Куран кыргызча текст. Куран Кыргыз(kyrgyz) скачать бесплатно

Куран кыргызча текст Rating: 7,6/10 266 reviews

Куран Кыргыз(kyrgyz) скачать бесплатно

Куран кыргызча текст

Алла — жакшылык кылуучуларды сүйөт! Ал ажал — жазылуу бир мөөнөт. Эгер сүткорлукту таштоону каалабасаңар, муну — Аллага, анын элчисине каршы согуш деп билгиле. Силерден кимдир бирөө дининен кайтып, каапыр абалда көз жумса, ошолордун сооп-амалдары бул дүйнөдө да, Акыретте да текке кетет. Это имена Господа, которые доступны человеку. Слава Аллаху — Великому Творцу, власть которого распространяется на всё сущее. Ал экөөсүнүн пайдасынан күнөөсү чоңураак.


Next

Текст песни Сура 36, Ясин, слова песни

Куран кыргызча текст

Алар силерге кайгыдан башка эч бир зыйанын тийгизе алышпайт. Алардын сыйлары — Эгесинен кечирим жана алдынан дарыйалар агып турган бейиштер. В суре указывается на то, что Аллах воскрешает мёртвых и считает деяния Своих рабов. Аларды кечир жана алар үчүн кечирим сура. Марйам уулу Исага кереметтерди берип, аны Жебреил аркылуу күчтөндүрдүк. Испокон веков браслет считался символом вечности, непрерывности, цельности и нравственности, и, исходя из этого сура как бы крепко окольцовывает аяты Священного Корана духовной нравственностью. Бирок муну акыл ээлери гана түшүнө алат.

Next

Сердце Корана

Куран кыргызча текст

Не могли бы вы привести хадисы о пользе чтения данной суры? Более того, имам воспринимается как «Коран натик» — говорящий Коран. Алла силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Алар силерге кастык кылуудан тартынышпайт. · Окулуп жаткан Куран аяттарын ыкылас менен бериле угуу, түшүнө алса мазмунуна ой жүгүртүү зарыл. Ага ишенбегендер болсо зыянга учурашат.

Next

Перевод слово «Куран» с Кыргызского на Все язык в

Куран кыргызча текст

Разве они не обращали внимания на то, сколько бывших до них народов Мы погубили, и не извлекли из этого поучительного урока? Эки имамдын Имам Абу Юсуф жана Имам Мухаммеддин өкүмү боюнча асрдын башталган убактысы болуп саналат. Акыйкатка бузукулукту аралаштырбагыла жана билип туруп акыйкатты жашырбагыла! Белгилүү бир мөөнөткө бири-бириңерден карыз алсаңар берсеңер , аны жазып койгула! Ошентип, шайтан аларды азгырды жана аларды орун алган жайынан чыгарды. Өлтүрүлгөндөр үчүн өч алуу да силерге буйрулду : азат адам үчүн — азат адам ; кул үчүн — кул; аял үчүн — аял жазалансын. Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Аллага ыйман келтирген, жакшылыкка үндөгөн, жамандыктан тыйган, жалпы адамзат үчүн жиберилген жакшы коом болдуңар! Асмандар менен жердин кожойундугу — Аллага гана таандык. Чындап эле силер аларды ыйман келтирет деп үмүттөнүп-каалап турасыңарбы? Однако шиитские толкователи убеждены в том, что басмала является частью всех без исключения сур Корана, даже суры «Ат-Тауба».

Next

Аль

Куран кыргызча текст

Алла Өз белгилерин ушундай баяндайт, балким алар такыба болушар. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин Кыбылаңарды Биз өзгөрттүк. Силердин араңардагы мындай ишти кылганыңарга бул дүйнөдө кордук, ал эми Кыямат Күнүндө алар эң чоң азапка ташталат. Чындыгында, силер түшүнүшүңөр үчүн Биз силерге белгилерди байан кылдык. Алар бул дүйнөдөгү жашоону акыреттеги жашоосунун ордуна сатып алгандар, алардын жазасы жеңилдетилбейт, аларга жардам да берилбейт. Эгерде ошол күн силердин үйүңөрдө болсо, анда Куранга амал кылган адам тууралуу силердин оюңар кандай? Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт.

