Тафсири конститутсияи точикистон. Тафсири конститутсияи чт

Тафсири конститутсияи точикистон Rating: 8,4/10 797 reviews

Ислохоти конститутсиони дар Чумхурии Точикистон

тафсири конститутсияи точикистон

Давлат иштироки баробари мардону занонро дар рукнҳои қонунгузорӣ, иҷроия ва судии ҳокимияти давлатӣ бо тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва ғайра таъмин менамояд. Қонунҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар муҳлати даҳ рӯзи баъди қабули онҳо имзо ва интишор карда шаванд. Агар қаблан миллатро аз рӯи забон, баромади нажодӣ, хунӣ ва махсусияти фарҳангӣ мешинохтанд, акнун миллатҳои муосир ҳамчун иттиҳоди одамоне эътироф карда мешавад, ки дар тобеияти як давлати демократӣ ва ҷамъияти шаҳрвандӣ қарор дошта, фарҳанги хосаи ҳуқуқӣ ва маданияти зиндагӣ, инчунин як забони умумии муоширати давлатиро дороанд. Эзох: Дар боби мазкур зери мафхуми ноболигон шахсони хурдсол ва ноболиг фахмида мешавад. Синни ниҳоии дар вазифаи судяи Суди конститутсионӣ фаъолият намуданро қонуни конститутсионӣ муайян менамояд. Таъини чазо барои мачмуи чиноятхо 1 Дар сурати содир намудани мачмуи чиноятхо суд барои хар чиноят алохида чазо асоси ва иловаги таъин намуда, бо рохи чазои сабуктарро дар бар гирифтани чазои вазнинтар ва ё бо рохи пурра ё кисман зам кардани чазохои таъиншуда чазои нихоиро муайян менамояд.

Next

20

тафсири конститутсияи точикистон

Моддаи 69 Салоҳияти Президент: 1. Ҷаласаҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ошкоро гузаронида мешаванд. Especially he was as a substitute for the midway through last season, people started to worry about him. Дар ҳолатҳое, ки корманд талаботи қонунро вайрон мекунад, ба ӯ тибқи қонун ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст ва он татбиқ мешавад. Моддаи 34 Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд.

Next

МАҚОМОТИ СУДИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАСИРИ ТАЪРИХ ВА ИСТИҚЛОЛИЯТ

тафсири конститутсияи точикистон

Касдан расонидани зарари миёна ба саломати 1 Касдан расонидани зарари миёна ба саломати, ки барои хаёт хавфнок набуда ва окибатхои дар моддаи 110 хамин Кодекс пешбинишударо ба миён наовардааст, вале боиси харобшавии тулонии саломати ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки кобилияти умумии мехнати шудааст, — бо корхои ислохи ба мухлати то ду сол ё махрум сохтан аз озоди ба мухлати то ду сол чазо дода мешавад. Вайрон кардани коидахои чаррохии трансплантация 1 Вайрон кардани шарту тартиби бурида гирифтани аъзо ё бофтахои бадани инсон ё шарту тартиби дар конун пешбинигардидаи трансплантация, ки боиси аз беэхтиёти расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатии донор ё реципиент гардидааст, — бо махрум сохтан аз озоди ба мухлати то се сол чазо дода мешавад. Эътирофи инкишофи ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ меъёри кафолатдиҳандаи ин амал мебошад. Дар заминаи ин меъёр Ҷумҳурии Тоҷикистон дипломатияи дуҷониба ва бисёрҷонибаро густариш дода истодааст. Но банкам до указанного срока удалось вернуть Минфину только 33% выданных средств.

Next

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон — Википедия

тафсири конститутсияи точикистон

Бояд гуфт, ки асоси иҷтимоии давлатро гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ - коргарон, кишоварзон, ҳунармандон, хизматчиёни давлатӣ, соҳибкорон, тоҷирон, хизматчиёни ҳарбӣ, нафақахӯрон, кӯдакону наврасон, ҷавонон ва ғайра ташкил медиҳанд. Доги суди 1 Шахс доги суди дошта эътироф карда мешавад, аз рузи эътибори конуни пайдо кардани хукми айбдоркуни, ки бо он чазо таъин карда шудааст ва то рузи бархам хурдан ё бардоштани доги суди. Вайрон кардани коидахои байтори ветеринари ва коидахои барои мубориза ба мукобили касали ва хашароти зараррасони растани мукарраршуда 1 Вайрон кардани коидахои байтори, ки аз беэхтиёти боиси пахн гардидани эпидемия касалихои сирояткунанда , эпизоотия муромурии хайвонот ё дигар окибатхои вазнин шудааст, — бо чарима ба андозаи аз панчсад то як хазор нишондиханда барои хисобхо ё махрум сохтан аз озоди ба мухлати то се сол чазо дода мешавад. Аз тарафи давлат як қатор чорабиниҳо бо мақсади ҳимоя ва истифодабарии оқилонаи заминҳо, ҳифзи замин, пешгирӣ намудани вайроншавӣ ва роҳ надодан ба гирифтани заминҳои арзишнок қиматнок аз муомилоти кишоварзӣ, инчунин бо мақсади барқарор кардан ва баланд бардоштани ҳосилнокии замин равона карда шудаанд. Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст. Истифодабарии фазои ҳавоӣ аз тарафи субъектҳои хориҷӣ дар асоси шартномаҳои байналмилалии бо Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда сурат мегирад. Вазъи ҳуқуқи онҳоро қонунҳои амалкунанда танзим мекунанд.

