Мугалимдерге ыр. МУЗЫКА

Мугалимдерге ыр Rating: 9,6/10 1271 reviews

Рабаят кыргызча жомок китептер

мугалимдерге ыр

«Музыка» 2-класс боюнча окуу китеби. Музыка сабагын жүргүзүүдө, ар бир мугалим чыгармачылык ишмердүүлүгүн арттыруу менен заманбап жаӊы ыкмаларын иштеп чыгуу; 9. Темикеева үй-бүлөдө 4 бир туугандын экинчиси. Окутууну турмуш менен тыгыз байланыштыруу, окуучуларды күндөлүк жашоо—тиричилигиндеги бири—бирине болгон жылуу мамилесине, жакшы көндүмдөргө, адаттарга үйрөтүү, эмгектик иш—аракеттерди аткарууга көнүктүрүү маселелери; 7. Китепте кыргыз балдар фольклорунун изилдениши, анын идеялык мааниси, өзөгүндөгү тарбия-таалим идеялары, тарбия принциптери менен методдору. Тойго чакыруу баракчасына жазылган ыр саптарынан жаза кетсениздер.

Next

Рабаят кыргызча жомок китептер

мугалимдерге ыр

Кѳрүп буткѳндѳн кийин окуучулар арасында дискуссия болуп, жуккан жана жукпай турган жолдорун кызыгуу менен талкуулашты. Муну көргөн окуучулар шылдыңдап күлүп жатышты. Ыр десте ноталуу ырлар жыйнагы. Бул сабакта кыргыз тилин даӊазалаган обондуу ыр ырдап берди. Сен болбосоң балким билмек да эмесмин. Мугалимдерге сунушталган Укуктук нормативдик документтер: 1.

Next

ХРОНОЛОГИЯ ПАПКАСЫ

мугалимдерге ыр

Үй бүлөдөгү жашоосу татаал сыяктанат. Китеп мектеп мугалимдерине, методисттерге, изденүүчүлөргө, аспиранттарга жана кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу маселе-лерине кызыккан окурмандарга арналат. Билалга эжекеси ишенген сайын аракети жакшырып атты. «Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун теориялык жана практикалык маселелери», көлөмү 302 бет, тилди үйрөтүүнүн дүйнөлүк технологиялары, деңгээлдик система, анын дидактикалык талаптары, теориялык-практикалык аспекттери кыргыз тилинин мисалында ж. Рысбаевдин аталган томдуктарынын бет ачар аземи ушул жылдын 20-февралында Кыргыз Улутук университетинде өткөрүлүүсү пландаштырылууда. .

Next

Китеп

мугалимдерге ыр

Айше эжеке бир жылдан кийин эшигинин алдынан бир кат таап алды. Айше эжеке 4 жылдан кийин Билалдан дагы бир кат алды. «Кыргыз балдар фольклорунун педагогикасы», көлөмү 293 бет, кыргыздын улуттук фольклорундагы этнопедагогикалык идеялар, элдик тарбия маселелери, тарбия түрлөрү, методдору, принциптери, аларды окуу-тарбия иштеринде колдонуу жолдору ж. Депутаттыкка катышкан окуучулар абдан чуркашты. Август ке ӊ ешмесинде талкуулана турган маселелердин актуалдуу тематикасы: 1.

Next

Turmush: Жаш талант: 18 жаштагы Г.Темикеева капаланганда поэзия дүйнөсүн аралайт (фото)

мугалимдерге ыр

Кутуктоо ырлар туулган кунго Курани карим Видео Олуялар тууралуу Суроожооптор Куттуктоо Диний ырлар жана Ребёнок несёт в себе отца и мать, следовательно, он то одно, которое соединяет в себе два. Менин ардактуу классташым марка досум. Керек болуп таба албай койдум. Мугалимдин карегин жаш тегеренип кетти. Мектепке чейинки Курактагы балдарга музыкалык тарбия берүү. Айше эжеке сабагы башталган күнү эле кийим кечеси кир, чачтары уйпаланган балага көзү түштү. Başarılı olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.

