Рухий тарбия китоби скачать. Учебники и учебные пособия для 8

Рухий тарбия китоби скачать Rating: 6,9/10 1682 reviews

Амалий машғулот мавзулари ва саволлари

рухий тарбия китоби скачать

Дар онҳо Аҳурамаздо сарчашмаи фазлу дониш, Аҳриман бошад сарчашмаи ҷахлу нодонӣ буд. Книга всегда скажет правду и покажет верный путь к истине, даже если если она содержит лож. Г Маънавият жамият равнакининг бош омилидир. Чоми чанд муддат дар назди Козизодаи Руми аз илмхои хисоб, риёзиёт ва нучум таълим мегирад. Нажмиддин Қубро шахснинг маънавий камолот боскичлари ҳақида. Ин омӯзиши якҷоя дар ҳамкор аст,,, Ба талабагон барои фикр кардан имконият додан,,,, Назорат ба кори гурӯҳҳо ,,, Муаллим ҳуқуқҳои моро химоя мекунад 23.

Next

8

рухий тарбия китоби скачать

Қуръони Карим нечта сура ва нечта оятдан иборат? Тарққиётнинг «Ўзбек модели» ва унинг маънавий ҳаётда намоён бўлиши. Mazkur darslik kasb-hunar kollejlari uchun tuzilgan jismoniy tarbiya dasturi asosida yozilgan bo'lib, unda kollej o'quvchilarining jismoniy tarbiya va sportga oid o'zlashtirishi zarur bo'lgan nazariy bilimlar va amaliy mashqlar o'rin olgan. Маънавиятнинг устивор сохага кўтарилишининг нечта сабаби бор? Инсон иффатли, гўзал хулқли бўлмоғи лозим. Абулқосим Умар аз — Замаҳшарий 1075 йил 19 мартда Хоразмнинг Замаҳшар қишлоғида туғилди, бошланғич билимни ўз қишлоғида олди, сўнгра Хоразм мадрасасида ўқиди. », «Субстанция ҳа қида», «Фалсафа манбалари», «Логикага кириш», «Масалалар манбаи» каби 160 дан орти қ рисолалар яратди. Пас фикру тадбир он аст , ки ман худамро касал кунам ва шогирдонро дар куи бекори андозам. Баъдан дар заминаи ин мактабҳо, мактабҳои маҳдуди кохинӣ ё назди дарборӣ ташкил ёфтанд.

Next

5 синф I

рухий тарбия китоби скачать

А Гумата - яхши фикр, гугга — яхши суз, гварита - яхши ишда, Б Ясна - šурбонлик šилиш, гугга - яхши суз, яшт- иймон келтириш. Ушинский ва бошқаларнинг педагогик қарашларига боғлиқ ҳолда ривожланган. Пешаки миннатдории худамро баён мекунам. Дар давраи таназули ҷамъияти ибтидоӣ чуноне, ки дар китоби муқаддасӣ «Авесто» омадааст унсурҳои аввалини динӣ зардуштӣ пайдо шуда, ки онҳо ба чор гурўҳ табақабандӣ шуданд: кохинҳо ҳукумронии аҳолӣ, осмон , ашрофони ҳарбӣ, зироаткорон, чорводорон. Барои иљро намудани ин вазифаю талаботҳои имрўзаи давлат ва љомеа дар самти омўзиш ва такмили забонњои хориљї китоби « 100 мавз ў ъ њ ои озод ва 50 њ икоёти тарбияв ї » наќши басо муњимро мебозад. Камтар кишида ҳавои ғурур, манманлик бўлмайди, у одоб — ахлоқли, меҳр — шафқатли бўлади, ишида, сўзида қатъий туради.

Next

Вазорати маориф ва илмии љумњурии тољикистон

рухий тарбия китоби скачать

Бу тўрт сезгини ҳис этувчи махсус аъзолар танада мавжуддир. «Ҳадис ва Ҳаёт»нинг нархини ҳам билмайман. Ислом Каримов асарларида баркамол инсонни тарбиялаш ғоялари 2. Камтарлик инсоний энг гўзал фазилатдир. Ёшлар маънавиятининг ривожлантиришда ќуšуšни мухофаза šилувчи ташкилотларнинг роли.