Next

Замина, марҳила ва хусусиятҳои хоси қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи ҳуқуқӣ

тафсири конститутсияи точикистон

Дар ин раванд ба инкишофи ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқ, ки таъмингари иқтисоди бозаргонӣ мебошанд, диққати асосӣ дода мешавад. Ин ҳолатро моддаи 4 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон» низ таъкид намудааст. Махдуд кардани озоди 1 Махдуд кардани озоди, яъне нигох доштани махкумшуда дар муассисахои махсус бидуни чудо кардан аз чамъият дар шароити татбики назорат аз болои он ба мухлати аз як то панч сол мебошад. Технология тасниф ва таракиети он 3. Давлат зидди ҳар гуна маҳдудгардонии фаъолият ва рақобати носолим мебошад, баробарии ҳимояи ҳамаи шаклҳои моликиятро эълон менамояд.

Next

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон — Википедия

тафсири конститутсияи точикистон

Давлати Сомониён 819 — 999 — нахустин давлати миллии точикон гардид. Лоиҳаи Қонун дар бораи буҷет, оид ба муқаррар кардан ва бекор кардани андозҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мешавад. Шӯрои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад; 12. Aug 15, 2016 - Конфронси илмї дар мавзуи 'Сарќонун кафолати њуќуќ ва озодињои инсон' бахшида ба 20-солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон'. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардида, тағйиру иловаҳо ба он танҳо бо роҳи раъйпурсӣ ворид карда мешаванд.

Next

Хуш Омадед ба Блоги ман: Накшаи таквими аз фанни хукук

тафсири конститутсияи точикистон

Мачлиси намояндагон дар асоси интихоботи умумии бевосита ва овоздиҳии пинҳонй интихоб гардида ба таври доимй ва касбй амал мекунад. Дар қисми дуюми моддаи тафсиршаванда сухан дар бораи имкониятҳои баробари мардон ва занон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию давлатӣ меравад. Дар ин муносибат Ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиев К. Салохияти раиси Шурои адлияи Чумхурии Точикистон Хорич карда шуд бо К конст. Ҳамин тавр, халқи Тоҷикистон бавосита тавассути намояндагони худ, ки вакилии онҳоро бар дӯш доранд ва ё Президенти кишвар, ки роҳбарии давлат ба ӯ супурда шудааст, дар идоракунии кишвар ширкат меварзад.

Next

КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

тафсири конститутсияи точикистон

Шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар аз он, ки ба кадом дин пайравӣ мекунанд, комилан баробарҳуқуқ мебошанд. Ҳар кишвари ба истиқлолияти давлатӣ ноилгардида соҳиби пойтахт низ мебошад. Барои расонидани чунин зарар шахсе ба чавобгарии чинояти кашида мешавад, ки фармон ё амри гайриконуни додааст. Дар қонуни зикршуда дар баробари забони давлатӣ, инчунин барои инкишоф ва истифодаи озодонаи забонҳои қадимаи қаламрави мамлакат, аз қабили забонҳои помирӣ ва забони яғнобӣ имкониятҳои васеъ пешбинӣ гардидаанд. Нақши халқ дар ташкили ҳокимияти давлатӣ, таҳияи санадҳои барномавӣ, таълифи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ калон аст. Гасби гаравгон 1 Гасби гаравгон ё нигох доштани шахс ба сифати гаравгон марбут бо тахдиди куштан ё расонидани зарар ба саломатии у ё минбаъд нигох доштани хамин шахс бо максади мачбур намудани давлат, ташкилотхои байналмилали, шахсони вокеъи хукуки ё гурухи шахсон ба ичро ё худдори намудан аз ичрои ин ё он харакат хамчун шарти озод кардани гаравгон, — бо махрум сохтан аз озоди ба мухлати аз панч то дах сол чазо дода мешавад. Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад.

Next

20

тафсири конститутсияи точикистон

Моддаи 22 Манзили шахс дахлнопазир аст. Тақсимоти ҳокимият барои таҳкими давлати ҳуқуқбунёд мусоидат менамояд. Шартномаҳои байналмилалие, ки ба танзими масъалаҳои душаҳрвандӣ равона шудаанд. Дар ин давра зиёда аз сад давлати дунё мавриди ҳамлаҳои ғайриинсонии террористон ва ифротгароён қарор гирифт. Маблаггузори ва таъминоти моддию техникии Маркази таълимии судяхо Маблаггузори ва таъминоти моддию техникии фаъолияти Маркази таълимии судяхо аз хисоби бучети чумхурияви сурат гирифта, бо сатри алохида зикр меёбанд К конст. Мехри бузурги ин сарзамин хар як инсони асилро дар дилу дар чон аст.

Next