Next

Рабаят кыргызча жомок китептер

мугалимдерге ыр

Бир канча ташы түшүп калган билерик жана үчтөн бир бөлүгү калган атыр бар эле. «Мугалим мѳмѳлуу дарак» дейт эмеспи, мугалимдерге мектептин парламенти чакан концерт даярдашты 1 -октябрда. Тапканын акча болсун, Балан кобойуп бакча болсун. Кыргыз жазуучуларынын көркөм адабий жайылтуу бюросу. Als je speciale wensen hebt of een formaat wil die je niet op de resistance staat kan je altijd contact met mij opnemen. Музыкалык тарбия берүүнүн эӊ башкы максаты — инсанды музыка аркылуу тарбиялоо, биринчи кезекте баланын инсан болуп калыптануусуна багыт берүү.

Next

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

мугалимдерге ыр

«Музыка» 3 — класс үчүн окуу китеби. Күбөлүк жана төш белгилер берилди. Иш план боюнча класс жетекчилер ачык тарбиялык сабактарды ѳтүштү. Биринчи класста окуткан мугалими: Билал акылдуу жана шайыр бала. Аны менен аймактык кабарчы таанышты.


Next

Мугалимдерге кеңеш

мугалимдерге ыр

Bakanlık, yapılacak olan sınav ve değerlendirmeler sonrası seçilenleri 49 farklı ülkede görevlendirmeyi planlamaktadır. Катта Билал бир кыз менен таанышкандыгын жана ал кыз менен турмуш курууну чечкендигин баяндайт. Сага чейин мен мугалимдик эмне экенин билбегенмин. Областан 9 команданын ичинен 4-орунга ээ болуп келдик. Кыргыз Республикасындагы жалпы орто билим берүүнүн Алкактык Улуттук куррикулуму. Окуу планындагы со ӊ ку ө зг ө р үү л ө р ж ө н ү нд ө маалымат Музыка предмети орто мектептерде 1—7—класстарда окутулат, жумасына мурдагыдай эле бир сааттан убакыт бөлүнөт, жылына 34 саат.

Next

Тойго куттуктоо создор

мугалимдерге ыр

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor. Окуу программасына ылайык чыгармалар боюнча аудио, видео жазылмалары жана көрсөтмө куралдарды, ноталык жана музыкалык адабияттарды күүлөрдүн жана ырлардын антологиясы ,окучууларды кызыктыруу үчүн компьютерди колдонуу маселелери ж. Билалдын белеги балдардын көз алдында ачылганы балага катуу тийди. Окуучуларга музыкалык — эстетикалык билим, тарбия берүүнү, музыкалык чыгармаларда колдонулуучу көркөм каражаттардын негизинде уюштуруу; 3. Айше эжеке өзүн дагы кызыктай сезди. План боюнча ѳзуӊдун жашаган жериӊдеги жолду кѳзѳмѳлдѳѳ кызматкеринин пенсионерлери менен жолугушуу , маек куруу , дубал газета чыгаруу , маршировка , ураан , ыры болуш керек эле. Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары.

Next

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

мугалимдерге ыр

Конкурска 6а,в- класстардан тандалып 9 окуучу катышышты. Китепте эне тилиндеги сөздүн маани-маңызы, сөз билүүсү, аны колдоно алуусу, андан ары окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги, анын илимий мүнөздөмесү, ага коюлуучу дидактикалык талаптар, сүйлөө, жазуу ишмердигине, анын ичинде дилбаян, баяндама, жат жазууга үйрөтүүнүн теориялык практикалык маселелери камтылды. Жашоомдогу эң мыкты мугалимим Бул окуя бир топ жыл мурун башталгыч класстын мугалиминин башынан өткөн. Бул китеп-мугалимдик кесиптин тандагандардын жумушун женилдеткен ийгиликтүү эмгек. Бул суранычты Айше эжеке кантип аткарды деп ойлойсуз? Биринчиден ден-соолук, Андан кийин ак жоолук. Мектеп ичиндеги кароо-сынактарга катышып турам. Ар бир класста бурчтар уюшулуп, дубал газеталар илинген.

Next