стрэлачкай су-вязь паміж словамі. Конкурсныя заданні па беларускай мове і літаратуры інтэлектуальнай гульні «Буслік» 8. Вычляненне сказаў у зададзеных частках тэксту. Спалучэнне з іншымі словамі 1 52 Падбор слоў-назваў дзеянняў, блізкіх або процілеглых па сэнсе. Мiнска» намеснiк дырэктара па вучэбнай рабоце, настаўнiк вышэйшай катэгорыi I. Пазнач правільны адказ змяняюцца па… а Ліках, склонах, родах б Склонах, часах, асобах 3.

Next

Беларуская мова. 3 класс.

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Падкрэсліце ў сказах галоўныя члены. Дапішыце яшчэ 2 - 3 словы да гэтай схемы. Вызначэнне тэмы і тыпу тэксту, ролі прыметнікаў у апісанні веснавога дня, запіс прыметнікаў, выдзяленне канчатка і абазначэнне ліку практ. Упарадкаванне дэфармаванага тэксту 1 35 Абагульняючы ўрок па тэме 1 36 Кантрольны дыктант 1 Слова 34 г. Грамадскі агляд ведаў па тэме «Прыслоўе» 7. Абазначце род і склон назоў-нікаў. Дапаможнiк можна выкарыстоўваць як для калектыўнай працы ў школе, так i для iндывiдуальных заняткаў дома.

Next

Прыкладнае планаванне вучэбнага матэрыялу па вучэбным дапаможніку «Беларуская мова. 2 клас, ч. 1, ч. 2»

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Куды прыходзіць вясна пазней за ўсё? Факультатыўныя заняткі «Прыслоўе як часціна мовы. Волочко; кандыдат філалагічных навук, прафесар В. Пастаноўка да іх пытанняў 1 46 Знаходжанне і называнне груп слоў па пытаннях у сказах. Тэст «Лексіка і фразеалогія» 22. Лета Смяецца, радуецца лета, Пяюць шпакі і салаўі. Блок заданняў па тэме «Дарога» 13. Знакі прыпынку ў канцы сказа кропка, пытальнік, клічнік 3 20 Пастаноўка адпаведных знакаў прыпынку па зададзенай інтанацыі 1 21 Інтанаванне сказаў.

Next

Кантрольная тэставая работа ў 9 класе

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Выпішыце словы, якія адпавядаюць схеме. Приоритет отдается педагогам, школам Беларуси. Правядзіце прамую так, каб яна падзяліла гэты прамавугольнік на трохвугольнік І трапецыю. Урок абагульнення ведаў «Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля» 4. Урок абагульнення ведаў «Марфемная будова слова.

Next

Кантрольная тэставая работа ў 9 класе

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Повторение и обобщение правил правописания гласных и согласных в корне слов. Уздоўж агароджы выстраіліся разгалістыя таполі, прыгожыя бярозы. Зборнік «Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» 11. Урок-практыкум «Ужыванне і правапіс займеннікаў» 4. Дзейнік і выказнік як аснова сказа 2 28 Сказы, якія складаюцца з галоўных членаў сказа 1 29 Галоўныя і даданыя без падзелу на віды члены сказа 1 30 Пашырэнне сказаў даданымі членамі сказа з дапамогай малюнкаў 1 31 Пашырэнне сказаў даданымі членамі сказа з дапамогай пытання 1 32 Устанаўленне сувязі паміж словамі ў сказе па пытаннях. Запішыце словы і абазначце ў іх прыстаўкі: абтрэсці, адказаць, падкарміць, узлятаць, скі- нуць.

Next

Средняя школа № 34 г. Могилева

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Які гэта сказ па мэце выказвання? Яго спеў абуджае усё наваколле. Беларуская мова 5 клас Тэма: Вымаўленне і правапіс галосных о,э — а Мэта: Пазнавальная: удасканальваць уменне вызначаць націскныя склады, прымяняць правілы вымаўлення і напісання галосных о,э — а ў спрадвечна беларускіх і запазычаных словах; Камунікатыўная: удасканальваць навык правільнай пастаноўкі націску ў спрадвечна беларускіх і запазычаных словах, развіваць уменне ўжываць у маўленні беларускія і запазычаныя словы; Лінгвакультуралагічная:выхоўваць ціквасць да святаў,павагу да блізкіх людзей Задачы: 1. Край неба блішчыць шырокай чырвонай стужкаю. Лясное возера пакрылася бліскучым лёдам. Назіранне за змяненнем формы ліку дзеясловаў са зменай формы ліку звязаных з імі па сэнсе назоўнікаў практ.

Next

Камбінаваныя кантрольныя работы і тэсты па беларускай мове (3 клас)

кантрольная работа па беларускай мове 3 клас па тэме назонк

Прыведзеныя заданні і практыкаванні маюць творчы характар і дапамогуць вучням замацаваць уменні і навыкі, атрыманыя на ўроках. Знаёмства са зместам кантрольнай работы Кантрольная работа Гукі і літары 1. Выконванне кантрольнай работы па тэме Паўтарэнне Гукі і літары V. Спалучэнне з іншымі словамі 1 55 Падбор слоў-назваў прымет на зададзеную тэму. Маўчанне, сонца, спіць, цяжкі, галубы, хваляванне, спяваць, край, маўчаць, кніга, хвалявацца.

Next