Беш убак намаз китеби скачать. Намаз китеби на Android скачать бесплатно

Беш убак намаз китеби скачать Rating: 6,2/10 497 reviews

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

беш убак намаз китеби скачать

Айткын : «Ал айда согушуу — чоң күнөө. Чындыгында, каапырлардын мал-мүлкү, балдары Алладан келүүчү эч бир нерседен аларды куткарып кала албайт. Ар кимдин өзүнүн бурулуучу тарабы бар. Ал биздин да Эгебиз, силердин да Эгеңер, бизге — өзүбүздүн жасаган амалдар, ал эми силерге — төзүңөрдүн жасаган амалдарыңар таандык. Бирок аял эркекти кечирсе, же колунда нике түйүнү бар талак ээси, эркек кечирсе — ал башка. Ал - дүйнөдө, акыретте, даңктуу жана Аллага жакындардан. Алар силерге кастык кылуудан тартынышпайт.

Next

Намаз — Рисале

беш убак намаз китеби скачать

Алла жолунда өлтүрүлгөндөрдү «өлүктөр» деп айтпагыла. Ошондо Алла Өз каалоосуна ылайык ыйман келтиргендерди, алар талашкан чындыкка жеткирди. Чындыгында, Алла үчүн жерде да, асмандарда да жашыруун нерсе жок. Алардын түн мезгилинде тике туруп, Алланын айаттарын окуп, сежде кылуучу бир тайпасы бар. Китеп ээлеринин баары бирдей эмес. Баарысы Аллага, Анын периштелерине, Анын Китептерине, Анын элчилерине ишеништи.

Next

Намаз для женщин

беш убак намаз китеби скачать

Менден корккула, эй, акыл ээлери! Намаз окуш үчүн ниет кылуу Ичинде: 1. Эркектердин аялдарында акылары болгон сыяктуу эле, аялдардын да күйөөлөрүндө белгилүү акылары бар. Тозоктун бир чуңкурунун жээгинде турган кезиңерде, Ал силерди андан куткарды. Кимде-ким будпарастыктан баш тартып, Аллага ыйман келтирсе, ошондо ал эч качан кыйрабас бекем таянычка ээ болот. Бирөөнү өлтүрүп коюп, ал тууралуу өз ара талаш-тартышка түштүңөр, Алла силер жашырганды ачыкка чыгарат. Free bet stakes are not returned as part of the settlement of successful free bets.


Next

Намаз — Рисале

беш убак намаз китеби скачать

Алла алардын оорусун дагы да күчөтөт. Албетте, Сен тооболорду Кабыл кылуучу, Мээримдүүсүң! Өзүң каалаганыңа эсепсиз ырыскы бересиң! Менин силерге кылган жакшылыгымды, силерди ааламдагылардан артык кылганымды эстегиле! Мүмкүн силер туура жолго түшөөрсүңөр. Алла — сүткорлукту жокко чыгарып, садаканы арттырат. Өздөрүнүн каапырлыгы менен алардын жүрөктөрү музоого ибадат кылууга сугарылан эле. Алар кимиси Марйамды кепилдикке алаары тууралуу маселеде калемдерин ыргытышып, жаңжалдашкан кезде сен алар менен болгон эмессиң. Мал-мүлкүн элдер көрсүн үчүн сарптаган, Алла менен Акырет күнүнө ишенбеген адамга окшоп, садакаңарды колко кылып, же ыза менен бузуп албагыла.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

беш убак намаз китеби скачать

Сажда — бешене, мурун саждага тийүүсү керек 6. Аларды өздөрү ойлоп чыгарган нерселер дин жолунан адаштырды. «Жакшылыктардан кайрымдуулук кылган нерсеңер ата-энеңер, туугандар, жетимдер, кедейлер жана жолоочу үчүн. Алланын буйругу болмойунча эч ким өлбөйт! Жакшылыктан эмнени сарптабагыла, чындыгында, Алла — аны Билүүчү! Андан соң силер баш тарттыңар, эгер Алланын жакшылыгы жана мээримдүүлүгү болбогондо силер зыян тартуучулардан болмоксуңар. Алла силердин жасап жатканыңарды байкабай калбайт! Ал Акыретте үлүштөн куру калат.

Next

Намаз китеби на Android скачать бесплатно

беш убак намаз китеби скачать

А ким бай болсо, анда жетимдин мал-мүлкүнөн өзүн кармасын. Алланын ырыскыларынан жегиле, ичкиле, жер үстүндө жамандык, бузукулук кылбагыла! Кимге Эгесинен насаат Сөз келген кезде, өздөрүн тыйышса, мурункулары кечирилет , а иши Аллага таандык. Алар: «Биз бала-чакабыз менен журтубуздан куулуп чыгылган болсок , эмне үчүн Алла жолунда согушпайт экенбиз? Ал каалаганын туура жолго салат», — деп айткын. Калган бөлүгүңөр өздөрү менен алек болуп, санаа тартып жатышты. Ким осуят кылуучунун каталык, же күнөө ишинен коркуп, аны менен мурас алуучулардын ортосун оңдоп койсо, анын күнөөсү болбойт. Башкача айтканда Аллахтын айбаттулугун даңазалоо үчүн тилибиз менен жана аракетибиз менен Субханаллах деп, Аллах Тааланы кемчилик сыпаттардан … 27. Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген элин мөмө-жемиштерден ырыскылант.

Next

Намаз — Рисале

беш убак намаз китеби скачать

Ибрахим: «Эгем, өлүктү кантип тирилтесиң? Чындыгында, Алла — жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. Алар Анын каалоосунан башка эч нерсе билишпейт. Авторун да билишпептир, себеби алар соопчулук үчүн жазылчу экен. Ал кандай жаман — кайтып баруучу жай! Чындыгында, силер түшүнүшүңөр үчүн Биз силерге белгилерди байан кылдык. Кимде-ким Исламдан башканы дин катары тутунса, анын дини кабыл кылынбайт.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

беш убак намаз китеби скачать

Бул аталгандар — ушул дүйнөдө пайдалуу нерселер. Өз алдындагы күбөлүк берүүнү Алладан жашыргандан да каттуу адашкан бирөө болобу? Алар каниеттүү болгондуктан билбеген киши бай деп эсептейт. Бирок тообо кылып, абалдарын оңдогондордун жана Чындыкты баян кылгандардын күнөөлөрүн кечиремин. Мага көргөзчү» - деген учурда, Алла айтты: «Ишенбейсиңби? Аларга — оорутуучу азап бар! Биз Муса менен кырк түндү убадалаштык , ал кеткенден соң өзүңөргө музоону кудай кылып алдып, силер зулум кылуучулардан болдуңар. Гүл жыттанып турса дагы айланам, Бир кылчайып, мен өзүңө байланам! Аны сага чындык менен окуп берип жатабыз. Алла — Улуу Ырайымдуулуктун Ээси! Тагдырга; жакшылык жана жамандык Аллахтан экендигине ишенүү 7. Бирок анчалык узун жашоо да аларды азаптан оолактата албайт.

Next