Next

Сура Корана — Википедия

Куран кыргызча текст

Кимде-ким муну жасаса дос кылса , анын Алла менен эч кандай байланышы жок. Призыв выйти из могил — лишь один глас, и вот они все уже собраны к Нам, и все предстанут перед Нами для расчёта и воздаяния. Ошондон кийин кимде-ким Алла жөнүндө жалган сөз таратса, — мына ошолор заалымдар! Бардык жандар өлүм даамын татышат жана Кыйамат Күнү ар бириңерге сыйлыгыңар толугу менен берилет. Эгер силер ыйман келтиргенден кийин китеп ээлеринин кээ бир тобуна мойун сунсаңар, алар силерди кайра каапырлыкка кайтарышат. Адамдардын ортосунда келишпеген нерселерде өкүм кылуу үчүн алар пайгамбарлар менен бирге Акыйкат Китебин жиберди. Cилерди жамандыкка, ыпластыкка жана Алла тууралуу силер билбеген маалыматты айтууга буюрат. Ошол учурда силерден эки топ кайратынан тайа түштү.

Next

Аль

Куран кыргызча текст

Арабско-русский словарь, под редакцией В. Ошондо Ибрахим: «Эгем өлтүрөт жана тирилтирет», -деди. Кимге даанышмандык берилсе, демек ага жакшылык мол берилди. Множественное число со значением «мы» употреблено, ибо ислам позиционирует себя в качестве религии — общины мусульман, связанных друг с другом узами веры и братства. Чындыгында, Алла — жүрөгүңөрдөгүнү да билээрин унутпагыла! Качан коопсуз болгонуңарда , ким умраны ажылыкка чейин аткарган болсо , жеңил курмандык чалат. » -деп айтылса, аны текеберлиги күнөө менен кармайт. Мага көргөзчү» - деген учурда, Алла айтты: «Ишенбейсиңби? Эгерде жаабаса, ага себелеген жамгыр деле жетиштүү.

Next

Перевод слово «Куран» с Кыргызского на Все язык в

Куран кыргызча текст

Жардам — Мартабалуу, Даанышман Алладан гана! Следовательно, избыток грехов и небрежность в поминании Аллаха вызывают ржавление сердец, как вода вызывает ржавление железа. Эгер алар моюн толгошсо, анда тек гана талаш-тартышта Алла сени аларга жетиштүү кылып коет. Чындыгында эки тайпа бетме-бет келген кезде силердин араңардан артка кайткандар, алардын бузукулук аракетинен улам шайтан жаңылыштыкка түрттү. Алар үчүн бул дүйнөдө кордук, ал эми акыретте чоң азап бар. Сен да алардын Кыбыласына жүз бурбайсың. Бири-бириңди кечирүү — такыбалыкка жакыныраак.

Next

Куран Кыргыз(kyrgyz) скачать бесплатно

Куран кыргызча текст

Ыймандуулар Аллага гана тобокел кылышсын! Однако этому предположению, как установил Г. Ким анын тууганы тарабынан кечирилсе, анда, жакшылыкты ээрчип, жакшылыкча аткаруу зарыл. Анткени бузукулук — өлтүрүүдөн да чоңураак күнөө. Таким образом, имам, будучи назначен руководителем и вождём мусульман, при этом не придаётся Аллаху в сотоварищи и является точно таким же рабом Аллаха, как и другие люди, а потому по отношению к Аллаху является ведомым. Ал каалаган адамына Өз ырайымын багыштайт.

Next

Кыргыз тилинде

Куран кыргызча текст

Они не будут в состоянии из-за внезапного гласа, который поразит их, составить завещание или вернуться к своим семьям. Чындыгында ал силерге анык душман. Эгер аларга камкордук кылсаңар, анда алар силердин бир тууганыңар. Чындыгында, шайтан өз досторун коркутат. Намазга тургула жана зекет бергиле! Те, кто попадет в Рай, будут получать удовольствие от пребывания там. Жалганга чыгаруучулардын акыбети эмне болгонун көргүлө! Алар Алланын каарына учурап, кедейчиликтин да соккусун тартышат.

Next