Next

Таълиму тарбия дар халқҳои эронинажод, то истилои арабҳо — Мавзуҳои тоҷикӣ

рухий тарбия китоби скачать

Ниҳоят, сумка жўхорипоя ичидан топилди. А Гумата - яхши фикр, гугга — яхши суз, гварита - яхши ишда, Б Ясна - қурбонлик қилиш, гугга - яхши суз, яшт- иймонкелтириш. Дар Миср дар мактабҳои кохинӣ хизматӣ хатӣ — нероглифӣ мураккаб мукаддас — ро меомузонданд, дар мактаби муншиҳо бошад, аз хати содда кардашуда иератики - ро истифода мебурданд, ки он оҳиста ҷои хатти мактабҳои кохиниро мегирифт. » Аз Чоми се девон, «Хафт авранг» иборат аз хафт маснави , «Бахористон» ва «Чихил хадис» ба мо омадааст, ки хар кадоми онхо дорои ахамияти калони адабиву эстетики мебошанд. Ислом таълимотида айтилишича, бахил киши оқибатда хор бўлади, кўпчиликнинг нафратига учрайди.

Next

5 синф I

рухий тарбия китоби скачать

То ин дам Абдурахмон дар Чом, дар назди падараш Низомиддин Ахмад хату саводи пурра бароварда, инчунин сарфу нахви забони арабиро низ то андозае аз худ карда буд. Монийлик таъпимотларида маънавият масалалари қайси китобларида ёритилган? Б Маънавият-инсон ва жамият маданиятини негизи. Соли 550 донишгоҳи «Гунди Шопур», ки асосашро Шопури аввал гузошта буд, шўҳрати зиёд пайдо кард, ки дар он ҷо корҳои тадқотии илмӣ доир ба фалсафа ва илми тиб сурат мегирифт. Сал олдинрок дуконга борганимда нархини 86000 дейишганди. А Лотинча сўздан олинган бўлиб илмли, дид-фаросатли маъносини англатади. Сӯҳбат,,, Лексия,,, Хикоя,,, Баёни муаммовӣ 38. Олимнинг таъкидлашича, сезги ўз қўзғатувчи аъзолари орқали юзага келади.

Next

ZiyoNET › Кутубхона › Барча китоблар

рухий тарбия китоби скачать

Қуйидаги таянч тушунчаларни қисқача изоҳланг: 1. У аввал хост ба хизмати дарбор равад, вале одати хушоматгуи надошт ва нарафтанро афзалтар донист. Мақсад ва вазифаҳои мониторинг чист? Мазданизм таълимоти нечанчи асрда вужудга келди? А «Худога ўзини топшириш, иймон келтириш», «мусулмон» Б «бўйсуниш», «худога эътиқод килиш», «илохий» В «Худога ўзини топшириш», «итоат», «буйсуниш» Г «Итоат», «Содиклик», «бўйсуниш» 7. Ўша даврда «турк тили» деб ном олган ўзбек тили адабий тил хусусиятига эга бўлди. Буд аз чил зиёд таснифаш, Ру дар эъчоз кард таълифаш. Катталар кечки овқатдан кейин телевизор томоша қилмаслик ёки уни ўчириб қўйиш учун ўзида куч топа олса, қани эди. Эпостун саптары жазуу эстеликтеринде берилген идол жонундогу маалыматты бекемдейт, анда алтын идол жонундо айтылат.

Next

ТАФСИРИ ХИЛОЛ КИТОБИ ХАКИДА

рухий тарбия китоби скачать

Унинг таълимоти уч нуқтада: Хумата — яхшилик, Нухта — тўғри сўз, Хваришита — яхши хулқларда мужассамлашган. Як соати дарс ба чанд қисм тақсим мешавад? Ўзбекистон миллий мустақиллигининг иқтисодий ва маънавий асослари. Мавлоно ба шогирдон асари олими машхур «Шархи тарид»-и Мавлоно Алии Кушчиро тадрис мекард. Узоқ тарихимиз, бой маданиятимиз, серқирра маънавиятимиздан гувохлик берувчи Хива ва Бухоро шахарларининг 2500 йиллик тўйлари нечанчи йилда нишонланди? Фарзандларига турли билим ва ҳунарлар ўргатиш, уларни гўзал ахлокли қилиб , вояга етказиш ота — онанинг бурчидир. Илм ўрганишдан мурод мансаб эмас, аввал ўқиган илмига ўзи амал қилиб, сўнг халқ ва Ватан олдидаги бурчни адо этишдир. Касида дар девонхои шоир чои дуюмро мегирад, ки микдори онхо 53-то мебошад. Дар хар чо Чомиро иззату эхтиром мекарданд.


Next